خانه » اخبار و گزارشات » وحید عمر: طرح آشتى ومصالحه ملى طبق یک ستراتیژى در حال تدوین شدن است

وحید عمر: طرح آشتى ومصالحه ملى طبق یک ستراتیژى در حال تدوین شدن است

wahid_omar

سخنگوى ریاست جمهورى ، خبر داد که  طرح  آشتى ومصالحه ملى  طبق یک ستراتیژى در حال تدوین شدن است ، اما شمارى از کار شناسان بر عملى شدن همچو طرحها باورمند نیستند.

وحید عمر سخنگوى رییس جمهور ، بتاریخ ٢٢جدى  در نشست خبرى هفته وار   گفت که   این ستراتیژی شامل طرح  هاى  فراگیر وجامع در خصوص آشتى ملى ومصالحه ملى است.

عمر افزود، به دلیل اینکه این طرح در حال تدوین شدن است ، نمیتواند روى جزییات صحبت نماید.

اما وى  افزود  که  به زودى ستراتیژى یاد شده تکمیل وبه مطبوعات اعلام میگردد.

موصوف گفت که موقف دولت درین خصوص اینست که بخاطر آشتى ومصالحه با مخالفین  مسلح  نیاز به زمینه سازى میباشد.

وى گفت که  این زمینه سازى شامل  حفظ جان ومال ، زنده گى ، زمینه  کار براى مخالفین است.

عمر میگوید : “اولین درخواست ما این نیست که  نام کسانى  از لست  سیاه  حذف شود.”

در لست سیاه شوراى امنیت ملل متحد  به شمول انجینر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامى و ملا عمر رهبر طالبان شمارى از سران مخالفین دیگر  نیز شامل است.

حکومت، به منظور اشتى ملى قبلا خواستار حذف نامهاى از لست یاد شده، گردیده بود .

گرچه از طرف دولت افغانستان چند بار صداى اشتى ملى بلند شده، اما جانب مقابل آن را رد کرده است.

برخى از آگاهان امور ،  مذاکره وآشتى ملى را در شرایط کنونى غیر ممکن و وقت تلفى حکومت  میدانند.

به عقیده وحید مژده یکتن از کارشناسان مسایل سیاسى ، تا زمانى که حاکمیت در دست خود افغانها نباشد، همچو طرحها ضیاع وقت است.

وى ضمن اشاره به اعزام  ٣٠ هزار سرباز جدید ایالات متحده امریکا به افغانستان ، گفت که  طرح وستراتیژى  هاى  یاد شده در مخالفت با ستراتیژى اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا است.

او افزود: “اعزام عساکر براى  صلح نه، بلکه براى  جنگ میباشد.”

سید مسعود استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل میگوید که برنامه هاى آشتى ملى یکى از سیاست هاى است که همواره دولت ها براى  تحکیم پایه هاى خود ، بکار میبرند.

وى ، همچو طرحها را یک جانبه خواند و گفت که عملى شدن آن ناممکن است.

وحید عمر،  همچنان گفت که از  نشست لندن   نباید توقعات زیاد داشته  باشد.

سخنگوى رییس جمهور میگوید که  نشست لندن در سطح پالیسى است وبراى  تعهدات  و پروژه     هاى  عملى وتمویل آن صحبت نمیشود، اما  طرح ها ارایه و تقاضاى حمایت میگردد.

موصوف گفت که سه ماه بعد  در کنفرانس کابل روى تطبیق وعملى  شدن طرح هاى کنفرانس لندن  صحبت  میگردد.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com