خانه » اخبار و گزارشات » فقر، تروریزم و تریاک

فقر، تروریزم و تریاک

poverty_opium_taliban

 

فقر، تروریزم و تریاک سه ضلع مرتبط بحران کشور اند که مردم افغانستان را طی دهه ها بسوی نابودی سوق داده و هر روز قربانی میگیرند. بدون تردید یکی از عوامل اساسی ریشه یابی تروریزم و افزایش تریاک؛ فقر میباشد که مردم نیازمند و از چشم افتیده جبرا برای پیشبرد زنده گی دست به این اقدامات غیر قانونی و حتی اسلامی در نبود حاکمیت دولتی و یا هم ضعف مدیریت آن میزنند.

گروه های تروریستی از جمله طالبان به قول خودشان از تریاک به عنوان اسلحه علیه غرب استفاده میکنند و به همین دلیل کشت، قاچاق و فروش آنرا نه تنها حلال میدانند، بلکه در موارد زیاد تشویق به کشت تریاک از سوی دهقانان میکنند. اما اثرات منفی و کشنده تریاک آهسته – آهسته در داخل افغانستان باز میشود که بس جای مکث و توجه جدی میباشد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۹ میلادی از ۱۵۷ هزار هکتار مزارع خشخاش افغانستان، شش هزار و ۹۰۰ تن تریاک برداشت شد که کشور را در میان ۲۰ کشور عمده تولید کننده مواد مخدر در صدر قرار داد. همچنین افغانستان در سال گذشته میلادی با تولید دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تن چرس در جایگاه نخست قرار گرفت، در حالیکه از لحاظ اقتصادی دومین کشور فقیر دنیا است.

ادامه این وضعیت که ریشه در فقر مزمن در جامعه افغانستان دارد، باعث گردید که بر اساس گزارش جدید دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) در افغانستان، تعداد معتادان به مواد مخدر کشور به یک ملیون نفر برسد که این آمار تکاندهنده میباشد. در این گزارش آمده است: هشت درصد جمعیت ۲۵ تا ۳۵ ملیونی افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند که در گروه های سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند.

نبود خدمات صحی در جریان سالهای گذشته و تا اکنون باعث گردیده که در بسیاری ولایت شمالی و شمالی شرقی از تریاک به عنوان دارو استفاده گردیده و حتی والدین خود برای کودکان شان تریاک بدهند. این درحالیست که دولت نه مدیریت و نه هم خلاقیت برای مهار این وضعیت دارد.

اگر تروریزم با انفجار و گلوله شهروندان افغان را به قتل میرساند، تریاک در یک جنگ به مراتب خطرناکتر ولی بدون سروصدا و آهسته در کنج خاموشی حیات میلونها انسان این سرزمین را بکام نیستی تدریجی میبرد.

چنین مینماید که با وجود صرف هزینه های هنگفت مالی در افغانستان، هنوز با ریشه کردن کشت و تجارت سیاه تریاک در افغانستان که دستان زیادی داخلی و خارجی در آن آلوده میباشد، زمان زیادی باقی مانده است و این پدیده انسان کش هر روز قربانیان زیادی را بسوی خود جلب خواهد کرد. برای مبارزه موثر و جدی با تریاک، به تعهدات و تضمینهای دارز مدت در عرصه امنیت، خدمات و مبارزه با فساد نیاز است که در حال حاضر هیچ روزنه یی روشنی در این سه زمینه وجود ندارد.تا آنزمان فقر، تروریزم و تریاک دست به دست هم داده متاسفانه هر روز مردم افغانستان را به خاک خون میکشانند و دولتمردان در رفاه کامل تنها به نظاره این وضعیت اسفبار نشسته اند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com