سلامت

انفلونزا خوکی در افغانستان

varkensgriep

در اوایل ماه نومبر سال جاری خبری تکان دهندۀ منتشر گردید که انفلونزا خوکی در افغانستان سرایت کرده است و رو به وسعت است وتعداد زیادی از هموطنان ما مورد حمله مرگبار قرار گرفته اند. انفلونزا خوکی که یکی از مهلکترین ویروسهای جهان به شمار میرود در کشوری دریدر و بیچاره مانند افغانستان که مردم مسلمان در آن زیست دارند و هرنوع استعمال گوشت و یا چربوی خوک را حرام میپندارند ایا در افغانستان افغانهای خود مان اغاز به استعمال کوشت خوک کرده اند؟ و یا این ویروسها از کشورهای همسایه برای ما منتقل شده است؟ یا اینکه این هم یکی از تحفه های مهمانهای! ناخوانده ما هست. و مردم بیچاره ما که معالجه ملاریا هم برای شان مشکل است روز به روز مبتلا به ان میگردند.

واضح و هویدا است که انفلونزا خوکی در افغانستان چیزی نو و پدیدۀ نو پیدا است که مبارزه با ان هم مشکل میباشد.

طوریکه از اظهارات وزیر صحت عامه افغانستان داکتر محمدامین فاطمی بنظرمیرسد، ایشان اظهار داشته اند،”ما واکسین هزارها تن را خواسته ایم و ما از توانایی لازم برای ریشه کن سازی این پدیده را دارا هستیم” تعداد افراد مبتلا به این بیماری تا دو روز قبل به سه صد تن رسیده بود ولی به اساس پیشبینی وزیر صاحب شاید به صدها یا هزارها تن برسد.

تاثیر ناگوار حالت اظطرار بر اقتصاد افغانستان

حالت اظطرار در افغانستان برای سه هفته و به گفتۀ عده یی تا مدت نامعلوم در کشوری غریبی همچو افغانستان سرطان خونی است.

در ممالک غربی که موسسات اقتصادی و یا کارخانه های بخاطر یک روز بسته شود به ملیاردهای نقص را به بودیجه وارد میسازد. در مدت این سه هفته که چه اندازه نقص به اقتصاد افغانستان وارد میشود بالاتر از تصور خواهد بود.از نگاه اقتصادی گراف فقر با حدی بالا برود کنترول ان به دولتی چون افغانستان ناممکن باشد، همه کارخانه های دولتی و شخصی بسته است، بر هرنوع فعالیتهای اجتماعی تحریم و ضع شده، پس شما خود قضاوت کنید که در همچو حالت مردم ما بدون فعالتهای جمعی هیچ نوع سهولتهای الکترونیکی را بلدیت ندارند پس چطور اقتصاد خویش را پایدار نگهدارند.

تاثیر ناگوار حالت اظطرار برمعارف

همه میدانند که سویه ای تعلیم در افغانستان تا حدی پایین هست که اگر مبالغه نشود مردم نیاز دارند که باید روز جمعه را هم شامل پلان درسی خویش کند. ولی رخصتی برای سه هفته در چنین وقت حساس که اواخر سال تعلیمی است به شاگردان و محصلین و یا کسانی که سرگرم فراگیری علم و دانش در کورسهای دولتی و شخصی هستند یک نقصان حتمی را متقبل میشوند، همچنان به تعلم کودکان این سرزمین که اماده کردن اذهان شان بعد از سه هفته رخصتی طولانی شاید هفته های دیگری را در بر گیرد.

مشکلات گوناگون در یک وقت دولت بی بندوبار ما را به چالش میکشاند. از یکطرف انتشار و وسعت انفلونزا خوکی و از جانب دیگر زیان اقتصادی و تعلیمی دامنگیر افغانستان میشود. امیدوار هستیم که وزارتهای مربوطه حکومت مان از خواب خرگوشی شان برخیزند و عکس والعمل مثبت شانرا در این زمینه ابراز نمایند، تا مردم مظلوم ما از این بیشتر هدف مصیبتی قرار نگیرند.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا