خانه » چهره ها » حامد کرزی

حامد کرزی

karzai_afghanistan

حامد کرزی در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۷ عیسود در شهر جنوبی قندهار تولد شد. تحصیلات عالی خود را در هند به انجام رسانید.

بعد از فراغت در سالهای ۱۳۷۱ش تا ۱۳۷۳ برابر با ۱۹۹۲- ۱۹۹۴عیسوی بحیث معین وزارت خارجه دولت مجاهدین ایفای وظیفه نمود.

بعدآ به شهر کویته پاکستان و از آنجا به آیالات متحده امریکا پناهنده شد.

در اوایل ظهور طالبان وی از این گروه پشتیبانی میکرد، ولی با مجرد آگاهی از چهره اصلی این گروه شدیدآ با اینها مخالفت ورزید. طالبان از کرزئی دعوت نمودند، نماینده این گروه د رسازمان ملل متحد باشد ولی کرزئی انکار کردد. از همین سبب بود که پدرش در سال ۱۳۷۸ برابر با ۱۹۹۹ در شهر کویته پاکستان عین بازگشت در از مسجد هدف مرمی قرار گرفت وبه قتل رسید.

بعد از شهادت احمد شاه مسعود در سال ۱۳۸۰ شمسی برابر با ۲۰۰۱ عیسوی و آغاز حملات آئتلاف بین المللی، کرزئی دوباره داخل صحنه سیاسی، نظامی افغانستان گردید و از ولایت ابایش (ارزگان) به مقاومت پرداخت.

در دوران حملات ائتلاف بین اللملی بر طالبان، کرزئی نقش مهمی بازی کرد.

در مذاکرات بن، وی بحیث رئیس ادارهء موقت افغانستان و سپس د رلویه جرگه تاریخی جوزا ۱۳۸۱ برابر جون ۲۰۰۲ بحیث رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان انتخاب گردید.

کرزی در میان مردم و جهانیان از شهرت فوق العاده برخوردار است، کرزئی بعد از وروداش به کابل چپن و کلاهی قراقولی بسر میکند که ازین سبب در رسانه های خارجی از وی بحیث “آقای شیک یا مستر شیک” یاد آوری میشود.

درسنبله ۱۳۸۱ برابر با سپتمبر ۲۰۰۲ در شهر قندهار کرزئی مورد سوءقصد یکجوان تروریست قرار گرفت که خوشبختانه بدون خراشی جان به سلامت برد. وظیفه کرزئی از همه بیش تر حال مهم و اساس است. رهبری مملکت که سه دهه جنگ و تباهی را متقبل شده کار آسان نیست.

کرزی در همین اواخر با یک داکتر افغان در کویته ازدواج کرده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com