خانه » اخبار و گزارشات » فهرست سوم کابینه در راه است

فهرست سوم کابینه در راه است

hamedkarzai_lookingright

 

سخنگوی ریاست جمهوری گفت در صورتی که وزیران پیشنهادی جدید، مورد اعتماد نمایندگان قرار نگیرند، حامد کرزی، افراد دیگری را به جای آنان پیشنهاد می‌کند.

این در حالیست که شماری از نمایندگان با ابراز ناخشنودی نسبت به نامزد وزیران پیشنهادی جدید می‌گویند که آنان، توانایی و شایستگی مقام وزارت را ندارند و فقط «بر بنیاد اشاره‌ی سهامداران قدرت» پیشنهاد شده اند.

به گفته‌ی نمایندگان، انتظار نمی‌رود تعداد بیشتری از این نامزد وزیران مورد اعتماد مجلس نمایندگان قرار گیرند.

اما وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری روز گذشته در یک نشست خبری گفت که از دیدگاه حامد کرزی، نامزد وزیرانی که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شده اند، «متخصص» و «متعهد» هستند و باید از سوی مجلس رأی اعتماد بگیرند.

او با بیان این مطلب که رییس دولت در گزینش وزیران جدید اصل شایستگی و مشارکت ملی را در نظر گرفته است، گفت: حامد کرزی زیاد تلاش کرده که مشارکت ملی در کابینه مطرح باشد و از همین رو انتقاد‌های وجود دارند که رییس جمهوری شایستگی و تخصص را قربانی مشارکت ملی در افغانستان می‌سازد.

کنفرانس کابل پس از کنفرانس لندن

سخنگوی آقای کرزی گفت که سه ما بعد از کنفرانس لندن، کنفرانس جدیدی برای اجرای طرح و برنامه‌های نشست بین المللی لندن، در کابل برگزار می‌شود.

وحید عمر، از طرح و برنامه‌ی مقدماتی نسشت کابل خبر داد و گفت: کنفرانس لندن یک نشست سیاسی و برنامه سازی است که برنامه‌های تصویب شده‌، از این نشست نیاز به اجرای دقیق به خواست مردم افغانستان دارد.

او، کنفرانس کابل را یک برنامه‌ی کاری خوانده، گفت که برای پیدا کردن منابع تمویل و تطبیق برنامه‌های کنفرانس لندن، نیاز است که این نشست در داخل برگزار شود.

عمر افزود که حکومت تلاش دارد تا در کنفرانس لندن با برنامه‌های دقیق و ملی که به خواست مردم افغانستان باشند برود و تا خلاف خواست مردم افغانستان این کنفرانس برگزار نگردد.

 

روزنامه ی ماندگار

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com