خانه » پژوهشی - سیاسی » بررسی عوامل تهدید کننده امنیت ملی افغانستان پس از یازده سپتامبر

بررسی عوامل تهدید کننده امنیت ملی افغانستان پس از یازده سپتامبر

america_whitehouse_rockets

 

افغانستان پس از یازده سپتامبر دو هزار و یک با تحولات جدیدهمراه بوده است؛ حضور جامعه بین المللی و قدرت های بزرگ در این کشور با شعار مبارزه تروریسم و کمک به ثبات سیاسی، از شاخص های اصلی این کشور طی هشت سال اخیر است. اینک ما در یک نگاه واقع بینانه می توان گفت وضیعت ثبات و امنیت کشور نه تنها بهتر نشده بلکه امنیت شکننده موجب نگرانی شهروندان افغان و حتی کشور های همسایه شده است. مهمترین عامل مخل امنیت عبارت است از فساد اداری غیر قابل کنترل به گونه ی که افغانستان پس از سومالی دومین کشوری است که در فساد اداری آغشته است. عوامل دیگری هم وجود دارند که امنیت کشور را با تهدید مواجه ساخته اند؛ از آن جمله میتوان به منازعات تند قومی، توسعه نامتوازن و بی عدالتی در بازسازی و همین طور پدیده بنیادگرایی انعطاف ناپذیر اشاره داشت.

برای مطالعه این مطلب پزوهشی با ارزش به اینجا اشاره کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com