خانه » خبر و دیدگاه » سلسله درس های پیرامون انواع و اقسام طالبان

سلسله درس های پیرامون انواع و اقسام طالبان


در درس های گذشته گفتیم که سه نوع طالب وجود دارد: طالب تندرو، طالب میانه رو  و طالب سست رو، که هر کدام اینها به نوبه خویش به شاخه های کوچک دیگری تقسیم بندی میشوند. طالب تندرو به دو شاخه طالب انفجاری و طالب انتحاری تقسیم شده و ساحه فعالیت تخریبی هر دو شاخه را  انسان ها، حیوانات و جمادات تشکیل داده و ابزار کارشان عموما بمب و واسکت انتحاری می باشد.

types_taliban

طالب میانه رو نیز در ابتدا به طالب میانه رو اعدامی و طالب میانه رو اخطاری تقسیم میشود که ساحه فعالیت هر دو گروپ را قتل و ضرب و شتم انسان ها تشکیل داده ابزار کارشان کارد ، تبر ، ساطور ، کیبل و دُره می باشد.

شاخه طالب میانه رو اعدامی به نوبه خویش از نوع طالب کیبل کش ، طالب حلق آویز و طالب ذبح اسلامی تشکیل میگردد به همین ترتیب شاخه طالب میانه رو اخطاری نیز از نوع طالب گوش بر، طالب بینی بر و طالب انگشت بر تشکیل میگردد.

گروپ سوم طالبان را طالبان سست رو گویند که در زبان عامیانه بنام طالبان بدل مشهورند و اینها نیز به دو شاخه طالبان نکتایی پوش و طالبان چپن پوش تقسیم بندی می شوند که مشترکات هردو شاخه عبارت است از انکشاف دماغی بیشتر افراد این دو شاخه نسبت به سایر شاخه های طالبان و به یقین میتوان در یک جمع بندی کلی گروپ سوم طالبان را در جمله طالبان اهلی و دو شاخه دیگر را در جمع طالبان وحشی قرار داد.

چیزیکه این دو شاخه را از هم متمایز میسازد اینست که طالبان نکتایی پوش برعلاوه خصوصیت های اخلاقی رندی و زرنگی ، ریاکاری و عوامفریبی که طالبان چپن پوش نیز بدان متصف اند ایشان از سواد و دانش علمی نیز برخوردار اند که طالب چپن پوش فاقد این صفات بوده و در جبران این نقیصه به همان میزان درعوامفریبی و معاملات سیاسی از خود مهارت و کاردانی نشان میدهد.

با وجود این دسته بندی ها و تفاوت های چشمگیر طالبان و حشی و طالبان اهلی ایشان مانند یک پیکر واحد درفعالیت های سیاسی و تخریبی عرض اندام کرده تقسیم بندی کار هارا به نحو احسن انجام میدهند.

طالبان اهلی مسؤلیت طرح و پلانگذاری ، تدارکات مالی، تبلیغات و معاملات سیاسی را عهده دار شده و در قتل و کشتار های طالبانی مستقیما دخالت نکرده بلکه از دور و از پشت میز به هدایت و کنترول جریان امور می پردازند ، طالبان وحشی مسؤلیت اجرای امور را در عمل عهده دار شده بدون چون و چرا به اجرای اوامر پرداخته و آنرا چون وجیبه دینی بی درنگ انجام داده در انتظار پاداش عملش چشم از جهان می پوشد و پاداش آنرا طالب اهلی در همین جهان و بدون انتظار زیاد بدست می آورد. تا که احمق در جهان باشد مفلس در نمی ماند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com