خانه » اخبار و گزارشات » ضیا مسعود: فرمان اخیر کرزى پروسۀ انتخابات شفاف را زیر سوال مى برد

ضیا مسعود: فرمان اخیر کرزى پروسۀ انتخابات شفاف را زیر سوال مى برد

ziamassoud

احمد ضیا مسعود معاون پیشین ریاست جمهورى از اقدام اخیر حامد کرزى در رابطه به کنترول گرفتن کامل کمیسیون شکایات انتخاباتى، انتقاد شدید کرد و آن را خلاف منافع ملى مردم تلقى کرد. آقاى مسعود در یک گفتگوى ویژه با آرمان ملى گفت: صداقت، حاکمیت قانون و نهادینه شدن دموکراسى در کشور یک موضوع خیلى مهم در ایجاد صلح و ثبات افغانستان مى باشد. زیرا دیده شده است که کشور هاى با دموکراسى تقلبى هیچگاه خدمات لازم را براى مردم خود شان انجام نداده اند و در چنین کشور ها اکثراً تنش هاى سیاسى و اجتماعى وجود داشته است و این دموکراسى ها قادر نیستند تا اعتماد و وفادارى مردم را جلب کنند و دروغ، خدعه، فریب، وعده خلافى انحراف افکار مردم از مسایل اساسى، از خصوصیات همچو نظام ها است.

در دموکراسى هاى تقلبى، مافیاى اقتصادى رشد مى کند و تاراج ثروت هاى ملى به صورت گسترده صورت مى گیرد که متأسفانه در کشور ما بیشتر چنین روند ادامه دارد و کسانى به خاطر حفظ قدرت از هر وسیله ى استفاده مى کنند و نهاد هاى سیاسى را در خدمت قدرت و حاکمیت نا مشروع شان قرار مى دهند.

احمد ضیا مسعود ادامه داد: پس از انتخابات ریاست جمهورى که روند برگزارى انتخابات و نتایج آن کاملاً در جهت خلاف آرزو ها و آرمان هاى مردم شکل گرفت، این بار دوم است که مى خواهند زیر نام افغانى ساختن از تشکیل یک پارلمان واقعى جلوگیرى به عمل آورند.

وى گفت، فرمان تقنینى اخیر رئیس جمهور که مبنى بر زیر کنترول گرفتن کامل کمیسیون شکایات انتخاباتى مى باشد، پروسۀ انتخابات شفاف را زیر سوال مى برد که با چنین میکانیزمى واضح است که افراد دلخواه حامد کرزى به پارلمان راه خواهند یافت که در این صورت به قول آقاى مسعود بحران در کشور عمیقتر خواهد شد و حتا شیرازه زنده گى ملى ما از میان خواهد رفت.

مسعود در اخیر اشاره داشت که به مصلحت هاى همگانى احترام گذاشته شود و وسوسه هاى منافع فردى و انگیزه هاى قدرت نباید صلح و ثبات در کشور را به مخاطره اندازد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com