خانه » خبر و دیدگاه » تبصره ای بر کابینهء احتمالی کرزی

تبصره ای بر کابینهء احتمالی کرزی

karzaienthousiast

 

از این لست معلوم می شود که؛ در صورت دوباره تکیه زدن کرزی بر چوکی استبداد، کابینهء ایشان در همین حول و حوش تشکیل خواهد شد و سطح دید ایشان و اطرافیانش از همین حد برتر نیست. گفته اند «از کاسه همان تراود که در اوست»

ولی با اشارهء مختصر و بی غرضانه، هر کس می تواند حال زار این ملت بیچاره را با وجود این موجودات در مهم ترین پست های دولتی درک کند! بدا بحال ملتی که چنین کابینه ای داشته باشد!

یک عضو ولسى جرگه که نخواست نامش ذکر گردد به آرمان ملى گفت، در حالى جمهورى از سوى کمیسیون مستقل انتخابات اعلان نگردیده حامد کرزى نامزد ریاست جمهورى افغانستان اشخاص ذیل را در کابینۀ خود ثبت نموده است.

گل آقاى شیرزوى وزیر دفاع ملى: «او به قول خودش بیشتر از یک بیلدوزر نمی تواند چیزی دیگری باشد. از عیاش ترین و بدنام ترین قوماندانان در دوران جهاد و بعد از آن بوده است. او تحصیلات درست و مسلکی ندارد و به معنای واقعی کلمه یک پهلوان بی سواد است. نصف روز او با نغمه سپری می شود. از همهء اینها گذشته، بدون شک و شبهه او یکی از مهره های اساسی آی إس آی در طول تاریخ سی سالهء افغانستان بوده و هست. وقتی که زمزمهء کاندیداتوری او در ریاست جمهوری مطرح شد، استاد سیاف گفت: او یکی از کاندیدان آی إس آی است»

انجینیر ابراهیم فراهى وزیر امور داخله: « من این شخص را نمی شناسم و هم نمی توانم در بارهء اش چیزی بگویم، ولی اگر همان معین فعلی وزرات خارجه باشد، آدم بدی نیست»

هدایت امین ارسلا وزیر امور خارجه: « او فکرا یک انسان نشنلست و قوم پرست است و در عین حال صحت خوبی ندارد و از حد تقاعد عمر او گذشته است. تا حال از او چیزی قابل ملاحظه ای در سیاست و اداره دیده نشده است و از ظاهرش پیداست که مساوی به یک انسان بی کاره، لومپن و بار دوش ا ست و بس»

محمد شاکرکارگر وزیر انرژى و آب: « او یکتن از پرچمی های سابقه دار است، و در عین حال یک چاپلوس و حتما تحت همان برنامهء سابق اخضر ابراهیمی در سهم حزب پرچم از جانب ملل متحد تحمیل شده است. کرزی می خواهد در وجود او به نوعی شعله ای ها و ستمی ها را هم راضی بسازد»

معین مرستیـال وزیر معارف: « او به قول استاد سیاف؛ یکتن از افغان ملتی های بسیار پرشور است و در این اواخر به مسائل مذهبی هم علاقه مند شده است. از همین رو نکتایی و دریشی را به ظاهری قبایلی ،لنگی و قطیفه تبدیل کرده است و در عین حال به گفتهء استاد سیاف؛ یک انسان بسیار احساساتی و کودن است»

فاروق وردک وزیر اطلاعات و فرهنگ: « او یکتن از اعضای سابقه دار حزب اسلامی است و فعلا در یک حلقهء خاصی از استخبارات خارجی کار می کند. او در اختلاس های کلانی که در هشت سال حکومت کرزی است و در لست ۲۵ نفری قرار دارد که؛ او باما می خواهد در رابطه با کمک های جهانی که در افغانستان دستبرد شده است، از آنها تحقیق کند»

عصمت الله قانع وزیر تحصیلات عالى: « او یکتن از اعضای سابق جمعیت اسلامی افغانستان است، و در عین حال یک پشتون متعصب است و کرزی خواسته است با این کار به یک تیر دو فاخته بزند؛ هم گویا یک جمعیتی را مقرر کرده است و در عین حال یک قبیله پرست متعصب را که از استراتیژی کرزی در آینده است در کابینه وارد کرده است»

محمد حنیف اتمر وزیر انکشاف دهات: « او یک پرچمی خادیست است و به قول استاد سیاف؛ ملل متحد و یوناما در هر شرایطی که باشد او را می خواهند. کرزی با این انتخاب می خواهد هم یوناما را راضی بسازد و هم تیم خود را قوی نگه میدارد»

حاجى محمد محقق وزیر عدلیه: « او یک تجار سیاسی است و همهء امتیازات قبیلهء خود را در مقابل چوکی و موتر می فروشد و او کسی است که از یک سوراخ روزی چند بار گزیده می شود و کار او عاقبت ندارد»

سید منصور نادرى وزیر زراعت، آبیارى و مالدارى: «او به قول استاد سیاف؛ یک مشرک چوتار است و با وجود او اسماعیلیه های افغانستان و از جملهء دفتر آقای خان بخش مهم تجارت های مالی و اقتصادی افغانستان فعلا در دست آقای خان است، کمکی خوبی برای کرزی است»

ملالى شینوارى وزیر امور زنان: «او کسی است که همه او را می شناسند و اگر چند دقیقه در یک میز همرایش بنشینی دیگر تقوا را از دست می دهی»

شکریه عیسى خیل وزیر کار، امور اجتماعى شهدا و معلولین: «من این شخص را نمی شناسم و در رابطه اش هم دروغ نمی گویم»

انوارالحق احدى وزیر تجارت و صنایع: « انوار الحق احدی یکی از پایه های سیاست غرب در افغانستان است و در عین حال در همان ۲۵ دوسیهء اختلاس که در ادارهء اوباما تحت کار است شامل می باشد و کرزی با این کار اوباما را هم به چالش کشیده است و در عین حال قبایل آنطرف را که بعضا خوشبین افغان ملت است با این کار راضی می سازد»

ملا تاج محمد مجاهد وزیر مبارزه با مواد مخدر: «او یک ریا کار دین فروش است و در زمان والی بودن او در کابل، خانه های شیرپور بر سر غرباء ویران شد و جایشان به دزدان مافیایی تقسییم گردید تا قصر بسازند. جالب اینکه ملا تاج محمد در مصاحبهء خود با بی بی سی گفت: چون آنها پول آباد کردن خانه را به استاندارد شاروالی نداشتند، بناءً خانه های شان به پول داران توزیع شد. گذشته از اینها او یکی از تف طفیلی های است همیشه یک ادارهء پسیف برای استاد سیاف در بدل خوش خدمتی هایش به یک تیم فاشیست داده می شود، و او هم اول به ملا تاج محمد می رسد. من خدا را شاهد می گیرم که، او یک انسان ریا کار و دین فروش است »

محمد عمرزاخیلوال وزیر مالیه: « من او را نمی شناسم و در رابطه اش هم چیزی نمی گویم، ولی از ظاهرش پیداست که او لیاقت وزارت مالیه را ندارد. اقلا اینکه او هیچ تجربهء کاری و سابقه به این پست مهم را ندارد»

سید محمدگلاب زوى وزیر مخابرات: « او یکتن از جلادان آدمکش خلقی و بعدا پرچمی است و زیاد به معرفی ضرورت ندارد. و خود افتخار می کند که هنوز به نظام اقتصادی مارکس معتقد است»

ضراراحمد مقبل وزیر ترانسپورت: « او یک طفیلی بی همه چیز است و سیاف صرف به بهانهء شمالی بودن و پروانی بودن او را بر کرزی تحمیل می کند، حال اینکه او در پروان یک گروپ هم ندارد و کسی دنبال او نمی رود. و او بیشتر از نقش یک سکرتر چیزی دیگری را بر کرزی ندارد»

عزیز احمد نادم وزیر اقتصاد: «من این شخص را اصلا نمی شناسم»

داکتر نجیب الله مجددى وزیر صحت عامه: « داکتر نجیب الله یک انسان تحصیل کرده، با سابقه کار مسلکی در ادارات بین المللی و بسیار انسان خلیق و پرهیز گار و در عین حال پسر ارشد حضرت صاحب مجددی می باشند»

ملاتره خیل کوچى وزیر امور سرحدات: «او یک کوچی به معنای واقعی کلمه است و فعلا در تجارت زمین در کابل مصروف است. هزاران جریب زمین را از کرزی بنام کوچی ها گرفته است و در ساحات بگرامی، پل چرخی و… به عنوان یک تن از مافیایی زمین مصروف این تجارت سود آور است. یعنی حق کوچی ها را خودش می فروشد و کوچی ها خبر ندارند»

مولوى شهزاده شاهد وزیر حج و اوقاف: « او را زیاد نمی شناسم ولی همین قدر می دانم که از قوم گجر و انسان خوبی است»

ارسلا جمـال وزیر انکشاف شهرى: « ارسلا جمال یکی از متعصبین و نشنلست های مشهور است ولی تحصیل کرده و با دانش است»

سید هاشم فولاد وزیر فواید عامه: « من این شخص را نمی شناسم»

فیض الله ذکى وزیر معادن: « یک انسان اپرچونیست و از نفر های دوستم است و اصلا برای یک مدیریت ساخته نشده است، چه رسد به یک وزارت»

نادرخان کتوازى وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان: « من این شخص را نمی شناسم و تا جایی که شنیده ام، به قبایل بیشتر مربوط است تا به افغانستان»

اسماعیل یون رئیس عمومى ادارۀ امور: « این از خطرناکترین تئوریسن های افغان ملت است و او است که می خواهد همهء چیز افغانستان به جز از رنگ بوی قبیله و تعصب زبانی چیزی نباشد. او این اهداف شوم و متعفین خود را به صراحت در سطح دانشگاه اعلان می دارد. وجود او در این پست به معنای فاشیست بودن ریاست جمهوری به معنای واقعی کلمه است و با وجود او در این مقام دیگر حرف وحدت ملی به یک مضحکهء و رسوایی می ماند و بس»

عبدالستار سیاف وزیر دولت در امور پارلمانى: « او پسر استاد سیاف است و تا حال هیچ کاری اداری نکرده است. آدمی خوبی است ولی بخاطر همان پست های دل خوش کن و طفیلی به خاطر استاد سیاف در این پست می آید»

نورالله دلاورى رئیس عمومى د افغانستان بانک: « او انسان مسلکی است ولی در کار اداری در همین پست چندان موفقیت نداشته است»

زلمى مجددى رئیس عمومى امنیت ملى: « او انسان ابن الوقت است و هرکس که در ریاست جمهوری داخل شد به همان دول می رقصد و غیر از یک ارباب با سابقهء جنگی و آدمکشی چیزی ندارد. از پای قدرت استاد ربانی به این سطح رسید و امروز با پر روی بد ترین جفا ها را در حق مجاهدین و همراهان خود می کند»

شکریه بارکزى رئیس جمعیت هلال احمر افغانى: « این دیگر از عجایب المخلوقاتی است که در یک دولت که نامش جمهوری اسلامی است، وجود او اصلا یک جنایت بزرگ است. او هر چند ماه شوهر خود را از خانه بیرون می کشد و همراه بای فرند های خود زندگی می کند، وقتی که دلش دوباره خواست شوهر خود را به خانه می آورد. چهرهء ظاهری او نماد یک زن …. است و برای مردم افغانستان یک توهین و ننگ ابدی است، بخصوص استاد سیاف که با چنین موجوداتی در پهلوی کرزی ایستاده است»

حاجى دین محمد والى بلخ: « او آدم با سابقه بسیار خوب است و تا حال هیچ پاینت زیاد منفی از او نشنیده ام»

اسدالله خالد والى هرات: « تقرر او در این پست هدیه ای است از جانب کرزی به اسماعیل خان. بدین معنا که دختران هرات باستان را در معرض تجاوز جنسی قرار داده است. همه می دانند نه تنها خودحاجی اسد، بلکه باریگارد ها و سکرتر هایش همه هیچ شب بدون یک فاحشه تیر نمی کنند. اینست جهاد اسماعیل خان که با حمایت از کرزی یک انسانی را که همهء عالم و آدم در این اعمال او یقین دارند، به سرنوشت هرات بی چاره حاکم می سازد. ای اسماعیل خان با خواندن این لست کابینه یکبار به خدا از صدق دل توبه کن که؛ همهء جهاد و اعمال اسلامی تو نابود می شود! توبه کن و از خدا طلب مغفرت نما که بخدا اگر حاجی اسد والی هرات شود، همهء ملائکه های آسمان ترا نفرین می کنند!


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com