خانه » اخبار و گزارشات » رسانه های افغانستان : انگلیس بنیاد مالی برای پرداخت پول به طالبان تاسیس کرد

رسانه های افغانستان : انگلیس بنیاد مالی برای پرداخت پول به طالبان تاسیس کرد

taliban_english

 

در اجرای این تصمیم لندن، طالبانی که اسلحه خود را بر زمین بگذارند، از بودجه یک بنیاد بین المللی که مقام های انگلیسی برای ایجاد آن تلاش دارند؛ کمک مالی به دست خواهند آورد.

روزنامه دولتی انیس افغانستان با اشاره به این مساله افزود: شکی نیست که در نشست بین المللی لندن در هشتم بهمن ماه در مورد روند طرح آشتی ملی با مخالفین دولت، طرح های جدیدی ارائه خواهد شد و یکی از محورها ی عمده بحث آن نشست یافتن راهکار لازم آشتی ملی با مخالفین دولت است.

این روزنامه تاکید کرد: هرچند تاکنون مخالفین دولت در این زمینه واکنشی نشان نداده اند ولی بعید نیست مقامات محوری مخالفین نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان دهند و یک بخش مهم از رهبری طالبان که در اصول تابع نوعی افراط گرایی جزمی هستند، با این موضوع مخالف خواهند بود ، اما افرادی هم هستند که به آتشی و تفاهم ملی تمایل دارند.

به اعتقاد نگارنده سرمقاله نویس روزنامه انیس، درگذشته طرح آشتی ملی از سوی دولت بارها اعلام شد اما در راهبرد زمینه های آن اجرایی نشد و در شرایط کنونی باید هر اقدامی که برای آشتی با مخالفین طرح می شود، در تفاهم با دولت افغانستان باشد و باید راه های عملی آن واقع بینانه جستجو شود.

بر اساس گزارش ها، اعتبار اولیه صندوق جمع آوری کمک های مالی یک میلیارد دلار تخمین زده می شود که در اختیار ۳۵هزار نفر از افراد طالبان قرار خواهد گرفت.

شمار جنجگویان طالبان حدود ۵۰هزار نفر تخمین زده می شود که باید ۱۰ هزار نفر از افراد حکمتیار و القاعده را هم به این رقم اضافه کرد.

به نوشته مطبوعات افغانستان از ماه ها قبل، تلاش هایی برای جذب بعضی اعضای ستیزه جوی طالبان در افغانستان بر سر زبان ها افتاد و دولت های واشنگتن، لندن و کابل می خواهند برخی از این افراد را با پرداخت پول و یا پیشنهاد کار قانع کنند که اسلحه را بر زمین بگذارند و دست از جنگ بردارند اما به نظر کارشناسان، این تلاش ها به خاطر نبود اعتماد فی مابین با مشکل روبرو است.

رسانه های افغانستان با استناد به گزارش اخیر روزنامه گاردین نوشته اند مقامات لندن بتازگی یک بنیاد بین المللی را برای جمع آوری پول و پرداخت مشوق های مالی و اقتصادی به طالبانی که مایل به پیوستن به طرح آشتی ملی هستند، ایجاد کرده اند.

بر اساس این گزارش، از ماه ها قبل کارمندان سیاسی و اطلاعاتی آمریکا و انگلیس می خواهند با عده ای از فرماندهان طالبان که به نظر شان آشتی پذیر هستند، تماس برقرار کنند ، اما نبود هماهنگی در تلاش ها و بی اعتمادی در بین گروه ها، رسیدن به این هدف را مشکل کرده است.

در گزارش مطبوعات افغانستان آمده است که حکومت واشنگتن و کابل تلاش های لندن را در این زمینه به دیده شک و تردید نگاه می کنند که به نوشته گاردین اکنون مقام های انگلیسی یک ابتکار جدید را پیشنهاد کرده که بر اساس آن یک بنیاد برای ایجاد اعتماد تشکیل شود که جزییات آن در نشست لندن ارائه خواهد شد.

به اعتقاد “دیوید میلیبند” وزیر امور خارجه انگلیس که هم اکنون در افغانستان بسر می برد طالبان یک گروه بزرگ و واحد نیست بلکه از گروه های مختلفی تشکیل شده است که در بین آنان جنگجویان خارجی، افراد محلی و قاچاقچیان مواد مخدر نیز دیده می شود و کسانی هم در کنار طالبان جنگ می کنند ماهانه ۳۰۰دلار حقوق دریافت و تعدادی از مردم عادی هم به دلیل ترس از طالبان با آنان همکاری می کنند.

طرح تماس با طالبان نشان می دهد قدرت های خارجی دخیل در مساله افغانستان به این نتیجه رسیده اند که جنگ تنها راه حل این کشور نیست وباید راه های سیاسی و اقتصادی آن جستجو شود و امور به افغان ها محول شود و نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com