خانه » خبر و دیدگاه » دست خیانت در صندوق امانت

دست خیانت در صندوق امانت

karzai-fraud

بعد از تقریبا دو ماه تا خیر در اعلان نتایج انتخاباب بلاخره روز دوشنبه مورخ ۲۸-۷-۸۸ اعلان نتایج انتخابات  تحت فشار های زیاد بین المللی به ویژه آمریکا , جناب کرزی را واداشت تا  تن به شکست  در برابر اراده مردم داده ودر یک نشست مطبوعاتی که در واقع توام با یاس ,

سرخوردگی و شرم همرا ه بود اعلان نماید که  مشروعیت انتخابات ابطال شده و آماده گی به مرحله دوم انتخابات  را دارد.

یک مطلب مهم ناگفته نماند این است که تن دادن کرزی به ابطال انتخابات وعدم مشروعیت آن  به هیج وجه نمایان گر قانون پذیری و قانون گرایی آقای کرزی نبوده است بلکه فشارهای مضاعفی بوده که از سوی جامعه جهانی به ویژه در چند روز اخیر بر وی وارد آمده است تا تن به قبول  تقلب گسترده  بدهد. برای اینکه او قبلا هم در عدم موجودیت و فشارلازم  خارجی ها قانون اساسی را در پای منافع وسلیقه های شخصی خود قربانی نمود . ونظر یک مجرای قضایی را که صلاحیت صدور چنین فیصله ها ی بزرگ ملی را نداشت منحیث فیصله وحکم بر مردم تحمیل نمود و خود و وزای بی لیاقت و فساد پیشه خود را دوباره به کرسی های شان ابقا نمود.

این گفته های کرزی کاملا باگفته های قبلی وی در مغایرت قرارداشت. او فکر میکرد که با تقلبی که انجام داده و ایتلافی که با قلدرآن قدرت پرست نموده, میتواند به راحتی اسپ قدرت را برای پنچ سال بعدی هم سوارشود. ولی آنچه در تصور شان میرفت بلاخره  نقش بر آب شدو انبوه رای های تقلبی سر بر آسمان کشیدند و انتقام الهی سر رسید پرده خیانت دریده شد و رسوای شان برملا گشت. این آبروریزی و رسوایی به حدی آماس کرده بود که مدعیان دموکراسی را در غرب به وحشت انداخت و تا دیر نشده بود به ارگ ریاست جمهوری سرازیرشدند تاچاره ای بسنجند و جامه ای  به قد وقامت تقلب بدوزند. همان بود که تخت نشین تقلب کار را که دست خیانت بر آرای مردم برده بود در مقابل کمره های رسانه ها احضار کردند و تقلب و خیانتش را از زبان خودش به گوش جهانیان ابلاغ کردند.

این رسوایی انتخاباتی ضربه هولناکی به روند نوپای دموکراسی و قانون مداری در کشور وارد نمود. مردم ما که رفته رفته این پروسه مردمی را در مراحل ابتدایی آن تجربه میکردند

به یک باره گی متوجه شدند که دست خیانت کاران در صدوق امانت شان فرورفته و امید ها و آرزوهای شان در زیر سایه انتحار و قطع گوش و بینی نقش بر آب شده و خودکامه گی بجای مردم سالاری و تقلب کاری را بجای قانون مداری به کرسی نشته است.

آنچه از گسترگی تقلب ها یا د میشد یا ران خارجی کرزی را وا داشت تا یکی پی دیکر ازتقلب گسترده یاد کنند و به شفاف سازی آرا دقت بیشتر به خرچ دهند.

همانگونه که اتهام های بیشماری مبنی بر تقلب گسترده و سازمان یافته توسط تیم آقای کرزی تصور میرفت به و اقعت گراید و آشکار شد که تقلب گسترده ای در انتخاباب از جانب تیم حاکم صورت گرفته است.

تیم آقای کرزی که بارها تقلب را در آن حد گسترده گی نمی پنداشتند که بر نتایج نهایی انتخابات اثر گزار باشد بلاخره طشت رسوای شان از بام تاریخ به زمین افتید و یکباره در ظرف چند ساعت محدود بوی متعفن تقلب کاری های شان رسما به تمام دنیا سرایت کرد . و تمام رسانه های داخلی و خارجی تقلب کاری کرزی را در صدر اخبار خود گنجانیدند.

تیم آقای کرزی با امکانات دست داشته دولتی هر چه توانستند تقلب کردند تا بتوانند نهال مافیا را بیشتر  بارور سازند .

حالا آقای کرزی به یک تقلب کار مشهور که مرکب دموکراسی را چپه سوار شده است مبدل گشته است.و اولین ریس جمهوری است که برعلاوه پیشتازی های قبلی اش در فساد گستر ی ,مافیا سازی,سمت گرایی و…اینک به یک تقلب کار تمام عیار مبدل گشته است.

انتخابات ۱۳۸۸ با وجود مشکلات امنیتی و با بیش از ۲۳۰ملیون دالر خیراتی, در پای تقلب های سازمان یافته و گسترده تیم حاکم  قربانی شد.

آقای کرزی با این تقلب بی حدو حصر آبروری دموکراسی را برد و یک نوع یاس و سرخوردگی را علرغم معضلات کنونی بر شانه های خمیده مردم ما افزود.

با توجه به آبرور ریزیکه در انتخابات فعلی صورت گرفت و کارد های کمیسون های مسوول مطلقا زیر سوال رفته , بعید به نظر میرسد که در انتخابات پیش رو بتوانیم به یک انتخابات شفاف و عادلانه نایل شویم.

چالش های پیش رو به مراتب پیچده تر از چالش های قبلی خواهند بود و هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که دوباره تقلب کاران دست به تقلب گسترده و مضاعف نزنند.

برعلاوه تعقیب قانونی تقلب کاران از مجرایهای قانونی بحث حقوقیکه سوال بر انگیزخواهد بود ادامه کار آقای کرزی به عنوان زمام دار کشور است که ادامه کارشان از ۲۹ جوزا ببعد غیر مشروع و خلاف قانون میباشد.

رسوای انتخابات اصل انسانی و حقوقی انتخابات را به مسخره گرفت و یک نوع یاس و سرخورده گی را وارد اذهان مردم ماکرد.

دست خیانت در صندوق امانت مردم  نا باوری و بی مفهوم بودن انتخابات را در اذهان زنده کرد و مردم را دلسرد از  حق واقعی شان که هما نا انتخاب ریس جمهور از مجرای اراده و خواست مردم بود نمودار ساخت.

اینکه چگونه میتوان در شرایط بحرانی فعلی انگیزه اشتراک دوباره مردم را به انتخابات جلب نمود مسله ایست دشوار و شوار تر از آن شرایط حاکم امنیتی حاضر بیشتر از هر عنصر دیگر سایه گستر این پروسه خواهدبود. برای اینکه ساحات نا امن کشور شاهد بیشترین تقلب بوده که با گسترگی ناامنی در سایر ولایات به و یژه شمال گسترگی تقلب هم بالاخواهد رفت

باورمندی مردم به شفافیت انتخابات به شدت صدمه دیده و امید واری اشتراک مردم بسیار کمرنگ شده است.

وقتی انتخابات به رسوایی و شرم ساری مبدل شود آینده آن معلوم خواهدبود.

به باور بنده باوجود چالش های موجود ه کنونی, انتخابات دور دوم زمانی میتواند باورمندی مردم را از عدم دستبرد در آرای شان معتقد سازد که دست خیانت از آستین قدرت بیرون نشود و کرسی خاینان به صالحان واگذار نشود .

و حرف آخر اینکه اگر آقای کرزی در عدم مشروعیت قانونی و حقوقیکه فعلا در آن بسرمیبرد بازهم به کارخود منحیث ریس دولت ادامه دهد و صلاحیت های اجرایی آن به همین منوال ادامه پیدا کند به باور قوییکه  نزد مردم ما به وجود آمده بازهم دست خیانت طولا تر خواهد بود و تقلب سازمان یافته  در آرای مردم صورت خواهد گرفت و ماشاهد تقلب به مراتب رسواتر و گسترده تر نسبت به دیروز خواهیم بود.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com