خانه » مقالات » اعلاميه ، اطلاعيه و پيامها » محل تولد احساس انسان دوستی را ایجاد نمی کند

محل تولد احساس انسان دوستی را ایجاد نمی کند


جو حوادث ناگواره جامعه مصیبت دیده افغانستان، هر وقتی انسانها را معیوب محتاج و ملول کرده ، خوشی انها را با درد همگام کرده ، انسان با دست و پاه را محتاج دیگران و زندگی را همچو گرداب غم در سرونوشت تعدادی تصویرنموده است.

poor_4yrschildبلی، سهراب پسر ۵ ساله است. با مادر بیوه اش که  ۴۸ ساله دارد، با تمام مشقات زندگی میکند، این خانم مدتی کارگر بوده ولی بعد از تنقیص که بیشتر مردم بی بضاعت و بی واسطه را هدف قرار دارد دست اش از کار گرفته شد ، و این

خانم نیز در جمع بلاکشیده گان  فقر افغانستان، هر روز دشواری ها  و گرم سرد زندگی را بیشن ا زدیگران لمس میکند  . مادر سهراب گاه به کمک مردم و گاه  کار در منازل سرمایه دارن لقمه نان بخور ونمیر دریافت می نماید.

سهراب ، تنها فرزند مادر فقیر نیست ، اقارب نزدیک نیز ندارد ، درد مادر دردمندش راکه مبتلا به  مشکل روانی است نیز هر روز با چشمان کودکانه اش نظازه میکند و گاه به حال مادر دردمنش اشک می ریزد.

این پسر ۴ ساله بوده پدر ش را به اثر مرض سرطان از دست داده ، هر چند درافغا نستان این یک  یتیم و بی بضاعت نیست مانند سهراب هزارن طفل بی مادر و یتیم است ولی این طفلک چون هر باری ا زبابت مشکل مادرش تحت تاثیر میرود، نیازد دارد تا شما مردم مهربان دست  این طفل را بگیرد و شریک درد و علاج مادرش شوید.

poor_paralysedchildمدینه  دخترک معیوبی که ۱۷ سال دارد وی به اثر نرسیدن واکسین  در هنگام کودکی و یا ممکن کدام دلیل دیگر فلج شده  است ، این دختر با وجود تمام دردش ،که از یک طرف توان راه رفتن را ندارد و جانب دیگر در یک خانواده فقیر زندگی  میکند که توان برا ی تداوی دختر خود ندارند رنج میبرد اما استعداد سر شار این دختر ، هر انسان با احساس را به حیرت می اندازد ، وی  شاعر و طنز نویس خوبی است ، به همکاری شما برای تداوی نیاز دارد، اگر شما توان مالی و یا تماس به کدام ارگان و شفا خانه را دارید  که فکر مدینه را میکنید، میتوانند کمک نمایند، با من به تماس شوید. دوستان و همکاران تیم صحی کشور های خارجی  و داخلی به خصوص تیم  های صحی قوا ی ایتلاف، کشور همکار المان را در زمینه  تداوی این دختر ک معیوب و با استعداد را ، از همه پیش دعوت میکنم.

مدینه اکنون از کمر به پاین فلج است اما قبلا وی یک دست اش نیز فلج بوده ولی به اثر تداوی صحت یافته ،  اکنون خانواده وی که خواهران برادرن مدینه همه  طفل اند و پدرش مامور در میدان هوای کابل است،  توان مالی از این بیش  را ندارند که  دختر خود را تداوی نمیاید.

مدینه برا ی تداوی خود به خصوص ساختن  پای مصنوعی به شفاخانه مراجع کرده اما نظر به مشکلات اقتصادی دوباره به خانه با اشک برگشته  ، تصوردارم شما رسالتآ با این خواهر محتاج تان همدردی خواهید نمود.

هر یک شما خواننده هارا به همکاری دعوت میکنم، برای معلومات و سوال با این ادرس به تماس شوید:

Liza.kohstani@Gmail.com

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com