خانه » خبر و دیدگاه » چه کسانی حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهند داد؟

چه کسانی حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهند داد؟

karzaisebghatsayyafdostumismaelmohaqeqdostum

از نگاه بسیاری افغانستانی ها، هنگامی که سران اقوام کلیدی و قدرتمندان محلی یکی بعد دیگری حمایت شان را از حامد کرزی رئیس جمهور برسراقتدار افغانستان ابرازمی دارند، به نظر می رسد که کدام معامله ای بین آنها و او صورت گرفته باشد.

اما قریب بعد از دو ماه، نتایج انتخابات هنوز معلوم نیست و کرزی باید اعتماد عامه را به تیمش که قبلاً  به دلیل اتهام تقلب درانتخابات تضعیف شده است، احیا کند.

کرزی که درایجاد ائتلاف ازمهارت واستادی برخورداراست، فکرمی شود دربدل حمایتهای انتخاباتی به طرفدارنش پستهایی درکابینه و ولایات را وعده کرده باشد.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری که قرار است دراخیر هفته اعلام شود، می تواند با ادعای تقلب درانتخابات که ازجانب رقیب عمده کرزی صورت گرفته است، آرای کرزی را به کمتر از ۵۰% کشانده واورا به دور دوم انتخابات سوق دهد.

اما اگر کرزی دراین انتخابات پیروزشود، با الزامات دشواری ازجاتب حامیان خارجی اش مواجه می شود که ازاو می خواهند این ائتلاف گرم و نرمش را با جنگسالاران پیشین پایان دهد.

هیلری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا درهفته گذشته گفته است: “مواضع ما کاملاً روشن است. هرگاه این انتخابات منجر به انتخاب مجدد او ( کرزی) شود، باید مناسیات جدیدی بین او و مردم افغانستان بوجود آید”.

مانند همه کابینه هایی که کرزی بعد ازسقوط طالبان تا اکنون تشکیل داده است، فکرمی شود که کابینه آینده او نیز احتمالاً اختلاطی از سران چریکها، رهبران قبایلی و تحصیلکردگان درغرب باشد که ازحمایت غرب برخوردار اند.

رنگین دادفرسپنتا وزیرخارجه افغانستان دراین هفته به خبرگزاری رویترگفته است که  کرزی متعهد است که یک حکومت فراگیر وبراساس شایسته سالاری ایجاد کند.

وظیفه بزرگ دیگری که فراروی کرزی قرار دارد تها تقرر اعضای کابینه نیست، بلکه همچنان تعیین والیان قدرتمند درمناطق نا آرام کشورمی باشد. لیست کسانی که ازکرزی حمایت کرده اند طولانی است ، اما اینکه کرزی دربدل این حمایتها به آنها چه وعده کرده است، هنوز معلوم نیست.

رزاق مامون ژورنالیست ونویسنده افغانستان براین نظراست که کرزی درمعاملات پیش ازانتخاباتش کوشیده است” یک وفاق سیاسی وسیع را به مثابه حمایت انتخاباتی قوی” به وجود آورد.

پیچیدگیهای تاریخ افغانستان که با سه دهه تجاوز خارجی وجنگ داخلی تشدید می شود ، شاید کرزی را مجبور بسازد که با توجه به توازن بسیار ظریف قومی  درکشور، بازهم خود را نه تنها با دوستانش بلکه با مخالفانش  انطباق دهد.

کرزی که یک پشتون تبار اهل جنوب افغانستان است، تقریباً توانسته است حمایت همه آنهایی را که اورا رهبر خود می خوانند به دست آورد. رقیب عمده او داکترعبدالله وزیرخارجه پیشین بیشتردربین تاجیکهای شمال افغانستان محبوب است.

داکترعبدالله ضمن مصاحبه ای که درهفته جاری با رویتر انجام داده است، به حمایت خود ازنوعی از” حکومت اتحاد ملی ” اذعان کرده است، گرچه گفته است که ” درلحظه حاضر” نمی خواهد به آن بپیوندد.

تحلیلگران اوضاع افغانستان براین نظراند که ایالات متحده امریکا با داشتن ۶۸۰۰۰ سرباز درافغانستان، درپهلوی ۴۰۰۰۰ سربازی که متعلق به متحدانش درناتو می باشند، می خواهد قدرت نفوذ قوی درآینده حکومت افغانستان داشته باشد.

مامون می گوید: ” غرب می خواهد که نقش مستقیم درمورد اوضاع افغانستان داشته باشد و نفوذ کرزی کم باشد” . او می افزاید:” غرب و ایالات متحده امریکا نمی تواتند به ضیاع وقت، خون سربازان وپول شان درافغانستان مجال بدهند. درعین زمان آنها نمی خواهند اعتبار و کنترول شان را بر حکومت افغانستان از دست دهند”.

کرزی قبلاً در بدل حمایت رهبران جناحهای مختلف به آنها وعده پستهای حکومتی داده است. واشنگتن می خواهد راه بدیلی را جهت تاثیرگذاری برشیوه حکومتداری کرزی بیابد.

تحلیلگران می گویند: یکی از راهها،  ایجاد کمیته هاست تا مسائل مطرح برای کابینه افغانستان همچون مسائل مالی ، امنیتی وسیاسی را مورد دیده بانی قرار دهند. این یک راه مصالحتی است.این کمیته ها یا توسط رقبای انتخاباتی کرزی هدایت می شوند ویا اینکه فن سالاران حرفه ای مورد حمایت غرب برآنها ریاست می کنند.

وحید مژده تحلیلگرسیاسی ونویسنده براین نظراست که این کمیته ها بخشی از یک طرح گسترده غرب برای پرورش یک نسل نوین جانشینان کرزی می باشد. او همچنان گفته است:” درعین زمان آنها می خواهند کسی پیدا شود که درضمن کار با کرزی برای پیشبرد این مقام درآینده ای ، که دور دوم ریاست جمهوری کرزی پایان می یابد،  کسب تجربه کند”.

 

منبع: دویچه ویله

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com