اخبار و گزارشات

واشنگتن از نزدیک شدن کابل و تهران ناراضی می باشد

obama_karzai_afg

بازدید ناگهانی بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا که شام روز یکشنبه از کابل صورت گرفت از بسیاری جهات جالب می باشد. اوباما به صفت رهبر امریکا برای اولین بار از افغانستان بازدید میکند. او از اینجا فقط یکبار در سال ۲۰۰۸ در ترکیب هیات کانگرس ایالات متحده امریکا دین نموده بود. دوم اینکه، اوباما از کابل فقط چند روز بعد از مذاکرات وزرای خارجه امریکا و پاکستان در واشنگتن دیدن نمود. سوم اینکه، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، طوریکه مطبوعات افغانستان خبر داده، وعده داد که طالبان بر سر قدرت در افغانستان بر نخواهند گشت. چهارم اینکه، از منابع غربی معلومات بدست امده که مطابق ان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در باره بازدید مهمان امریکایی فقط یک ساعت قبل از فرود امدن او در میدان هوایی بگرام در نزدیک کابل اطلاع حاصل نمود. اگر این کار واقعیت داشته باشد، پس این جز سفر برای رهبری افغانستان تحقیر کننده معلوم میشود، حتی با توجه به رعایت مطالبات امنیتی رهبر نیرومندترین قدرت جهانی هم توهین امیز معلوم میشود. ولی وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام داشت، که مقامات رسمی کابل در باره بازدید بارک اوباما چند روز قبل از تاریخ ۲۸ مارچ، روز ورود بارک اوباما در جریان گذاشته شده بودند.

از رئیس جمهور ایالات متحده امریکا قطعه تشریفات اردوی افغانستان پذیرایی نمود. امریکایان در همان ساعات به حامد کرزی و اطرافیان او واضحاً تفهیم نمودند که بازدید بارک اوباما خصوصیت بازرسی دارد. جیمس جانس دستیار رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در امور امنیت ملی هدف رهبر خود را چنین توضیح نمود: ” رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با کرزی مذاکرات انجام میدهد. هدف او مجبور ساختن کرزی به درک این مساله می باشد که در دوره دوم ریاست جمهوری او مسایل معین وجود دارند که به انها از روزهای اول توجه مبذول نگردیده است. به این مسایل سیستم تقرر مامورین که بر خدمات انها متکی باشد، مبارزه با فساد، مبارزه با گروه های مصروف کار وبار مواد مخدره که پایگاه قابل ملاحظه اقتصادی برای شورشیان ایجاد میکنند، مربوط میگردند”.

بارک اوباما طی سخنرانی در برابر نظامیان امریکایی و متخصصین ملکی اعلام داشت: ” هیچ بازدید مهمتر، نسبت به بازدید از افغانستان وجود داشته نمیتواند”.

او بطور خاص بر مساعدت ایالات متحده امریکا به مقامات افغان در مبارزه انها با فساد تاکید نمود. سخنرانی رئیس جمهور امریکا باید باعث اطمینان خاطر ان افغانها میشد که از خروج نظامیان امریکایی و متحدین انها از افغانستان هراس دارند. اوباما وعده داد که واشنگتن تمام مساعی خود را برای تحکیم اردوی افغانستان اتخاذ خواهد کرد و هر انچه در توان دارد انجام خواهد داد، تا صلح و ثبات را به افغانستان – کشور ” که در چند ده هه اخیر الام و مصائیب زیادی را متحمل شده” به بار اورد.

اوباما افزود که ایجاد اردوی قوی افغان ” در ماموریت ایالات متحده امریکا در افغانستان جایگاه مرکزی احراز میکند”. او هر نوع شک و گمان ها را در این باره این که عملیات در افغانستان را اشتباه امیز میخواند، رد نمود. مهمان امریکایی ان را برای صلح و امنیت ایالات متحده امریکا مطلقاً ضروری خواند و یاداوری نمود که این عملیات بعد از اعمال تروریستی ۱۱ سپتمبر که باعث کشته شدن هزاران نفرشدند اغاز گردید. اوباما اعلام داشت که ” ما این جنگ را انتخاب نکرده ایم” و افزود که ایالات متحده امریکا عملیات را در افغانستان به خاطر اغاز نمودند که در همینجا تروریستان “القاعده” حملات بر خاک امریکا را پلان مینمودند.

اوباما اعلام داشت: ” اگر ایالات متحده امریکا و ایتلاف بین المللی نبرد با “القاعده” را ببازند، پس ” امریکا و تمام جهان بار دیگر با تهدید مواجه خواهند شد”. به قول او، افراطیون “القاعده” و متحدین ان نه تنها مردم افغانستان و امریکا، بلکه همچنان ملل دیگر را نیز تهدید میکنند. او بطور خاص یاداوری نمود که عملیات نیروهای بین المللی مساعدت به امنیت در افغانستان (ISAF) ” نه تنها عملیات امریکا، نه تنها ناتو، بلکه ماموریت می باشد که در ان ۴۳ دولت شرکت دارند”.

جالب اینکه رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در محضر عام در باره تلاش های رهبری افغانستان به خاطر راه اندازی دیالوگ صلح با طالبان به اصطلاح میانه رو هیچ چیزی نه گفت.

در عین حال فقط در استانه بازدید او از کابل دور اول مذاکرات هیات حزب اسلامی افغانستان با مقامات افغانستان خاتمه یافت. حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری گلبدین حکمتیار اغاز خروج نیروهای خارجی را از افغانستان در ظرف چهار ماه اینده نزدیک مطالبه میکند، این مطلب را سایت “افغانستان.رو” به نقل از تلویزیون “طلوع” افغانستان خبر میدهد.

طوریکه محمد امین کریم عضو هیات حزب اسلامی افغانستان اعلام داشت، جنگ در افغانستان از خارج تحمیل شده است: « هیچ کس از مردم افغانستان نه پرسیده که ایا انها حضور نیروهای خارجی را در کشور خود می خواهند یا نه. جنگ در افغانستان از خارج، از طرف ان نیروهای تحمیل شده که در کشور حضور دارند و شما انها را می شناسید. مردم افغانستان این جنگ را سفارش نداده اند”.

هیات حزب اسلامی شامل ۵ نفر به کابل پلان اشتی متشکل از ۱۵ ماده را اورده بود، و ان را از طریق مامورین بلند پایه حکومت افغانستان به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سپرده است. ناظران در کابل فکر میکنند که خود واقعیت مذاکرات فرستادگان حکمتیار با رهبری افغانستان به معنی به رسمیت شناختن حکومت کرزی از طرف رهبر با نفوذ حزب اسلامی افغانستان می باشد که قبلاً میانجی مخفی در تماس ها بین کابل و “طالبان میانه رو” محسوب میشد.

برای شخص کرزی ملاقات با بارک اوباما اخرین ملاقات در سلسله تماس های سیاسی خارجی به حساب امد. این سلسله با ملاقات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در کابل اغاز گردید و با مذاکرات فوق العاده مهم در اسلام اباد با رهبری پاکستان و بازدید از پیکن ادامه یافت. بعداز بازگشت از جمهوری مردم چین به کابل سفر او به تهران صورت گرفت، جای که کرزی از طرف رهبر مذهبی ایران ایت الله علی خامینایی به حضور پذیرفته شد. حامد کرزی تازه به خانه برگشته بود که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا طی بازدید غیر مترقبه وارد کابل شد.

سفر چند ساعته رهبر افغانستان به کشور همجوار ایران معنی دار معلوم میشد. در اواخر هفته گذشته در انجا اولین مراسم بین المللی به مناسبت تجلیل از جشن نوروز برگذار گردید که در بسیاری کشورهای اسلامی تجلیل میشود. در تاریخ ۲۳ فبروری اسامبله عمومی سازمان ملل متحد فیصله نامه را تصویب نمود که در ان روز ۲۱ مارچ روز بین المللی نوروز اعلام گردیده است. در سال های گذشته این روز را بطور معمول، روسای جمهوری سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجکستان، طی ملاقات های سه جانبه به نوبت در یکی از کشورها تجلیل میکردند. امسال چنین ملاقات در شهر مزارشریف افغانستان تدارک دیده میشد، ولی این ملاقات صورت نگرفت. یک منبع روزنامه “وریمیه نووستی” در کابل میگوید که علت تغییر محل تلاش رهبری ایران جهت برگذاری گردهمایی منطقوی در باره افغانستان ثابت گردید که تهران قبلاً در ماه جنوری، وقتیکه از شرکت در کنفرانس بین المللی در باره افغانستان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در لندن امتناع ورزید، اعلام داشته بود.

ولی، قرار معلومات “وریمیه نووستی”، حامد کرزی نخواست در ملاقات با چنین چارچوب در تهران شرکت ورزد، از ترس انکه این ملاقات خصوصیت ضد غربی را اختیار خواهد کرد. مفکوره عجیب تجلیل از نوروز یک هفته بعد از جشن به این ترتیب به میان امد. در ملاقات برعلاوه سه رهبر فارسی زبان، روسای جمهوری عراق و ترکمنستان جلال طالبانی و قربان قلی بیردی محمدوف و همچنان معاون صدراعظم ترکیه جمیل چیچیک و ایلمار مامیدیاروف وزیر خارجه اذربایجان شرکت ورزیدند.

طوریکه عمر نثار مدیر مرکز مطالعات افغانستان معاصر عقیده دارد، بازدید رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از کابل برعلاوه مسایل دیگر باید نارضایتی امریکا را از نزدیک شدن رهبری افغانستان با عده رژیم های نادوست واشنگتن نشان میداد. کارشناس یاداوری نمود، که هنگام اقامت رئیس جمهور ایران در کابل در ماه روان، پایتخت افغانستان به “نریبون ضد امریکایی” مبدل گشت. آقای نثار عمل کردهای دستگاه دیپلوماسی روسیه را در مقایسه با تحرکات شدید دیپلوماتیک در اطراف افغانستان ضعیف خواند . به گفته وی، رهبری روسیه تا به حال حامد کرزی را جهت انجام سفر رسمی به  روسیه دعوت نکرده است، اگر چه رئیس جمهور افغانستان بارها ولادیمیر پوتین و دمیتری میدویدیف را جهت دیدار از کابل دعوت نموده است.

 

برگرفته از فارسی.رونوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا