خانه » اخبار و گزارشات » سترجنرال عبدالرشید دوستم به حیث رییس ارکان سرقوماندانى اعلى قواى مسلح کشور تعین شد

سترجنرال عبدالرشید دوستم به حیث رییس ارکان سرقوماندانى اعلى قواى مسلح کشور تعین شد

dostumtank

به اساس یک فرمان  جداگانۀ امروز  رییس جمهور حامد کرزى ، سترجنرال عبدالرشید دوستم  را به حیث رییس ارکان سرقوماندانى اعلى قواى مسلح کشور تعین کرده است.

همچنان رییس جمهور حامد کرزى از جمله ده نامزد وزیر رد شده ، ٧ تن ان را  به حیث معینان و سرپرستان وزارتها ی ذیل معرفى کرد.

فیضى ځدران،  سخنگوى ادارۀ امور و دارالانشاى شوراى وزیران درشام ٢٧ جدى ، در  تماس تیلفونى به آژانس خبرى پژواک گفت که این اقدام  به خاطر جلو گیرى از خلاى کارى در وزارت ها صورت گرفته است.

به اساس حکم رییس جمهور ، سرور دانش  به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالى، داکتر محمد الله بتاش به حیث معین پلان و پالیسى و سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردى، انجنیر سلطان حسین حصارى به حیث معین شهرى و سرپرست وزارت انکشاف شهرى و انجنیر عبدالرحیم به حیث معین مرکزى و سرپرست وزارت عودت مهاجرین مقرر گریده اند.

همچنان  قرار این حکم،  ارسلا جمال به حیث معین سیاسى  و سرپرست وزارت امور سرحدات، اقوام وقبایل، غلام محمد ییلاقى  به حیث معین تجارتى و پالیسى و سرپرست وزارت تجارت وصنایع و داکتر سهراب على صفرى به حیث سرپرست وزارت فواید عامه تعیین و مقررشده اند.

از جمله این افراد سرور دانش قبلاً به وزارت عدلیه نامزد شده بود که به اخذ راى اعتماد ولسى جرگه موفق نگردید.

به همین گونه بدون سهراب على صفرى ( سابق وزیر فواید عامه ) اشخاص باقى مانده به وزارتهاى یاد شده پیشنهاد شده بودند اما از طرف ولسى جرگه رد گردیدند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com