خانه » خبر و دیدگاه » قومی شدن نظام سیاسی افغانستان

قومی شدن نظام سیاسی افغانستان

afg_politics_ethnicities

پس از انتخابات تقلبی و اعلام کابینه کرزی نظام سیاسی افغانستان به شدت در حال قومی شدن است.

کرزی سعی در نفی وجود اقوام دیگر دارد، و تکرار این بحث های غلط که گوئی که فقط یک قوم در افغانستان می تواند در راس نظام سیاسی و اداری کشور باشد، وجود دارد.

این طرز دید تفوق طلبانه در نظام سیاسی کشور در حال شکل گیری است، کرزی تلاش دارد تا بشکل سیستماتیک اقوام  غیر پشتون را از صحنه سیاسی حذف کند، و  قدرت دولتی را یکدست کرده، و به سوی کانون قدرت تک قومی و تک صدایی بکشاند.

البته بحث اینکه افغانستان بطرف یک دولت مردم سالار و دموکراتیک حرکت کند، از طرف کرزی به چالش های جدی مواجهه است. وی تلاش دارد، تا بدین طریق از پایان قدرت مطلقه خود جلوگیری کند و تا حد توان از تن دادن به نظام ملی جلوگیری نماید. چرا که نظام ملی، سرآغاز خروج از نظام تک قومی است.

کرزی سخت در تدارک است تا افکار و اندیشه قومی خود را بالای مردم تحمیل نماید، وی با استفاده از دو نیرنگ میخواهد به هدف نا مشروع خود برسد.

اول: با مطرح کردن  افراد بدنام و ضعیف النفس اقوام دیگر برای آنان چنین تفهیم میکند، اگر من (کرزی) از شما حمایت نکنم، جامعه جهانی شما را بنام ناقضین حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار میدهد.

دوم: با قومی ساختن کابینه خود برای پشتون های افغانستان چنین میرساند، که من (کرزی) حافظ منافع شما هستم، با وجودیکه قوم پشتون در انتخابات برای من رای نداده بود.

کرزی با این بازی چرکین میخواهد،بین اقوام باهم برادر و برابر افغانستان مسایل قومی را دامن بزند، همانگونه که افغان ملتی ها چنین میکنند.

در حالیکه دولت باید بر مبنای پلاتفرم ملی شکل بگیرد و نه قومیت، و دولت هم باید بر مبنای حقوق سیاسی همه شهروندان خود حرکت کند، و همه وزارت خانه ها بر مبنای منافع ملی و حقوق سیاسی همه شهروندان باشد و نه بر مبنای قوم به اصطلاح اکثریت، دولت برای تقلیل دادن تبعیضات است و نه تشدید و نهادینه کردن تبعیضات قومی.

کرزی در نهایت سعی دارد تا  با شیوه استبدادی، اقوام دیگر را از حقوق  سیاسی شان محروم سازد. این حرکت قومی کرزی در مقابل دیدگان جامعه جهانی که لا ف از دموکراسی و حقوق انسانها میزنند، اتفاق می افتد. قومی ساختن نظام سیاسی افغانستان خیلی ها گزنده تر از وحشت و خفقان طالبان است.

برای رفع بحران های سیاسی و امنیتی کشور، مردم افغانستان سی سال است با آن دست به گریبان اند، و اکنون کرزی با قومی ساختن نظام سیاسی کشور یک گره دیگر به مشکلات مردم افغانستان افزوده است.

واقعیت های جامعه افغانستان چنین حکم میکند، که هیچ راهی جز وحدت اقوام افغانستان و پذیرش خواستهای مردم که محترم شمردن حقوق سیاسی آنان در تعین سر نوشت شان ندارد.

بی تردید، نخستین گام در این راه، احترام به حقوق سیاسی و بالاخره استقرار نظام مردم سالار عاری از هرگونه تبعیض قومی، و رفع و نفی هرگونه مبانی برتری جویی در رابطه با اداره امور کشور و جامعه است.

کرزی تا کنون به موجودیت افغانستان منحیث یک کشور دموکراتیک و طرفدار آزادی های مدنی، در سطح ملی و بین المللی خسارات بسیاری وارد کرده است. این خسارات را می‌توان تقلب در انتخابات، قومی ساختن نظام سیاسی، ترویج فساد اداری، بی امنیتی، قاچاق مواد مخدر، فقر و بیچاره گی، اعتیاد، تخریب محیط زیست و صد ها مورد دیگر مشاهده کرد.

مردم افغانستان، امید هر گونه اصلاحات را در سیستم اداری کشور از دست داده اند، حالا این پرسش برای شان مطرح است که آیا کرزی بر ارکه قدرت دولتی بماند و افغانستان رو به انحلال و انحطاط برود و یا فرد دیگری جانشین ایشان شود تا لااقل از خطر  نابودی حتمی عبور کرده،افغانستان و اقوام آن محفوظ بمانند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com