خانه » خبر و دیدگاه » اسپنتا؛ سه سال بازی با اعتبار دیپلوماتیک افغانستان

اسپنتا؛ سه سال بازی با اعتبار دیپلوماتیک افغانستان

spanta_foreignminister

جامعه افغانستان که تازه در مسیر انکشاف و نوسازی قدم می‌گذارد و می‌رود تا عقلانیت را ارام و اهسته در ساختار سیاسی و اجتماعی خود نهادینه سازد، و نوعی اقتدار عقلانی را دست کم برای نسل اینده خود به ارمغان آورد، سه سال وزیر خارجه ای را در پیش چشم خود نظاره کردند که رهاورد آن، جز یأس و ناامیدی چیز دیگری نبود.تحقیر و توهین به اعتبار و جایگاه افغانستان در مناسبات بین المللی در این مدت یگانه ارمغان دستگاه زیر امر اسپنتا در صحنه بین المللی بود.این در حالی بود که اسپنتا در این مدت مشغول تصفیه جوانان منتقد ضعف ها و کاستی های وی از وزارت خارجه وحتا دوسیه سازی علیه ان ها در سارنوالی بود. وزارت خارجه در طی سه سال سکانداری تحمیلی اسپنتا بر مسند قدرت؛ به مثابه یک جبهه سیاسی جدید با سطح دانش بسیار پایین و اغراض خاص که در موارد متعدد، ناقض منافع ملی بود، ظهور نمود. وزارت خارجه به جای این که پیشگام تولید دانش دیپلوماسی در عرصه‌های نوسازی و اقتدار عقلانی جامعه باشد، مغایر با فلسفه وجودی خود، به پایگاه سیاسی برای اسپنتا و تیم وی برای انتقام گیری از مخالفین  و منتقدان سیاست های غلط اسپنتا تبدیل شد. در واقع افراد مشخصی در مدیریت ها وریاست های مهمی چون ریاست مطالعات استراتژیک وزارتخارجه، مدیریت کادر و پرسونل، مدیریت اطلاعات و نشرات وانستیتوت دیپلوماسی و… جابجا شدند و بدین ترتیب وزارت خارجه را به عنوان سنگر سیاسی خود برای سرکوب نسل جوان منتقد و روشنفکر اختیار نمودند.

در راستای همین اهداف بود که افرادی خاص بدون ختم سه سال ماموریت در داخل وزارت؛ به عنوان دیپلومات به نمایندگی های کلیدی افغانستان گماشته شدند. هم چنین اسپنتا در یک اقدام شتاب‌زده و فرایند پیچیده، پرابهام و مشکوک، سخی غیرت هراتی را ریس انستیتوت دیپلوماسی ونعیم پویش هراتی را مدیر کادر و پرسونل منصوب کرد.کارشناسان و حقوق دانان از همان آغاز،این اقدام اسپنتا را  مورد نقد قرار دادند و این تصمیم سیاسی را از لحاظ قانونی، غیر قابل قبول خواندند. زیرا ریاست انستیتوت دیپلوماسی را باید یک متخصص امور سیاسی و بین المللی به عهده داشته باشد. هم چنین مدیریت کادر و پرسونل باید در دست کسی باشد که دارای تجربه و دانش کافی باشد نه جوان بی سواد و بی تجربه و نژادگرای که تنها امتیازش هراتی بودن است. خنده اور تر از همه این است که اسپنتا طرح ایجاد تغییر و اصلاحات در وزارت خارجه را نیز به همین نعیم پویش سپرده بود واز این بابت حتا اگر اسپنتا به محکمه کشیده شود به عنوان خاین به منافع ملی باز هم جبران این بی تدبیری وی را نمی کند.  نعیم پویش حتا در سواد معمولی مشکل دارد چه رسد به ایجاد اصلاحات در وزارت خارجه؛ اسپنتا به دلیل چنین عملکرد های خام و مغرضانه اش حیثیت دیپلوماتیک افغانستان را به بازی گرفت و از این نظر ضربه بزرگ به اعتبار دیپلوماتیک افغانستان وارد ساخت.

نکته دیگر در تقرر دختران مقبول و علاقه این وزیر بی کفایت به طبقه اناث است که این روز ها بر سر زبان ها افتاده است. اسپنتا چند نفر از این دختران بی تجربه وبی دانش را در بالا ترین موقعیت ها در سفارت خانه ها مقرر نمود که صلاح نیست نام ان ها برده شود ؛ هم چنین نسبت اختلاس به وی که در هفته های اخیر در سایت های مختلف از جمله سایت افغان پی پر انتشار یافته؛ همگی موید این نکته است که اسپنتا جایش در سارنوالی است نه وزارت خارجه؛ این کار های وی و تقرر افراد کم دانش به موقعیت های کلان به خاطر مدح و ثناگویی اسپنتا؛ خیانت اشکار  به اعتبار دیپلوماتیک کشور و سیاست خارجی افغانستان است که در شرایط کنونی نیاز مند انسان های با دانش و اگاه به مسایل بین الدولی می باشد. دستگاه سیاست خارجی افغانستان، مکانی برای تملق و  موزیم فیشن و نمایشگاه مد نیست بلکه عرصه ای است که اندیشه و تدبر و خبرگی و تخصص حرف نخست را می زند. اما اسپنتا در برابر این خیانت ها چه پاسخی دارد؟

به این ترتیب جامعه روشنفکری افغانستان از وزیر خارجه جدید می خواهد برای صیانت از منافع ملی و ارتقای جایگاه افغانستان در سطح بین المللی سیاست شایسته سالاری را در تقرر افراد در پیش بگیرد  تا اعتماد از دست رفته شهروندان به  وزارت خارجه  و دولت را باز گرداند.

فراموش نکنیم که در دوره قبل از اسپنتا ، افغانستان توانسته بود اقناع جامعه بین المللی را خوب فراهم اورد اما امروزه در اثر سیاست خارجی ناکام و بی کفایتی اسپنتا افغانستان در تنش با جامعه بین المللی به سر می برد. هم چنین مداخلات همسایه ها در دوره  نخست پسا طالبان به حد اقل رسیده بود لیکن اکنون به اوجش رسیده و هر روز شاهد قوت گرفتن طالبان هستیم. دستگاه دیپلوماسی افغانستان در دوره اسپنتا از تحرک باز ماند وقناعت جامعه بین المللی را در اوردن فشار بالای پاکستان جلب نتوانست به همین دلیل طالبان رشد کرد.

روابط با ایران نیز به شدت اسیب دید و ایرانی ها همکاری چندان از خود نشان ندادند چرا که اسپنتا زمانی که به دلیل کارکرد ضعیف خود از سوی نمایندگان ملت سلب اعتماد شد ، ایران را به دست داشتن و دخالت در استیضاح خود متهم نمود. ایالات متحده امریکا نیز بار ها دولت افغانستان را به بی کفایتی متهم نموده است. وتنش در روابط ایران و امریکا بر سیاست خارجی افغانستان سایه افکنده و افغا نستان نتوانسته توازن را در همکاری با هردو جانب ایران و امریکا بر قرار کند. در حالی که در دوره قبل از او وزارت خارجه با تدبیر افغانستان را از تنش های این دو کشور دور نگهداشته بود و روابط منطقی را با هردو طرف حفظ کرده بود.

اینک ملت افغانستان و شخص اقای کرزی تاوان بی کفایتی وزیر خارجه ای را می پردازد که افغانستان را در سطح دنیا به بد نامی اشتهار نموده و عناوین دولت مواد مخدر و دولت فاسد را برای مردم کمایی نموده است. در حالی که بخشی از این فساد و ناکامی ها به خود کشور های دخیل در قضیه افغانستان بر می گردد. اما وزارت خارجه در این زمینه کاملا منفعل عمل کرده است.

اسپنتا زمانی که به قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود تو هین کرد و اورا سنگفروش نامید؛ مجاهدین و مردم متدین کشور را از خود رنجانید و شعور ملت را به تمسخر گرفت؛ حال ایا سزاوار است که چنین فردی از حیثیت افغانستان نمایندگی کند؟

جامعه روشنفکری افغانستان امید وار است که با قرار گرفتن وزیر خارجه نو بر مسند وزارت خارجه بار دیگر اعتبار از دست رفته کشور در سطح بین المللی اعاده شود و شهروندان وزارت خارجه را نماینده رسمی خود قلمداد کند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com