خانه » اخبار و گزارشات » احتمال فروپاشی اردوی ملی؟

احتمال فروپاشی اردوی ملی؟

afghan_army

هرچند تلاش ها جهت ظرفیت سازی و افزایش توانمدی های ارتش ملی افغانستان توسط مسوولان وزارت دفاع و نظامیان بین المللی در این کشور طی هشت سال گذشته ادامه داشته وهمواره روی ظرفیت سازی در اردوی افغانستان تاکید صورت می گرفت اما به تازه گی گروه بین المللی بحران گزارشی را به نشر سانیده است که در آن نسبت به ازهم پاشی ارتش ملی افغانستان در صورت خروج نیروهای بین المللی از این کشور به دلایل مختلف هشدار داده شده است.

 یافته های گزارش گروه بحران حاکی از آن است که ارتش ملی افغانستان به دلیل نداشتن ظرفیت و در نظر نگرفتن ترکیب قومی در صف این ارگان شاید در اندک زمان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور ازهم بپاشد و بیم آن می رود که این نیرو توانای تامین امنیت را نداشته و شاید شورشیان در زمان کوتاه بتوانند حکومت افغانستان را در ولایت ها به چالش بکشند.

این درحالیست که مسوولان وزارت دفاع می گویند با وجود چالش هایی سد راه ارتش ملی افغانستان طی هشت سال گذشته بوده و است، آنان تا حد امکان توانسته اند ظرفیت سازی نمایند، اما نبود بودجه کافی عمده ترین مشکل در راستای تجهرات این ارگان به شمار می رود .

درهمین حال به رغم همه نابسامانی ها و ضعف های که در درون ارتش ملی وجود دارد  برعکس پولیس ملی افغانستان، بیشتر شهروندان کشور نسبت به عملکرد نیروهای ارتش ملی و برخورد آنان با مردم در مرکز و ولایات های افغانستان خوشبین به نظرمی رسند.

 این در حالیست که برخی از آگاهان امور نظامی بخش کلانی از ضعف ها و نا رسایی های حکومت را نه تنها در چهارچوب ارتش ملی بلکه در اکثر ادارت دولت افغانستان نسبت به کم توجهی جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا که حامی اصلی اداره ی رییس جمهور کرزی به شمارمی رود، تلقی می نمایند.

به نوشته ی گروه جهانی بحران؛ با توجه به تجارب هشت ساله و با وجود این که در راستای مجهز سازی ارتش پول های هنگفت به مصرف رسیده اما تا، هنوز حکومت رییس جمهور کرزی و جامعه بین المللی در بیشتر موارد  توافق نظر ندارند. که نیرو های ارتش ملی با چه کسانی و چگونه باید بجنگند.

جنرال عبدالواحد طاقت یکی از نظامیان سابقه در رابطه به این موضوع می گوید؛ پروژه های که جامعه جهانی به خصوص امریکا در رابطه به دولت سازی در افغانستان گذاشته اند با واقعیت های موجود در افغانستان مغایرت داشته اند، بنا براین نه تنها ارتش ملی افغانستان هم اکنون از ظرفیت لازم برخوردار نیست بلکه تمام ادارات دولتی با وجود مصارف گزاف هیچ کدام شان موفق نبوده وهم اکنون نمی توان یک اداره بسته و کارا را در چهارچوب حکومت افغانستان سراغ گرفت.

محمد یونس فکور آگاه امور سیاسی مدعی است: یکی از اشتباهات جامعه جهانی در افغانستان طی هشت سال گذشته این بود که همه چیز را فکر می کردند با مصرف پول می شود ایجاد کرد، آنان تعداد افراد را در صف ارتش ملی با دادن پول به افراد می خواستند پرنمایند که این خود بزرگترین اشتباه است و حال دیده می شود که نیروهای ارتش پس از چندماه انجام وظیفه یا از صف ارتش به یکی از کشور های همسایه  فرار می کنند و یاهم گاهی سبب اشتباهات بزرگ می شوند که جبرانش ناممکن است.

در بخش دیگر از گزارش گروه بین المللی بحران آمده است، در حال حاضر توافق میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی روی این مساله که ارتش چگونه باید تشکیل شود وجود ندارد.

گفتنی است مقامات وزارت دفاع در گذشته از نحوه ی تجهیز اردوی افغانستان انتقاد هایی داشته اند اما مدعی اند که اردوی ملی افغانستان با توجه به ظرفیت ها و امکاناتی که در اختیار دارد، رشد چشم گیری داشته و در بسیاری عرصه ها وضعیت قناعت بخشی دارد که بر مبنای برخی برآورد ها رضایت حدود ۹۰ درصد از شهروندان افغان از اردوی ملی نشان دهنده این است که توانایی های رزمی و برخورد بالنسبه خوب منسوبان اردو با مردم باعث افزایش اعتماد نسبت به این نیروی تازه تاسیس شده است.

هم کنون تعداد سربازان اردوی ملی به بیشتر از ۱۳۰ هزار تن می رسد که گفته می شود تلاش ها برای افزایش شمار قوت های اردو تا سقف ۲۴۰ هزار تن در جریان است.

 

برگرفته از روزنامه ی نخست


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com