خانه » خبر و دیدگاه » و پنج سال دیگر بر گردگاه ملت

و پنج سال دیگر بر گردگاه ملت

karzai-body-guards

بلاخره چهره اصلی توطئه خود را نمودار ساخت و در کشور اشغال شده ای به نام افغانستان شاه شجاع مکرری بر تخت سلطنت جلوس نمود و پیام های تبریکیه و شادباش از بازیگران اصلی این سناریوی مضحک و توطئه عظیم را بدست آورد.

آری! کرزی باز “رئیس جمهور” اعلام شد و پنج سال دیگر بر گردگاه ملت با گروه قاچاق و تریاک خود سواری خواهد نمود.

از همان اول معلوم بود که اتنتخابات کشور ما تئاتری بیش نیست که بازیگران اصلی آنرا اشغالگران بد سرشت حاضر در صحنه تشکیل میدهند. هشت سال حکومت قاچاق و تریاک برای این اشغالگران بسنده نکرد و “اهداف نهائی” را تامین ننمود.

در کشور هنوز هم مردمانی وجود دارند که به آزادی و تامین عدالت می اندیشند و حاضرند برای آنها قربانی بدهند. این زنگ خطریست برای اشغالگران و مانعی برای رسیدن برای “اهداف بزگ”، پس باید چنین میکردند و برای خود معلوم میساختند که چه کسانی در صف ازادی خواهان و کدام افراد زیر سایه اشغال و توطئه میخواهند زندگی داشته باشند.

تئاتر انتخابات این صف بندی ها را معلوم نمود و راه آزادگان را از غلامان جدا ساخت.

بازیگران اصلی بزودی به این دولت مزدور از بند و مواد قوانین “مشروعیت میچسبانند” و برای تحمیل بر مردم آماده اش میکنند. اما آیا چنین دولتی مشروعیت دارد؟ هر گز نه.

جناب داکتر عبدالله اگر واقعا بخاطر آوردن شفافیت در انتخابات از اشتراک دران خود داری نمود، کنون باید قدم های بعدی را بردارد.
قدم بعدی اعلام نامشروع بودن این دولت است و اینکه هیچ شهروند کشور مجبور نیست ازین دولت اطاعت نماید و امر و نهی آنرا بر خود و اجب بداند.
متعاقبا برای ساختن ادارات محلی خود مختار به غرض حل مشکلات مردم اقدام نمایند تا مردم مجبور نباشند بخاطر حل مشکلات خود به ادارات دولت نامشروع کرزی مراجعه نمایند.     

بدون شک استاد عطامحمد نور والی کنونی بلخ باستان بحیث مهره اصلی و ستون فقرات کمپاین جناب داکتر عبدالله از اولین کسانی خواهد بود که حکم برطرفی خویش را از دولت نامشروع کنونی خواهد شنید. اما آیا وی مجبور است چنین حکمی را بپذیرد؟

بدون شک دولت کنونی کرزی نامشروع است و هیچگونه الزامی برای پذیرفتن هر گونه امر و نهی این دولت برای اتباع افغانستان وجود ندارد.
بر تمامی آگاهان و دست اندرگاران آزاد اندیش سیاست در داخل و خارج کشور است تا صدای اعتراض شدید خویش را علیه این دولت قلابی و نامشروع بلند نموده و بخاطر بدست آوردن حقوق قانونی خویش شجاعانه بکوشند.

در غیر آن حکومت طالب – مافیا و قاچاق – تریاک دست بدست هم داده چندین پنج سال دیگر با وقاحت و معامله بر سرنوشت کشور حاکم خواهند ماند و مردم بیچاره ما را بدبخت تر از گذشته خواهند ساخت.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com