خانه » خبر و دیدگاه » حادثه خوست سی ای ای را به لرزه در آورد

حادثه خوست سی ای ای را به لرزه در آورد

cia_fire

 

سی آی ای سازمان برون مرزی ایالات متحده امریکا میباشد. فعالیت آن جهت منافع امریکا در تمام قاره های جهان گسترده و وسیع بوده و سازمان  اف بی  آی  فعالیت آن مربوط امنیت داخلی امریکا است. البته در مورد اف بی آی تبصره نمیکم تبصره من در مورد سازمان جهانی سی آی ای میباشد.

سازمان سی آی ای بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷ تاسیس شد. و موسس آن شخصی به نام آلن دالس  و تا سال ۱۹۶۲ در حال توسعه بود.

سازمان فوق در طول حیات خود دست آورد های داشته و اشتباهاتی هم نموده است و اشتباهای آنرا بصورت مختصر بیان مینمایم.

۱ – ماجرای خلیج خوک ها در کیوبا؛

۲ – سر نگون ساختن حکومت داکتر مصدق در سال ۱۹۵۳؛

۳ – کودتای شیلی در سال ۱۹۷۳؛

۴ – از سال ۱۹۷۳ به بعد موقعیت سیا به علت ناتوانی این سازمان در تشخیص آماده گی مصر بر حمله   به مواضع اسرائیل در طول کانال سوئز و پیش بینی جنگ ۱۹۷۳ تضعیف شد؛

۵ – کشف مداخله عوامل سیاه در ماجرای واتر گیت که به استعفای نیکسون از مقام ریاست جمهوری امریکا انجامید ضربه دیگری به اعتبار این سازمان زد . یکی از نخستین اقدامات کارتر پس از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری امریکا برکناری رئیس سازمان سیاه و تعین یک دریا سالار امریکائی به ریاست این سازمان بود که به علت بی تجربگی در این کار بیشتر موجب تضعیف سیاه گردید؛

۶ – سیاه با وجود عوامل متعددی در ایران از پیش بینی انقلاب ایران عاجز ماند و پس از بروز علائم انقلاب در تابستان سال ۱۹۷۸۱۳۵۷ ) نیز پیش بینی کرد که وضع رژیم سلطنتی در ایران محکم است و حوادثی که رخ داده تزلزلی در ارکان رژیم پدید نخواهد آورد!؛

۷ – آخرین ماجرای درباره سیاه که موجب تضعیف این سازمان شده نقش سیاه در ماجرای ((ایران گیت)) یا ایران – کنترا و انتقال غیر قانونی سود حاصله از فروش اسلحه به ایران به شورشیان ضد دولتی نیکارا گوئه است ، پس از گذشت سالها از افشای این ماجرا در سال ۱۹۸۶ هنوز پرونده آن بسته نشده است؛

۸ – سقوط دولت شاه ایران توسط عمال همین سازمان از کتاب خاطرات جنرال هاینزر امریکائی؛

۹ – ایجاد سازمان القاعده؛

۱۰ – بوجود آوردن طالبان؛

۱۱ – جنگ علیه دولت ملی مجاهدین کشور ما؛

۱۲ – توافقات بن و بقدرت رسانیدن دوباره طالبان به شکل جدید آن یعنی رژیم فعلی – ( از سخنان ستار سیرت )؛

۱۳ – بی تفاوتی به سخنان رهبر جهاد و مقاومت ملی کشور ما شهید احمد شاه مسعود در مورد طالبان و القاعده و کم بها دادن به پیشنهادات آن در مورد طالبان و القاعده؛

۱۴ – در اخیر به رسمیت شناختن انتخابات سرا پا جعلی و پر از تقلب کرزی؛

۱۵ – نفوذ عمال استخبارات خارجی بلخصوص انتلجند سرویس در داخل سازمان سی – آی – ای که حادثه خوست را بار آورد؛

 

مطالبی که در بالا بیان گردید از جمله اشتباهات روشن و بر ملا سازمان استخباراتی سی – آی – ای میباشد . که از سال ۱۹۴۷ تا به حال انجام داده است البته قرار معلومات اینجانب.

سازمان های استخباراتی کشور ها مانند چشم ، گوش و روح هر دولت و کشور میباشد . دولت ها بخاطر منافع ملی کشور شان در طول زمانه ها بنام های مختلف سازمانی به نام استخبارات تشکیل میدادند . و نخبه گان آن جامعه عضویت آنرا میداشتند.

سازمان های استخباراتی دو نوع فعالیت دارند یکی در مقابل دسایس بیگانه گان و دیگری در مقابل تخریب کاران عمال خارجی در داخل و خارج کشور.

سازمان استخباراتی که تصفیه شده باشد یعنی عمال خارجی در آن نفوذ نداشته باشد آن سازمان موفق میباشد . و هم سازمان استخباراتی که سابقه تاریخی داشته باشد و در گوشه و کنار جهان گسترده باشد . مانند سازمان استخباراتی انتلجند سرویس انگلیس که چند قرن از تاسیس آن میشود و در جهان جهت منافع انگلستان فعالیت مینماید. برای کشور اش موفقیت های را بدست آورده و میآورد . اما سازمان استخبارات امریکا یعنی سی – آی – ای از ایجاد آن در حدود شش دهه میشود . چون سازمان سی آی ای نسبت به سازمان انتلجند سرویس انگلیس عمر کمتر دارد . به همان اندازه از جهان شناخت آن محدود میباشد.

و در مورد کشور های جهان از نگاه تاریخی ، اجتماعی ، شناخت اقوام ممالک دنیا ، شناخت ادیان جهان ، شناخت از تاریخ ممالک ، شناخت از جغرافیای ممالک ، شناخت از فرهنگ های ممالک وغیره وغیره بصورت علمی ندارد . اگر شناختی هم داشته باشد آن را از انتلجند سرویس گرفته است. انتلجند سرویس چیزی که به نفع اش می بود هیچ گاه به سی آی ای گزارش و حقیقت قضیه را نمی داد.

جای تأسف این است که سی آی ای در گذشته و نه فعلاً که در طول هشت سال میشود که در کشور ما بلفعل فعالیت مینمایند. تا بحال هنوز هم از کشور ما شناخت پیدا نکرده است. خصوصاً از اقوام کشور ما شناخت ندارد. نمی فهمد که کدام قوم اکثریت است، با فرهنگ است، اصلی از همین سرزمین میباشند، با طالبان و القاعده و هم با انگلیس کدام قوم در نبرد بودند، دارای تمدن درخشان آریائی میباشند که قوم مذکور تاجیکان یعنی آریائی نژاد ها میباشند.

همین سی آی ای چند سال قبل یعنی در زمان تجاوز شوروی طبق مشوره انتلجند سرویس انگلستان و آی اس آی پاکستان تمام کمک های امریکا را به حزب گلبدین حکمتیار میکرد فعلاً امریکا با آن حزب به مشکلات مواجه است و هم روزه تلفات میدهد .

سی آی ای بود که در ایجاد طالبان نقش تعین کننده داشت که طالبان علیه نیرو های مقاومت ملی کشور ما در جنگ بودند . سی آی ای را البته غیر مستقیم و نا محسوس انتلجند سرویس از اقوام و رهبران واقعی کشور ما به غلط نشانی میداد. یعنی مبارزین ملی کشور ما را مانند شهید احمد شاه مسعود را در ذهنیت امریکائی از جمله مخالفین امریکا معرفی میکرد. حالانکه نه شهید مسعود و نه ملیت بزرگ تاجک با امریکائی ها مشکلات داشتند چنانچه تجربه هشت سال اخیر ثابت ساخت . که ملیت تاجک با امریکا مشکلی ندارد مشکل آنها با انگلیس بوده و میباشد . فقط دشمن ملیت بزرگ تاجک و سنگردار بزرگ جهاد و مقاومت میهن ما شهید احمد شاه مسعود انگلسها بودند و هستند . زیرا در طول تجاوزات انگلیسها همین قوم بزرگ تاجک بوده که مانند امریکا در قرن شانزده که با انگلیسها در نبرد بودند و در سال ۱۷۸۱ استقلال خود را از انگلستان بدست آوردند و ملیت بزرگ تاجک نیز با انگلیسها در نبرد بودند . هیچ گاه زیر سلطه انگلیس قرار نگرفته اند . به همین لحاظ است که دولت انگلیس از چند قرن است که با این قوم بزرگ و با فرهنگ دشمنی دارد. رهبران آن ها را توسط عمال داخلی اش شهید نمودند . مانند امیر حبیب الله کلکانی، میر مسجدی خان، میر بچه خان، ولی محمد خان دروازی و در اخیر هم شهید احمد شاه مسعود . همین دولت انگلیس است که امروز جهان و امریکا را به مشکلات مواجه ساخته است.

فعلاً هم سی آی ای در اشتباه است. اگر سی آی ای در اشتباه نباشد. از کشور اردن افراد استخباراتی را توظیف مینماید که حادثه خوست را به بار آورد؟

در اخیر باید گفت:

تا زمانیکه عمال نفوذی انتلجند سرویس از سازمان سی آی ای تصفیه نشود امریکا دست آوردی  در جنگ علیه طالبان و القاعده ندارد امریکا را مانند سال ۲۰۱۰ خطر تهدید مینماید و در کشور ما امریکا بصورت کامل خود را از کسانیکه مربوط قوم طالبان و یا ذهنیت طالبانی دارند جدا نکند و از قومی که در گذشته ضد طالبان بودند کمک نگیرد در جنگ علیه طالبان موفقیت ندارد . کسانیکه از نام قوم بزرگ تاجک در رژیم نا مشروع کرزی قرار دارند. نماینده ملیت بزرگ با فرهنگ و تاریخی تاجیکهای کشور ما نمیباشند و از این ملیت نماینده گی کرده نمیتوانند. فقط نماینده قوم بزرگ و با فرهنگ تاجکهای وطن ما کسانی است که از منافع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تاجک های کشور عزیز ما دفاع نمایند آن ها هستند که از ملیت بزرگ. اکثریت کشور ما نماینده گی کرده میتواند و بس.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com