خانه » خبر و دیدگاه » طرح رییس جمهوری در پیوند با نشست لندن؛ مصالحه به هر بهای ممکن؟

طرح رییس جمهوری در پیوند با نشست لندن؛ مصالحه به هر بهای ممکن؟

karzai_gulbudin_mullahomar

طرح افغانستان برای شرکت در کنفرانس لندن ۵ محور کلیدی خواهد داشت.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان گفته است، آشتی ملی و ادغام شورشیانی که با القاعده و دیگر شبکه های هراس افگنی ارتباط نداشته باشند، جلب همکاری و‌ همگرایی منطقه یی و جهانی در ارتباط به آغاز روند مذاکره با طالبان، مشخص شدن زمان تعیین نقش رهبری کننده ی دولت در عرصه های ملکی، عملیات های نظامی، مبارزه با فساد اداری و توسعه ی اقتصادی و بازسازی افغانستان، محور های اساسی طرح دولت افغانستان در نشست لندن را تشکیل می دهد.

اگرچه مذاکره با سردسته های شورشیان در گذشته نیز بارها از سوی رییس جمهور کرزی مطرح شده، اما وی  اکنون می گوید که در این روند پشتیبانی کشور های همسایه و هم پیمانان بین المللی روند کنونی افغانستان را با خود دارد.

آقای کرزی در ارتباط به شامل بودن نام های ملاعمر و گلبدین حکمتیار در لیست سیاه سازمان ملل، به عنوان یکی از کلیدی ترین چالش های موجود فراراه پیوستن شورشیان به روند صلح می گوید، طالبان بخشی از جامعه ی افغانستان اند و وی به عنوان رییس جمهور این کشور برای مذاکره با سردسته های شورشیان مشکلی ندارد.

اما بیرون آوردن آنان از لیست سیاه را یک مساله ی بین المللی می داند و می گوید، مشکل سردسته های شورشیان بیش تر با جامعه ی جهانی است نه با دولت افغانستان.

به تازه گی گلبدین حکمتیار سردسته ی گروه شورشی”حزب اسلامی” در یک پیام تصویری که به یکی از رسانه های غربی فرستاده از شرایطی ساده تر نسبت به گذشته در مورد مذاکره با دولت افغانستان سخن گفته و اذعان کرده که دولت افغانستان توانایی مذاکره ی “مستقلانه” با سردسته های شورشیان را ندارد و اگر دولت در این راستا با استقلال عمل برخورد کند وی حاضر است با رییس جمهور کرزی برسر میز مذاکره بنشیند.

اما آقای کرزی اذعان می دارد که برنامه ی برگرداندن شورشیان به روند صلح برمبنای طرح تازه ی وی شامل آن دسته از شورشیان می شود که با القاعده و دیگر شبکه های هراس افگنی در ارتباط نباشند.

اگرچه اظهارات رییس جمهور کرزی پیرامون طرح دولت برای کنفرانس لندن حامل پیام تازه یی برای ترسیم یک دورنمای روشن تر از نوع مراوده ی حکومت افغانستان با شورشیان مسلح نبود، اما آقای کرزی ابراز امیدواری می کند که با جلب پشتیبانی جهانی و منطقه یی از روند آشتی در افغانستان که به گفته ی او نشانه های این پشتیبانی از همین اکنون پدیدار است، بتواند در مسیر ادغام شورشیان مسلح به روند کنونی کشور را جنبه ی عملی ببخشد.

در حالی که کشور های ایالات متحده ی امریکا و انگلستان از طرح ها و برنامه های سیاسی به خاطر تضعیف شورشیان از طریق تشویق حلقه ها و رده های میانی آنان در دو سوی دیورند سخن گفته اند، آقای کرزی می گوید، در کنفرانس لندن به این موضوع نیز تاکید خواهد کرد تا مصرف هرگونه پول برای برگشت دادن شورشیان به زندگی ملکی از طریق دولت افغانستان صورت بگیرد.

این در حالی است که با گسترش دامنه ی مباحث پیرامون مذاکره با سردسته های شورشیان مسلح، شماری از نهاد های مدنی و روشنفکران افغان از قربانی شدن عدالت و حقوق بشر در پای زدوبند های سیاسی ابراز نگرانی کرده می گوید، رسوخ هرچه بیش تر تفکرات تندروانه و طالبانی در بدنه ی دستگاه دولتی افغانستان می تواند از قابل پیش بینی ترین پیامدهای مذاکره ی بدون قید و شرط دولت با شورشیان مسلحی باشد که به چیزی کم تر‌ از حاکمیت تلقی ویژه و واپس گرایانه یی که از آموزه های دین مقدس اسلام دارند، نه تنها در افغانستان،  بلکه در منطقه ی بحران، راضی نمی شوند.

 

برگرفته از روزنامه ی نخست


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com