خانه » خبر و دیدگاه » کابینه جدید یا تداوم خرخری و خر سواری؟

کابینه جدید یا تداوم خرخری و خر سواری؟

karzai_khalili

بعد از هفته ها انتظار سرانجام کابینه جدید آقای کرزی به شورای ملی معرفی گردید. ترکیب  این کابینه که بیشتر انتظار شخصیت های جدید در آن میرفت چیزی جز همان چهره های تکراری ناکارا  و بد تر از آن متهم به فساد اداری چیز دیگری نبود.

در حالیکه طبق قانون اساسی, وزیران جدید باید از طرف شخص اول کشور معرفی میشدند, برعکس و خلاف قانون اساسی کشور از طرف معاون اول آقای کرزی به مجلس نماینده گان معرفی گردیدند.

خشت اول گرنهد معمار کج

تا ثریا میرود دیوار کج

درکشور رسم براین شده است که  قانون ابتدا  از طرف نگهبان قانون زیرپامیشود تا باشد دیگران از این رسم به  درستی پیروی کنند.

چهره های تکراری فساد زده ,مافیازده ,لکسس سوار شیرپور نشین و دوبی چکر کسانی اند که  در بدنامی وآلوده گی  نظام به فساد سهم فعال داشته اند.

در زمان ریاست جمهوری کرزی و وزات چلانی این افراد بود که افغانستان دومین کشور آلوده به فساد در سطح دنیا معرفی شد.

آقای کرزی با کابینه تکراری خود آگاهانه پا به حلقوم مردم ما گذاشت و نشان داد که درچهره یک نظام دموکراتیک فاشیزم پروری  ,مافیاپروری  ,فساد پروری و جنایت پروری میکند.

حال با این همه بی درایتی ,بی کفایتی ,و ناکامی های متواتر این چهره های تکراری وفساد پیشه , دیده شودکه پارلمان کشور چگونه برخورد خواهد نمود؟

گرچه باورمندی مردم از کارکرد های نماینده گان شورا به حد کافی کاهش یافته است, دیده شود که    چقدر منافع ملی در تصمیم گیری های پارلمان کشور تبلور خواهد کرد؟

پارلمان کشور باید بداند که افغانستان در جریان فعالیت های کاری این وزای بی کفایت و مفسد بود که  نام ننگین فاسد ترین کشور جهان را به خودکمایی کرد.

اینکه حالا شش ماه ضرب العجل برای کرزی گذاشته شده که مبارزه جدی علیه فساد نماید حاصل ناکارایی این چهره های دموکراتیک نمای فساد پیشه بوده است.

با وصف فشار های بیرونی جهت مبارزه شدید علیه فساد , کرزی در روز همایش نمایشی مبارزه علیه فساد ,عملا از فساد و فساد پیشه گان حمایت و تقدیرنمود.

تاخیر در معرفی چهره های تکراری  نشان داد که این کابینه نامتجانس و تکراری بد تراز کابینه قبلی خواهد بود. این چهره های فاسد در طی صدارت شان به جز از دزدی ,فساد ,انتقال پول به بانک های خارجی و خرید آپارتمان های مجلل در دوبی هیچ کم ترین کار مثبی را برای مردم و کشور شان انجام نداده اند.

بیرق فساد دو چندان برافراشته خواهد بود, شیرپور چوری ,پدوله چوری رنگ و رونق بیشتر ی خواهد یافت و بسا زمین چوری های جدید در راه خواهد بود.

مبارزه علیه فساد به واسطه فاسد در هیچ قاموسی سراغ نشده است.

آقای کرزی همانگونه که  از قبل معلوم بود تحت فشار های بیرونی و داخلی در تنگنای گزینه قرارگرفته بود. و دولت مافیای ایکه در درون دولت مجازی کرزی به شکل موازی پیش میرفت,  چهره تقریبا مرموز خود را آشکار ساخت و نشان داد که به جز از تکرار اصلاح و تغیری در کار نیست.

کابینه جدید کرزی که از جانب مارشال صاحب به پارلمان معرفی گردید از  آن به عنوان کابینه متخصص و کار آزموده نام برده شد. در حالیکه هشت سال گذشته به خوبی نشان داد که نه تخصص وجود دارد، نه تعهد، نه شهرت نیک، نه باورمندی به نظام سازی، و نه وفاداری به منافع ملی.

وقتی کرزی در نخستین روزهای مبارزه علیه فساد در کنار فساد استاده میشود و عملا از تیکه داران فساد دفاع میکند، آشکار معلوم است که میخواهد خرخری و خرسواری را برای پنچ سال دیگرتمدید نماید.

خرها تمام محترم اند اندرین دیار                  باید نمود از دل وجان احترام خر

شد دایمی ریاست خر ها به ملک ما                 ثبت از است برجریده عالم دوام خر

روزیکه جلسه وزار منعقد شود                            دربار چون طویله شود ز ازدحام خر

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com