خانه » دیدگاه - اقتصادی » فعالیت موثر بانک های خصوصی، سبب رشد سرمایه گذاری در کشور می شود

فعالیت موثر بانک های خصوصی، سبب رشد سرمایه گذاری در کشور می شود

economie


ایجاد و گشایش فعالیت بانک های خصوصی در سطح کشور، از اهمیت ویژه ای برخورد داراست ؛ زیرا وضعیت بحرانی اقتصاد وروند سرمایه گذاری در افغانستان، نیاز جدی به فعالیت های گسترده تر در جهت بهبود رو ند اقتصادی دارد.

در جوامع پس از بحران ، یکی از نیاز هایی که برای کاهش فقر ورشد اقتصاد مرد م محسوس دانسته می شود ، بلند بردن ظرفیت اقتصادی ، راه اندازی پروژه های عام المنفعه به منظورازبین بردن بیکاری وایجاد زمینه های اشتغال برای مردم است.

افغانستان نیز کشوریست که از پس از سپری نمودن سال ها بحران ، ضرورت اشد به رشد ، توسعه وگسترش اقتصادی دارد ویکی از راه هایی که می تواند در کاهش میزان بحران اقتصادی اثر گذار باشد ، فعالیت موثر بانک های خصوصی است.

افزون براین که فعالیت بانک های خصوصی درکنار بانک های دولتی ، می تواند اعتماد لازم رابه لحاظ سرمایه گذاری در کشور ایجاد نماید ،خوگرفتن وعادت مردم به فرهنگ بانکداری وشیوه های دادوستد شفاف ومعیاری ، روحیه ی گرایش مردم به سرمایه گذاری های کوچک وکلان رادرسطح کشور تقویت می کند ، واین خود یکی از روش ها برای توسعه ورشد اقتصاد وفضای اعتماد گسترده تر است.

فعالیت بانک ها در پرتو اعتماد مردم گسترش می یابد:

یکی از شیوه هایی که می تواند برای گسترش فعالیت ها – به ویژه فعالیت بانک های خصوصی – موثر واقع شود ، جلب اعتماد  گسترده ی مردم (مشتریان ) در عرصه بانکداری است .

اعتماد مردم زمانی می تواند درست وهنجا رمند جلب گردد که درروش مدیریتی ،عرضه ی خدمات سهل،قابل دسترس و شفاف عمل باشد.

شفافیت در شیوه ی عمل در امور بانکداری ، سبب جلب اعتماد بیشتر مردم می شود ، واین شیوه ی عمل زمانی می تواند کار آیی داشته باشد که در نحوه ی برنامه ریزی وشیوه های فعالیت بانکی ، مردم سهم داده شوند.

سهم مردم در امور بانک وبانکداری ، علاوه براین که سبب رشد اقتصاد عامه می شود ، در در ازمدت می تواند، زیربنای خوبی برای رشد اقتصاد ملی نیز باشد .

باتوجه به نحوه ی فعالیت موثر بانک های خصوصی در افغانستان ، به وضاحت می توان گفت که این گونه فعالیت های

اثر گذار، سبب رشدروند   سرمایه گذاری در افغانستاان می شود.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com