خانه » اخبار و گزارشات » پیشنهادات امنیتی یک فرمانده مجاهدین در شمال افغانستان

پیشنهادات امنیتی یک فرمانده مجاهدین در شمال افغانستان

 

پیشگفتار مترجم:

از بوجود آمدن ادارۀ مؤقت،انتقالی و بلاخره دولت شاید انتخابی نه سال میگذرد، جامعه جهانی با تمام قوت و حمایت مالی شامل میلیون های دالر کوشیده است افغانستان را در ایجاد زیر ساخت های اقتصادی ، سیستم دولتی و اجتماعی کمک نماید، اما متآسفانه گمرا ساختن جامعه جهانی و سپردن سرنوشت مردم بدست یکعده اشخاص عقده مند و تنگ نظر نتنها خواسته های آنها را بر آورده نساخته بلکه بعد از مدت طولانی نقش آنها را در زمینۀ های یاد شده زیر سوال برده است.  بعد از جلسۀ بن یکتعداد افراد تحت عناوین نخبه،تکنوکرات، داکتر و پروفیسور وارد صحنۀ سیاسی افغانستان گریدند آنها ظاهرآ خود را شخصیت های ملی و مفید در روند دولت سازی معرفی میکردند ولیکن تمام تلاش آنها در خارج از کشور این بوده که تعداد زیادی از اشخاص صادق،میهن دوست و متدین مارا بد معرفی نمایند. مقالات و نوشته های که آنها در خارج از افغانستان به زبان انگلیسی به دست نشر میسپارند به طور قطعی با گفته های ظاهری  ایشان در کشور فرق میکند. شما میتوانید به مقالات تخریبی انورالحق احدی، داود میرکی، عمر زاخیلوال ،اشرف غنی احمد زی و غیره در روزنامه های معتبر امریکایی توجه کنید که قابل تآمل است. به هر صورت مهم اینست که جامعه جهانی به شمول خبر نگاران و نویسنده گان انگلیسی زبان روز به روز به واقعیت های عینی جامعه ما پی میبرند و بلاخره این امر میتواند تجدید نظری را در تطبیق برنامه های آنها بوجود آورد.

attah_noor

در کشوریکه جنگ  تا هنوز گریبانگیرش است در شهر مزار شریف که مرکزش با زیارتگاهی دارای گنبد لاجوردین مزین شده است خانواده ها در امنیت کامل به زنده گی روز مرۀ شان ادامه میدهند.و این روشن ترین نشانۀ امنیت در یکی از امن ترین شهرستان در شمال افغانستان است.  بنا بر تخمین منابع معتبر یک میلیون شهروند از سراسر افغانستان غرض اشتراک در جشن نوروز (سال نو در افغانستان) وارد شهر مزار شریف گردیده بودند که بدون کدام واقعه مراسم سال نو در امنیت کامل انجام پذیرفت.

 آستان بلخ و شهرستان مزار شریف  در شمال افغانستان قرار دارد و دلیل خیلی عمده و ویژۀ که این شهر را از دیگر نقاط افغانستان مجزا میسازد رهبری و مدیرت قوی عطا محمد نور است. عطا محمد نورچهل وشش ساله و  تاجک تبار است و همچنان یکی از فرماندهان مجاهدین سابق است که توانسته بعد از بقدرت رسیدن در سال ۲۰۰۱ میلادی نفوذ و قدرت خویش را توسعه دهد.

عطا محمد نور یک مدیر خیلی ها مؤفق است در حالیکه کرزی ریس جمهور افغانستان در تمام ساحات به شکست مواجه شده است. آقای نور توانسته امنیت را توسعه بخشیده و حمایت مردم را که شامل اقوام مختلف با رقابت های سیاسی بسیار روشن در گیر اند بدست آرد. بر اساس همین کارکرد ها آقای نور توانسته توجه و کمک های کشور های غربی را به خود جلب نماید و این مسله سبب شده است که جامعه جهانی تحقیق و مطالعۀ خویش را روی ریشه یابی  حکومتداری ناقص و نا سالم  در دیگر نقاط کشور متمرکز سازند.

از سال ۲۰۰۱ ایالات متحدۀ امریکا ومتحدین غربی اش تلاش نموده اند که از دولت مرکزی تحت ادارۀ کرزی حمایت کنند، قدرت مجاهدین و مقاومت گران را تضعیف و کاهش دهند. آقای کرزی با تعین متحدان سیاسی خود به عنوان فرمانداران در سراسر کشور تا هنوز نتوانسته امنیت را تآمین و خدمات اجتماعی را عرضه نماید وتمام آنهادر سطوح مختلف به فساد متهم اند و این عملکرد آنها توانسته فاصلۀ عمیقی را بین مردم و دولت ایجاد کند.

آقای نور توانسته است که خود را از مقام یک فرمانده چریکی به یک مدیر مؤفق تبدیل نماید. آقای نور همیشه بر علیه فساد مبارزه نموده و مردمش او را درین راه  حمایت نموده است، همین حمایت مردمی از آقای نور توانسته امنیت و آرامش را قوت بخشیده و در ضمن زمینۀ کسب و کار را برای همه فراهم آورد. یک مسلۀ خیلی مهم و اساسی اینست که آقای نور حمایت و پشتوانۀ مردمی را قوت تقویه و حفظ نموده است.

همین حمایت مردمی از آقای نور به عنوان یگانه آستاندار (والی) باعث گردیده که کرزی نتوانسته و یا نخواسته کسی را جایگزین او بسازد. با وجود آنکه آقای نور در انتخابات سال گذشته برخلاف کرزی از عبدالله حمایت نمود.

آقای نور منحیث یک سیاستمدار مجرب قادر شده در رقابت های سیاسی دست بالای داشته باشد و رقبای سیاسی اش به امید اشغال مناصب دولتی  روانۀ کابل شده اند.

عطا محمد نور در یک مصاحبۀ اختصاصی در دفتر سیاسی اش تمام شایعات مبنی بر استفاده از موقعیت و قدرت را رد کرده  به مدیرت آقای کرزی در کشور انتقاد نموده  گفت، آقای کرزی هیچ گاهی نخواسته روی یک برنامه منظم مسایل چون درآمد، پلیس و رابطه بین مرکز و آستانها (ولایات) را تنظیم نماید. او موقعیت آقای کرزی را در مهار فساد ضعیف توصیف کرد و اضافه نمود که رییس جمهور نباید افراد فاسد را در مقامات عالی دولتی بگمارد، آقای نور ضمنآ توضیح نمود که دولت در از بین بردن شورشیان طالب ضعیف عمل نموده و این عمل باعث توسعه آنها در سالهای اخیر در شمال کشورنیز شده است.

آقای نور می افزاید اگر ما حمایت مردم را نداشته باشیم ما نمیتوانیم شورشیان را متوقف نمایم، او گفت باید یک رابطۀ عمیق بین مردم و دولت وجود داشته باشد. او میگویداین بستگی به مقامات دولتی دارد اگر آنها رشوه نگیرند مردم قطعآ بالای دولت اعتماد میکنند. با وجود تمام  تردید ها نمیتوان مؤفقیت و کامیابی های آقای نور را در آستان بلخ فراموش کرد یا نادیده گرفت. در حالیکه طالبان در دو شهرستان این شهر فعالیت دارند، آستان بلخ به عنوان پناهگاه سرمایه گذاری پدیدار شده و مطابق به معلومات وزارت دارایی افغانستان به یکی از بزرگترین منابع درآمد در کشور تبدیل شده است.

رهبران ، بزرگان شهر و بازرگانان در بهبود امنیت نقش مهمی را ایفآ نموده اند،که این هم یکی دیگر از ویژه گی های خاص و مهارت عالی آقای نور را به نمایش میگذارد. حفظ روابط و دانش عمیق آقای نور در شناخت ساحه با پیچیده گی های منطقوی که در طول سالهای فرماندهی اش بدست آمده توانسته نقش ارزندۀ را درین راستآ ایفآ نماید.

آستاندار( والی)بلخ در جوانی به مجاهدین پیوست تا در مقابل اشغال اتحاد جماعیر شوروی مبارزه نماید و بعدآ هم فرماندهی مقاومت ضد طالبان را در شمال کشور به عهده داشته است. به گفتۀ دستیار آقای نور قاری قدرت الله در شرایط فعلی آقای نور توانسته روابط خود را با شهر های دیگر، رهبران و فرماندهان سابق مجاهدین حفظ نماید که این امر در همکاری های اطلاعاتی نقش سازندۀ را بازی نموده است.

آقای نور شهروند بومی شهر مزار شریف است و تقریبآ تمام مردم را میشناسد. آقای نادری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می افزاید، تحت مدیریت آقای نور” دزدان مسلح  دستگیر و لوازم سرقت شده به صاحبان اصلی آن تحویل داده میشود، این امر سبب محبوبیت ایشان در جامعه گردید است. همچنان محمد افضل حدید رییس تازه انتخاب شدۀ شورای ولایتی بلخ گفت، آقای نور روابط بسیار خوب و احسنه با مردم دارد بناا بر این مردم او را همکاری همه جانبه میکنند این دو عامل درتقویه امنیت خیلی مفید و کار ساز بوده است.

ساکنین ولایت بلخ میگویند که در پنج سال اخیر امنیت به سرعت بسیار گسترده بهبود یافته و بازرگانان از تمام مناطق کشور در این شهر سرمایه گذاری نموده اند، به گفتۀ آنها” شما میتوانید با خاطر آرام بدون ترس از آدم ربایی و زیان به سرمایۀ خویش  کسب و کار تانرا رونق دهید”.

به گفتۀ آقای سید محمد طاهر روشن زاده رییس اطاق تجارت در بلخ اولین کاری ارزشمندی را که آقای نور انجام داد محو کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر درین شهر بودواین امر توانست  توجه بازرگانان را  به خود جلب نماید. در شهرستان حیرتان در بندر رود آمو سرحد مشترک با ازبکستان در شمال کشور شما شاهد ذخیره گاهای جدیدی برای مواد سوخت و ایجاد خط آهن هستید که برای بار اول افغانستان آنرا تجربه میکند. به گفتۀ محمد ایوب غضنفر یکی از بازرگان عمده در شهر مزار شریف” بندر گاه حیرتان در حال حاضر نقطۀ ورود تقریبآ هشتاد فیصد نفت وارداتی است و همچنان تقریبآ نصف نفت مورد ضرورت امریکایی ها و قوت های ناتو ازین بندر وارد میگردد”. دلیل عمدۀ این همه پیشرفت ها در بلخ در امنیت و بهبود آن است.

 

برگردان به فارسی: عبدالجبار آریاییدیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com