خانه » خبر و دیدگاه » آزمون دیگر مجلس نمایندگان

آزمون دیگر مجلس نمایندگان

parlement_afg

دیروز حامد کرزی طی فرمانی خواستار تعویق در رخصتی های زمستانی مجلس نمایندگان شده و رییس مجلس نمایندگان گفته است که روز شنبه یا یک شنبه حامد کرزی هفده عضو کابینه اش را به مجلس معرفی می کند. پیش از این مجلس نمایندگان در یک اقدام تاریخی و خیلی هم عجیب توانستند دست رد به سینه ۱۷ وزیر از جمع بیست و چهار وزیر پیشنهادی حامد کرزی بزند، این اقدام مجلس نمایندگان که گفته شده است، برای نخستین بار تصمیم گیری جمعی؛ اما غیر مستقیم اپوزیسیون و نمایندگان وابسته به جناح حکومت را باخود داشت، مورد توجه مردم افغانستان قرار گرفت و برای اولین بار توانست موقعیت نسبی مجلس نمایندگان را مشخص و تعریف کند.

گفتنی است که طبق اطلاعاتی که به روزنامه‌ی ماندگار رسیده است، همزمان با این که فرمان آقای کرزی در مجلس نمایندگان خوانده می شد، شماری از اعضای این مجلس در ارگ ریاست جمهوری و در محضر رییس دولت بودند. چنان برداشت می شود که آقای کرزی کمپاین انتخاباتی اش را برای تایید نامزد وزیر پیشنهادی یا جمعی از آن ها، حالا به شدت بیشتر آغاز کرده باشد.

اما چیزی که به گمان اغلب بار دیگر کابینه‌ی آقای کرزی را تشکیبل خواهد داد، ترکیب سیاسی و مصلحتی آن است. آقای کرزی می خواهد بار دیگر برای راضی نگه داشتند یاران انتخاباتی اش مهره های آنان را معرفی کند. و اگر این بار وی کابینه‌ی خلاف خواسته های متحدانش را معرفی کند، شکی نیست که موج جدیدی از مخالفت ها و آراستگی های قومی را میان نمایندگان حامی خود و… در درون مجلس ایجاد خواهد کرد و بر تقویت اپوزیسیون خواهد افزود. بنابرآن، ممکن است که آقای کرزی و تیم تصمیم گیرنده او این ظرافت و زیان را درک نموده و سهم رد شده‌ی حامیانش را به نحوی در کابینه آینده مشخص کند و نیز گفته می‌شود که آقای کرزی شماری از نامزد وزیران رد شده را بار دیگر معرفی می کند؛ شاید با تغییر در پست ها.

به هر حال، بار دیگر نمایندگان مردم در آزمون جدیدی قرار می گیرند و دیده شود که آیا این بار به نامزد وزیران رد شده رأی خواهند داد یا خیر؟

و اگر این نمایندگان این بار به وزیران رد شده‌ رأی تایید بدهند، چه توجیهی به تایید و رد خودشان دارند؛ زیرا دیده می شود که آقای کرزی در آستانه‌ی رفتن به کنفرانس لندن تلاش دارد تا کار کابینه اش را یک طرفه کند و اگر بار دیگر کابینه‌ی پیشنهادی او از جانب مجلس نمایندگان رد شود و او در مقابل اپوزیسیونش شکست خورده در نشست لندن اشتراک کند، برایش زیان بار خواهند بود.

بدین روی، تلاش‌ها برای تایید هفده نامزد وزیر پیشنهادی، از جانب آقای کرزی به گونه‌ی جدی آغاز شده است تا بتواند به دست پر به کنفرانس لندن برود. و اگر این بار نمایندگان به سان گذشته برخورد کنند و آقای کرزی را در وضعیتی خطرناک قرار بدهند، می توانند وی را در سطح بزرگی ضربه بزنند و زمینه های حمایت از او را به عنوان کسی که نتوانسته است برای دومین بار وزیران مناسب را پیشنهاد کند، سد شوند.

پس آقای کرزی در میان دوسنگ بزرگ گیر کرده است؛ یکی حامیان داخلی اش که اکنون با او گلاویز شده اند و می توانند مشکلات و رویارویی را در مجلس نمایندگان و نیز در سطح کلان سیاسی برای او مضاعف کنند و دیگر هم کنفرانس لندن است که باید با دست پر به آن اشتراک کند.

بنابرآن، این بار نمایندگان در معرض بازی های جدید، مهمانی های مجلل تر و پول های گزاف و امتیازهای بلندتر قرار خواهند گرفت و دیده شود که آیا نمایندگانی که اکنون به قوت فوق العاده‌یی در قبال عملکرد ها و تصمیم های آقای کرزی تثبیت شده اند و نشان داده اند که توانایی هم دارند، از چنین آزمونی سلامت بدر می شوند، یا نه؟

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com