خانه » اخبار و گزارشات » ملا عمر از کویته به کراچی انتقال یافته است

ملا عمر از کویته به کراچی انتقال یافته است

mullah_omar_

واشنگتن تایمز نوشت که مامورین استخباراتی امریکا گفته اند ملاعمر رهبر گروه طالبان که ازسوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در لست سیاه قراردارد ازسوی آی اس آی سازمان استخبارات نظامی پاکستان به بیم حملات طیارات بی پیلوت امریکایی از کویته به شهر کراچی منتقل شده است. باوجودانکه رحمان ملک وزیر داخله پاکستان نوشته روز نامه واشنگتن تایمز را رد نموده و از پخش کننده خبر خواسته است تا اطلاعات دقیق خود را افشا سازد.

کارشناسان مسایل سیاسی در امریکا و بیرون از ان کشور موضوع انتقال ملاعمر را از کویته به کراچی جدی گرفته و آنرا یک احتمال قوی دانسته اند. ولی یک کارشناس سابق سی  آی ای این خبر را تائید کرده است. زیرا درپی گسترش حملات طیارات بی پیلوت امریکایی برپناهگاههای طالبان در خاک پاکستان این بیم وجود دارد که پناهگاه رهبرگروه طالبان که گفته میشود در کویته است هدف قرارگیرد، در حالیکه امریکایی ها در گذشته هر محل راکه هدف قرار داده اند.

اطلاع و کروکی آنرا ازطریق سازمانهای استخباراتی پاکستان دریافت کرده اند ولی آی اس آی حاضر نخواهد بود که ملا عمر چهره اصلی در بازی افغانستان را از دست دهد. از طرف دیگر مطبوعات پاکستانی با رها اعلام داشته اند که طیارات بی پیلوت امریکایی تاکنون آن افراد بلند پایه طالبان و القاعده را کشته است که دیگر به درد آی اس  آی نمیخوردند مگر انتقال رهبر طالبان از کویته به کراچی حرف تازه است، زیرا پاکستان در گذشته همیشه تاکید براین امر داشته که رهبران طالبان و القاعده در خاک پاکستان نیستند حرف که جامعه جهانی هیچگاه نسبت به آن اعتماد نکرده است . افغانها نیز تاکید دارند که رهبران طالبان در پاکستان اند وبرنامه تروریستی بر ضد افغانستان همیشه از خاک پاکستان طراحی شده است.

چنانچه خالد پشتون کارشناس مسایل نظامی و وکیل مردم در ولسی جرگه میگوید، دراین جای تعجب نیست که پاکستان ازهشت سال به اینطرف ملا عمر را نگهداری میکند و در این نیز جای شک نیست که ملا عمر به صورت کامل در حفاظت آی  اس  آی قراردارد. ملا عمر امروز نه تنها از کویته به کراچی انتقال یافته بلکه در گذشته نیز بارها غرض حفظ جانش ازیک نقطه به نقطه دیگر پاکستان انتقال یافته است . او در کویته پاکستان در خفا بسر میبرد حتی با قوماندان خود دیدار رودررو نداشته بلکه ذریعه کست و تیلفون انان را هدایت داده است.

 

برگرفته از آژانس خبری باختر


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com