خانه » اخبار و گزارشات » آیده: درحکومت آیندهء افغانستان، تحمل تفنگ سالاران را نداریم

آیده: درحکومت آیندهء افغانستان، تحمل تفنگ سالاران را نداریم

unama

دفتر سیاسی ملل متحد یا یونا می گوید که ملل متحد تحمل تفنگ سالاران و زورمندان را در حکومت آیندهء آقای کرزی ندارد و ملل متحد خواهان یک سلسله تغییرات اساسی در کابینهء آیندهء افغانستان است.

نمایندهء خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان از حامد کرزی خواسته است تا اصلاحات اساسی را در ادارات به وجود آورده و تغییرات بنیادی را در کابینه وارد کند تا جامعه بین المللی با خاطر آرام با این کشور کمک کند.

کای آیده که به روز پنجشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت، باید آقای کرزی در کابینهء جدیدش به جنگ سالاران جا ندهد تا امور مربوط به مملکت به درستی به پیش برود.
آقای آیده گفت:
” ما بار دیگر نمی توانیم در چنین حالت به این کشور کمک کنیم، در صورتیکه جنگ سالاران و زورمندان به منافع ملی شان روی آورند و ایستاده گی داشته باشند، باید یک جریان سیاسی سالم بوجود آید و کشور به یک سمت درست روان باشد. این همه آن وقت ممکن خواهد بود که اصلاحات اساسی در این کشور بوجود آید.”

بعد از آنکه حامد کرزی بار دیگر مجدداًَ از سوی کمسیون مستقل انتخابات به عنوان رییس جمهور افغانستان اعلان شد، بسیاری از رهبران جهان با ارسال پیام ها و تبریکات از وی خواستند، اصلاحات را در ادارات مربوط ایجاد کرده، در حین حال با فساد اداری به شدت مبارزه کند.

فرستادهء خاص سرمنشی سازمان ملل هم چنان گفت که آقای کرزی نیز به خوبی آگاه است، در صورتی که تغییرات بنیادی ایجاد نشود، شک ها و پرسش های جامعهء بین المللی نیز در مورد افغانستان افزایش می یابد.
وی به درمورد چنین گفت:
” در کابینه آینده باید افراد شایسته و اصلاح طلبان بیشتر جای داشته باشند تا آنها بتوانند اصلاحات اساسی در این کشور پیاده کنند.
هدف من از اصلاحات آنست که مبارزه با فساد با قوت تمام صورت گیرد، سیستم عدلی و قضایی بهبود یابد، فرهنگ معافیت از بین برود و توانایی های حکومت بیشتر گردد تا از این این طریق به مردم این کشور خدمات بهتری صورت گیرد.”

رییس جمهور افغانستان نیز یک روز پس از اعلان کمسیون مستقل انتخابات این کشور در یک کنفرانس خبری گفته است که تلاش بیشتر خواهد کرد تا از فساد اداری در کشور جلوگیری کرده و اصلاحات لازم را در کابینه ایجاد کند.

شماری از کارشناسان نیز به این نظر هستند که حکومت آینده که برای پنج سال ساخته می شود، باید به نگرانی های مردم افغانستان و جامعه جهانی در زمینهء از بین بردن فساد اداری و مواد مخدر پاسخ بدهد، درغیر آن مشروعیت حکومت نیز زیر سوال خواهد رفت.

این که آیا حامد کرزی خواهد توانست با دست باز این همه تغییرات و تحولات را در ادارات دولتی افغانستان ایجاد کند، مسالهء است که مردم افغانستان و کشور های کمک کننده به افغانستان برای رسیدن به چنین هدف، لحظه شماری می کنند.

 

برگرفته از رادیوی آزادی

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com