خانه » اخبار و گزارشات » کرزی: در افغانستان دو نوع فساد وجود دارد

کرزی: در افغانستان دو نوع فساد وجود دارد

hamedkarzaipointing

کرزی ضمن مصاحبه ای با شبکه «  پی بی اس » ، گفته است که علاوه « برفساد معمولی ای که در هرحکومت است » نوع دیگرفساد وجود دارد که برای افغانستان بیگانه می باشد.

کرزی افزوده  است که : منظورما نوع دیگر فساد است که بسیار زیاد جدی است و در افغانستان چیزی نوی است. این فساد با رسیدن پول زیاد به افغانستان به وجود آمده است.

درتشریح چنین فسادی ، کرزی بدون آنکه ازموسسه خاصی  نام ببرد، سیاهه ای از ساز و کارهای قرارداد بستن را معرفی کرد ، که فقدان شفافیت  و فساد در اجرای پروژه ها به وجود می آورد. او این نوع فساد را ازجمله فسادهای جدید وبسیارزیاد جدی خواند.

کرزی گفته است که « چنین لکه ای عمدتاً درافغانستان  اتفاق می افتد و بنابرهمین دلیل است که چرا ما می خواهیم اول به آن بپردازیم . امیدواریم که شرکای ما درجامعه بین المللی نیز این مشکلات را به سهم خود  به رسمیت بشناسند وباما دراصلاح آن بکوشند.

در این مصاحبه کرزی گفته است که قبلاً درحکومتش با فساد مبارزه کرده است. اوگفته است: « هنگامی که ما به حقایقی در مورد اقدامات فساد آلود توسط ماموران ارشد حکومت دست یافته ایم، ما در زمینه اقدام کرده ایم وآنها به زندان رفته اند».

کرزی از متحدان تقاضا کرده است که سیستم قضایی کشورش را احترام بگذارند، همچنان او از اعلامیه وزارت خارجه افغانستان دایر براحترام به حاکمیت ملی افغانستان دفاع کرده است.  کرزی گفته است:” ما ازشرکای  ما تقاضا می کنیم که به حاکمیت افغانستان بسیار احترام بگذارند. افغانستان دراین مورد نهایت حساس است”.

کرزی به ادامه اظهاراتش افزوده است: ” هنگامی که با همدیگر شریک هستیم ، دراین سفرمشترک باید بسیار محتاط باشیم که شراکت ما و توصیه و مشورت ما دوستانه و با حسن نیت باشد و به طور دیگری تفسیرنشود”.

کرزی در رابطه با مناسباتش با واشنگتن گفته است که  هر دو کشور ضرورت به درک بهتر ازهمدیگر دارند. او گفته است:” درمحیط فرهنگی ای که هردوی ما کارمی کنیم، ما باید حساسیت های فرهنگی امریکا را احترام کنیم  وامریکاییان نیز باید حساسیتهای فرهنگی افغانها را احترام بکنند”.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com