خانه » خبر و دیدگاه » وزیرانی که فقط لاف می زنند

وزیرانی که فقط لاف می زنند

cabinetkarzai_que

در دو روز گذشته شماری از نامزد وزیران پیشنهادی حامدکرزی به مجلس نمایندگان حضور یافتند و برنامه های خود را برای پنج سال آینده ارایه کردند. شمار بیشتر این نامزد وزیران شامل کسانی بودند که حداقل در پنج سال گذشته در کابینه در یکی از پست های کلیدی حضور داشتند.این نامزد وزیران پیش از آنکه به آینده بیندیشند و برنامه های خود را برای پنج سال آینده ارایه کنند. بیشتر عطف به گذشته و کار هایی که گویا انجام داده اند متمرکز کرده بودند.

این افراد تلاش می کردند که نشان دهند در پنج سال گذشته کارهای بزرگی را به نفع افغانستان و مردم آن انجام داده اند که در تاریخ کشور بی نظیر بوده است. ولی اگر این افراد چنین کارهای بزرگی را انجام داده اند پس تبعات آن کجاست و در زندگی اجتماعی و سیاسی مردم چه اثراتی را برجای گذاشته است که ضمن مایه مباهات به خودشان مردم هم به این کارهای انجام شده افتخار کنند.و باز اگر دولت در سال های گذشته دولتی کارا، متخصص و متعهد می بود پس این همه انتقاد به نشانی این دولت از سوی جامعه جهانی و مردم افغانستان صورت نمی گرفت.

آیا مردم دروغ می گویند یا متولیان امور که ادعای خدمت گذاری و انجام کار های بزرگ را دارند؟ در این میان بدون شک اتهام بستن دروغ به مردم یک حرف بی ربط و نابجا است، چون مردم خواهان تغییر در زندگی شان هستند و هر کسی در این راستا کاری انجام داده باشد از او به قدردانی یاد می کنند ولی سخنان نامزد وزیران البته جای اما و اگر های زیادی را دارد.

دولت افغانستان در طول سال های گذشته به دولت فاسد، قانون گریز و ناکارآمد متهم بوده ودر بسیاری موارد این اتهام ها هم نابجا و بدون پشتوانه های منطقی و قانونی ارایه نشده است. وضعیت نابسامان امروزی دقیقا به کابینه ناکارآمد و وزیران ناکارآمد گذشته برمی گردد که در کابینه فعلی هم حضور گسترده دارند. اگر این وزیران به وظایف خود در طول این سال ها به درستی و صداقت عمل می کردند هرگز و هرگز وضعیت کشور به این پایه از نابسامانی و هرج و مرج کشیده نمی شد.این افراد آزمده شده اند و در عمل نشان داده اند که هیچ برنامه و راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی ندارند.

پس چگونه می توان توقع داشت که همین افراد در پنج سال آینده کار های را انجام دهند که افغانستان را از بحران و نابسامانی نجات دهد. برخی از این افراد نام داکتر و ماستر را در کنار نام خود یدک می کشند بدون آن که معلوم باشد در کدام دانشگاه درس خوانده اند. یکی از این افراد در زندگی نامه اش نوشته که از طریق آنلاین موفق به گرفتن سند شریف دکترا شده است. آیا این مضحک ترین نوع گرفتن دکترا نیست؟ وزیر داخله در فهرستی شامل است که از سوی دادستانی کل کشور به مجلس نمایندگان ارایه شده است.

در این فهرست وزیر داخله کشور متهم به نداشتن مدرک تحصیلی است . موضوعی که همین حالا هم در مجلس نمایندگان مطرح است و بحث های داغی را به دنبال داشته است. وضعیت معارف کشور نه تنها نابسامان است بل به افتضاح و فاجعه انجامیده ولی وزیر معارف از برنامه های سخن گفت که در طول پنج سال گذشته گویا انقلابی را در عرصه معارف به وجود آورده است. وضع معلمان رقت انگیز است ولی کسی نیست که از این قشر شرافتمند و خدمت گذار کشور سراغی بگیرد.کتاب های که به میلیون ها دالر از سوی معارف کشور چاپ شده بدترین کتاب های درسی می تواند به حساب رود.

این کتاب ها نه تنها با روش های امروزی آموزش و پرورش روزآمد نشده بل مملو از اغلاط املایی و انشایی است. نصاب درسی کشور بدترین نصاب درسی، در سی سال گذشته است ولی دولت در این راستا هیچ کاری نکرده است. پس این نامزد وزیران با چه دستاوردی دوباره به این سمت ها انتصاب شده اند؟ البته این ها مشت نمونه خروار است و دیگر وزیران گذشته هم کارنامه های بهتر از این ها ندارند. این افراد به جای آن که دوباره به وزارت خانه ها نامزد شوند باید به دلیل غفلت در وظیفه و هدر دادن فرصت ها و پول ها به دادستانی معرفی شوند که پاسخ بی کفایتی های خود را پس بدهند.

ولی آقای کرزی به جای این که چنین افرادی را دیگر در کابینه نگمارد با اعتماد کامل یک بار دیگر سکان کشوررا به آن ها می سپارد. کسی می گفت در پنج سال آینده نه تنها فساد مالی از افغانستان ریشه کن نمی شود بل ابعاد بیشتری می یابد و آن هم به این دلیل که این افراد می دانند که آخرین فرصت برای چور و چپاول را در اختیار دارند. با چنین وضعیتی نمی توان متوقع تغییرات مثبت در وضع کشور بود.

بحران کنونی در روزهای آینده بیشتر گسترش می یابد و کشور را از خط قرمز حوادث هم فراتر می برد. دولت ناکارآمد نمی تواند پاسخگوی وضعیت بحرانی کنونی کشور باشد و به همین دلیل رهبر گروه طالبان در آخرین اعلامیه خود فاتحه حکومت آقای کرزی را خوانده است. ملا عمر حداقل با توجه به کابینه جدید این قدر درایت داشته که بداند این افراد عملا زمینه را برای ورود او به افغانستان مهیا می کنند. چون از گذشته گفته اند: دشمن دانا بلندت می کند / برزمینت می زند نادان دوست.

معلوم نیست که آقای کرزی با توجه به چه معیار های این افراد را یک بار دیگر به عنوان وزیر در کابینه آینده معرفی کرده است. آیا فشار های جامعه جهانی مطرح بوده و یا ترس از دست دادن قدرت؟ چون آقای کرزی در وجود این افراد بقا و آینده خود را تضمین شده می بیند. چون هریک از این افراد اگر در عرصه دانش و علوم دیپلوم و دکترا ندارند ولی در عرصه تفرقه اندازی های قومی و زبانی و ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور استادان مسلم به شمار می روند وشاید تعریف دولت داری خوب از سوی رییس جمهور همین چیز هاست و نه تخصص و مدیریت.

روزنامه ی ماندگار


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com