خانه » خبر و دیدگاه » راه سوم برای کرزی وجود دارد؟

راه سوم برای کرزی وجود دارد؟

hamedkarzai_lookingright

در حالی که قرار است تا دو روز دیگر کابینه‌ی جدید به مجلس نمایندگان معرفی شود، گفته می شود که تاهنوز آقای کرزی در زد وبند ها، مشوره ها و جدل ها بر سر گماشتن چهره ها در کابینه، دچار سر درگمی و چند راهگی است.

در همین حال، مجلس نمایندگان به دلیل دیر تر معرفی شدن اعضای کابینه‌ی جدید به مجلس عنوان کرده اند که مدت کار شان را که باید تعطیلی زمستانی را می گرفت، تمدید کرده اند.

با این همه، حالا دو پرسش هم در خصوص آقای کرزی و نیز برای مجلس نمایندگان مطرح است:
نخست این که آقای کرزی به گونه‌ی جدی زیر فشار های جامعه‌ی جهانی قرار دارد تا کابینه‌ی عاری از حضور آنچه “جنگ سالاران” خوانده می‌شود و نیز عاری از وجود افراد بیکاره و فاسد را تشکیل دهد و نیز از او خواسته شده است تا کاخ ریاست جمهوری را نیز از وجود افراد فاسد و مافیایی پاکسازی کند.

در همین حال، آقای کرزی اکنون در جدال برخی از موتلفین سیاسی اش قرار دارد؛ آنانی که وی را تاحدی همراهی کردند بیشتر آنان، رهبران و فرماندهان جهادی اند که در کنارش در مبارزات انتخاباتی سهم عمده انجام دادند، و نیز عده‌یی هم مثل جنرال دوستم اگرچه رهبر جهادی نیست اما منحیث رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان در کنار او قرار دارد. این افراد به دلیل آنچه که در جناح های نظامی در سه دهه اخیر قرار داشتند، از جانب غرب، جنگسالار خوانده می شوند. در همین حال این چهره ها هر کدام در تلاش اند تا افرادشان را در کابینه‌ی جدید داشته باشند در این صورت کرزی نمی تواند به آسانی به این همه در خواست ها نه بگوید. پس آنچه برای آقای کرزی اهمیت دارد، توجه به خواست های جامعه‌ی جهانی نیز است؛ خواست هایی که به عنوان شرط های اساسی به او عنوان شده اند.

و اما حالاکه فقط دو روز دیگر برای تعیین و معرفی کابینه‌ی آقای کرزی مانده است، ادعاهایی وجود دارد که شماری از کشورها به حفظ برخی مهره های کابینه‌ی کنونی در کابینه‌ی جدید تاکید کرده اند و آقای کرزی نیز نمی تواند به این خواسته ها نه بگوید.

اما اگر هر گونه فشاری چه داخلی و چه بیرونی هم که فرا راه ترکیب و اعضای کابینه وجود داشته باشد، وی کابینه اش را به مجلس معرفی می کند. با این حال، نمایندگان در وضعیت جدیدی قرار دارند، آن این که اکنون مجلس به دو دسته عمده تبدیل شده است؛ دسته‌ی نخست همان هایی اند که تیم حاکم شناخته می شوند و دسته‌ی دیگر مخالفان آقای کرزی هستند که به قدرت رسیدن وی را از اساس نامشروع و غیرقانونی می پندارند و طبیعی است که به مجموعه‌ی پیشنهادی کابینه‌ی آقای کرزی پاسخ منفی خواهند گفت.

بدین روی، این بار کابینه‌ی جنجالی و غیر قانونی به مجلس بحران زده معرفی می شود و در عین حال ادعاهایی وجود دارد که تلاش ها برای تطمیع و خریدن برخی از نمایندگان مخالف از جانب حکومت آغاز شده و دیده شود که گروه اپوزیسیون مخالف تیم بر سر قدرت که مشروعیت آقای کرزی را زیر پرسش قرار داده اند، چقدر بر موضوع خویش ایستاده خواهند ماند و در برابر کابینه وی به جدیت ایستاد خواهند شد؟

مساله‌ی دیگر این است که این مجلس با توجه به تجربه‌ های که از کابینه‌ی گذشته دارد، و با توجه به میزان اهمیتی که آقای کرزی به رای اعتماد و رد آن در مورد چند و زیر داد و نیز فیصله هایی که برای حذف برخی از وزارت خانه های غیر ضروری داشتند، با بسته‌ی کابینه‌ی آقای کرزی در مجموع چگونه برخورد خواهند کرد؟

در این جا برخی چیز ها از هم اکنون مشخص است که جناب همه تلاش هایش را برای گرفتن رای اعتماد از مجلس برای کابینه اش به راه می اندازد. اما معلوم نیست که وی در میان انتخاب دو گزینه یی که قرار دارد، جانب کدام یک را خواهد گرفت آیا به خواسته های جامعه‌ی جهانی پاسخ مثبت می دهد و یا این که به پافشاری های حامیان داخلی اش و یا این که راه سومی را هم در جدول بازی خود دارد؟

اما نگرانی جدی که در این مورد وجود دارد، این است که نشود تصمیم ها و گزینش ها، آن هم در موضوع ملی، محض در چارچوب ملاحظات و سفارش های خارجی ها یا در قالب سهمیه بندی جناح های موافق انتخاباتی و یاهم با گرایش های قومی و حزبی صورت بگیرد؛ که در این صورت و در واقعیت امر منافع جمعی و مشکلات اساسی جامعه غایب و مهجور خواهند ماند و قربانیان نخستین این بازی های چند رنگی، مردم بیچاره خواهند بود و پیامدهای ناگوار آن را آن ها بازهم به روی شانه های زخمی خویش حمل خواهند کرد.


برگرفته از روزنامه ی ماندگار


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com