خانه » خبر و دیدگاه » کرزی آبروی خود و مردم را برد

کرزی آبروی خود و مردم را برد

karzaisadsitting

انتخابات افغانستان که برای نهادینه شدن دموکراسی در کشور برگزار گردید مایه شرمساری و بدنامی این کشور و مردم گردید. متاسفانه گستره تقلب و تخلف آن قدر وسیع و بزرگ بود که اصلا به گمان هیچ کسی نمی رسید. شاید این خوشباوری افغان ها از رییس جمهوری بود که با روی کار آمدن او فکر می کردند شاید به سطح کم در فکر مردم و میهن باشد. اما تمام آروزهای مردم توسط مشت افراد بدنام و مافیایی به باد فنا داده شد. تقلب صورت گرفت، به اثبات هم رسید و انتخابات به دور دوم رفت. اما اینبار باید دولت افغانستان راه های را میسنجید تا آبروی کشور حفظ می شد و انتخابات شفاف و سالم بر گذار می گردید. متاسفانه دولت هیچ اقدامی نکرد و هیچ راه چاره به فکرش نرسید. این ستاد داکتر عبدالله بود که بار دیگر راه حل عملی سنجید. کرزی باید برای حفظ آبروی مردم، رفاه و آسایش و برگرداندن صلح و ثبات شروطی را که داکتر عبدالله گذاشته بود و آن هم روز آخر به حد اقل و تنها به برکناری لودین خلاصه نموده بودند را می پذیرفت. اما تیم حاکم یک بار دیگر نشان دادند که ما باند بزرگ و عظیم مافیایی و اقتصادی را که در کشور بحران زده و بدبخت افغانستان ایجاد کرده ایم تنها در فکر خود ما هستیم و نظر مردم و اشتراک آنها در حکومت و انتخابات پیش ما مردود است و دوام ما بر سر قدرت بودن ما است و برای براورده شدن این امر از هیچ کاری دریغ نخواهند کرد.

دیروز داکتر عبدالله در پی بر آورده نشدن شروطش، دور دوم انتخابات را تحریم کرد. بلی مردان بزرگ همیشه کارهای بزرگ به نمایش می گذارند. داکتر عبدالله نشان داد که در پی قدرت و کسب چوکی نیست. و او این تصمیم را هم به تنهایی و سادگی نگرفت. افراد آگاه و نخبگان سیاسی زیادی با بحث های زیاد چنین تصمیم گرفتند. آنها درک کردند که اگر ده بار هم انتخابات بدون تغیری برگزار گردد نتیجه همان یک چیز خواهد بود، تقلب و دزدی و پایمال نمودن آرای مردم!!!  داکتر عبدالله از خود شجاعت نشان داد و به مردم دنیا فهماند که اگر این کشور را یک مشت مردان فاسد و دزد و بیکاره اداره می کنند ولی هستند مردان دیگر که در پی افتخار آفرینی و نهادینه ساختن دموکراسی و ایجاد حکومت مردمی درین کشور هستند.

خوب حالا که انتخابات تحریم شد، سرنوشت سیاسی کشور چی می شود. در قدم نخست هم نظام کنونی و هم هر نظام که در آینده بدون انتخابات و یا با اشتراک یک نفر بدون رقیب در انتخابات بوجود بیاید مشروعیت سیاسی ندارد. موضوع دوم حکومتی که پشتیبانی مردمی نداشته باشد به هیچ وجه نمی تواند کاری از پیش ببرد. آن هم در کشوری که در هشت سال کوچکترین توجه در ساخت های زیربنایی صورت نگرفته، اقتصاد مردم به پایین ترین سطح خود رسیده، فساد و اختلاس در نهاد های دولتی بیداد می کند. با تحریم شدن انتخابات توسط داکتر عبدالله، جهان نیز آرام ننشست، و واکنش های تندی از خود نشان دادند، نورین مک دونالد رئیس گروه تحقیقات سیاسی شورای بین المللی درزمینه امنیت و توسعه گفت این شکستی غیر منتظره برای تلاش های غرب و دیگر جوامع بین المللی به منظور برقراری دموکراسی در افغانستان بود. وی افزود این انتخابات باید به تعویق بیفتد و به گونه ای برگزار شود که مشروعیت دولت را درپی داشته باشد. رویترز نیز با انتشار مطلبی به شدت از کار کرزی انتقاد کرده و مشروعیت او را خیلی ضعیف دانسته است.

خوب حالا برای بوجود آمدن یک اداره سالم چی باید کرد. قرار است امروز بانکی مون وارد کابل گردد و با کرزی و عبدالله عبدالله در مورد انتخابات و مشروعیت نظام صحبت های کنند. بعضی تحلیلگران می گویند شاید اداره موقت بوجود بیاید و تا تابستان سال آینده که زمینه یک انخابات سالم و مردمی مهیا گردد، زمام امور کشور را بدست گیرد. و هدف این اداره موقت کنار زدم تیم کرزی خواهد بود. چرا ایجاد باند های اقتصادی و مافیای مواد مخدر در کشور انقدر بزرگ شده که دیگر زور کرزی نیز به ان افراد نمی رسد. پس با کنار زدن او می شود تمام این بحران را مهار نمود.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com