اخبار و گزارشات

گزارش هشتمین سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان در بریتانیا

8thmassoud_london

گردهمایی با شکوهی در گرامیداشت از شهادت دردناک قهرمان ملی افغانستان، احمد شاه ‏مسعود، به روز یکشنبه سیزدهم سپتمبر۲۰۰۹ درشهر لندن برگزار شد.

این محفل با شکوه که به اشتراک بیش از هزارتن از سوی کمیسیون برگزاری سالگرد شهادت احمدشاه مسعود (رح) در بریتانیا و به همکاری شهروندان افغانستان مقیم این کشور، نهاد های مدنی، انجمن ها و سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در لندن برگزارگردیده بود، به گردانندگی مجیب الرحمن رحیمی که سبک آرام وزبان شیوای پشتو و فارسیش رنگ و بوی ویژه به این گردهمایی بخشیده بود، ساعت ۴ عصر در یک فضای پر از عشق و محبت به شهدای وطن و قهرمان ملی افغانستان آغازگردید.

برنامه ریزی دقیق این گردهمایی که از نظم و ترتیب خاصی برخوردار بود از آغاز تا پایان هویدابود. در دو سوی در ورودی صالون، دو جوان، با لباسهای نمادین پلنگی، دستمال و پکول از شرکت کنندگان استقبال میکردند.  کمی بیشتر گروه دیگری از جوانان شرکت کنندگان را به داخل صالون و به جا های خالی راهنمایی میکردند.

تصویرهای خرد و بزرگ قهرمان ملی که در چهارگوشهء سالن با شعارهای فارسی و پشتو نصب گردیده بودند، به فضای گردهمایی حال و هوای تازه ای بخشیده بودند. تو گویی مسعود باردیگر زنده شده و از فراز مجلس با نگاه های متین واستوارش به شیفتگان او که سوگ رحیل اش را به ماتم نشسته اند نگاه می کند.

محفل با تلاوت آیات چند از کلام خداند توسط  محترم قاری احمدبیژن نقی زاده، یکی از قاریان به نام و مشهور کشور افتتاح گردید.  پیش از آغاز سخنرانی ها، آقای رحیمی پیام احمد ولی مسعود، ریس بنیاد شهید مسعود را خدمت حاضرین تقدیم کرد. در این پیام، آقای ولی مسعود ضمن قدردانی از شرکت گنندگان، از نهاد ها، ارگانها و افرادی که در برگزاری این گرد همایی بزرگ سهم فعال داشتند، تشکری کرد.

گرداننده برنامه با تاکید بر اصل برگزاری محافل تجلیل از مقام شهدا، به خصوص احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، در پیوند با هفتهء شهید ضمن ادای احترام به همه شهدای گمنام کشور، از شهدای ذیل به عنوان نمونه نام برد:

پروفیسور غلام محمدنیازی، انجنیر حبیب الرحمن شهید، مولوی حبیب الرحمن، داکتر عمر، استاد ذبیح الله، محمد اسماعیل طارق، استاد آرین پور، مولوی غلام ربانی، مولوی میرعالم، اکبرخان، امیرزاده، آدم خان، رسول خان، حفیظ الحق، خان محمد حقوقی، شهید حنفی، سید محمد، مولوی منصور، استاد عبدالعلی مزاری، فرمانده پتنگ، ملانقیب الله، حاجی لطیف، شهید مصطفی، جان محمد، حاجی عبدالقدیر، سیدنجم الدین واثق، مولوی خردمند، عبدالرحیم غفورزی، مولوی محمدعلم، مامورعبدالله، سید مصطفای کاظمی، قومندان عبدالحق، قومندان پناه، شهید سیدیحی، مولوی جمیل الرحمن، تورپاچا، فرمانده علاء الدین خان، داکتر سید حسین، مولوی عبدالودود، قومندان مطیع الله، استاد احمدزی، سید رسول آغا، قومندان سمیع، مولوی شفیع الله، قومندان شاهین، استادفرید، گل محمدخان و محمدفاروق.

آقای عبدالحی خراسانی به حیث نخستین سخنران، ضمن بر شمردن شاخصه های هویتی شناخت مسعود؛ زندگی مسعود را ازمنظر مبارزه به  سه دورۀ (مبارزه دربرابر استبداد- دورۀ جهاد وعصر مقاومت) تقسیم کرده و گفت که به باور او آخرین مرحلهء زندگی مسعود، دشوارترین و مهم ترین مرحلهء زندگی سیاسی اش به شمار میرود.  آقای خراسانی همچنان ضمن بر شمردن نقاط سیر تدریخی تکامل سیاسی شخصیت مسعود … یاد آورشد که مسعود بعد از  سفرش به اروپا، از زعامت سنتی تصمیم به عبور گرفت و استراتیژی جدیدی را تدوین نموده بود. او همچنان از سیر تدریجی تکامل جهان بینی مسعود یاد نموده و در آخر نگرانی خود را از اوضاع جاری کشورو تقلبات گسترده در انتخابات ابراز داشت.

سپس، جناب همایون تندر، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا، و یکی از یاران نزدیک  مسعود قهرمان، با سخنان دلنشین شان، پرده از برخی حقایق تلخ برداشتند. آقای تندر در سخنرانی اش، بر خلاف دیگران، یاران و پیروان مسعود شهید را مخاطب قرار داده گفت: مسعود میراث مادی به جا نگذاشت، میراث ما چقدر خواهد بود؟ آقای تندر از آنانیکه به گفته او “سنگ یاری مسعود را به سینه میکوبند” انتقاد کرد که به آرمان های مسعود شهید پا بندی نداشته اند. وی با تاکید بر اینکه مسعود بزرگترین شخصیت قرن به شمارن به شمار می رود، از پیروان مسعود تقاضا نمود تا در صحنه حضور داشته و از دستاوردهای جهاد و مقاومت و نوع تفکر دینی و اسلامی مسعود در مقابل تفکر جهل و ظلمت طالبانی و القاعده به دفاع برخیزند. از سخنان آقای تندر به گرمی استقبال شد.

بعد از سفیر کبیر، آقای عزیز الله مرموز، یکی از نویسندگان و تحلیلگران کشور ضمن مقایسه شخصیت و عملکردهای امان الله خان و احمدشاه مسعود برخی از موضعگیری های ملی و عکس العمل های ناجوانمردانهء دشمان را در مقابل احمدشاه مسعود و حرکت ملی وی برشمرد.

آنگاه آقای داکتر مصطفی حقوقی به زبان پشتو در مورد مجاهدین واقعی، شهدا، وحدت ملی میان اقوام با هم برادر و برابر افغانستان و مسعود بزرگ به حیث قهرمان همه اقوام افغانستان سخنرانی کرد. او گفت عمال بیگانه در پی از بین بردن وحدت بین اقوام افغانستان اند و همواره میکوشند تا ما را از افتخارات ما، و قهرمان ملی ما، به عناوین مختلف دور بسازند.

در پی سخنرانی ها، دوشیزه اویستا آریا، چکامهء بلند حماسی را در رثای یل خاوران، مسعود بزرگ، با آواز شیرین و معصومش به خوش خوانی گرفت.  پژواک هر واژه، از احساس پاک چکامه سرا و چکامه خوان خبر میداد و حاضرین درحالکیه اکثر اشک می ریختند انگشت شگفت بر دهان برده بودند.

سپس محفل برای ادای نماز عصر به مدت بیست دقیقه تعطیل شد.

در بخش دوم برنامه، آقایان سیدنوید محسنی، محترم سیدنظام الدین طاهری رییس عمومی موسسه خیریهء نصر و عضو فدراسیون جهانی صلح که ازهالند به عنوان مهمان در برنامه اشتراک ورزیده بودند و استاد دستگیر نایل در مورد کارنامه های درخشان قهرمان ملی کشور به سخنرانی پرداختند که مور استقبال گرم حاضرین قرار گرفت.

با فرارسیدن وقت افطار، نوشابه، خرما و غذا توسط دسته ای از جوانان مسوول تشریفات، در حالیکه همه حاضرین در جاهای شان نشسته بودند، توزیع گردید، که بدون شک ترتیب، همآهنگی و سرعت کار این دسته از جوانان، درخور ستایش بود.

بخش سوم محفل پس از تفر یح کوتاه بعد از روزه افطار و ادای نماز مغرب، آغاز گردید. آقای احمدشکیب شریفی، اولین سخنران بخش سوم برنامه بود که گوشه ای از کارنامه های مسعود بزرگ را در جنگ علیه شوری باز گو کرد، آنگاه محترم کریم کوهیار،دوشیزه تجلی عزیز، فرشته نوید، محترم عبدالغفار مجیدی، خواجه سید حکیم و فضل ربی هریک به سخنرانی و خوانش شعر در رثای سردار جهاد و مقاومت پرداختند. در این میان شگوفه لعلزاد شعری را که در رثای مسعود بزرگ، بر گزیده بود، با آواز شیوا به خوانش گرفت. در این میان گروه ترانه، در صحنه حاضر شده ترانهء زیبای شانرا به سرتیمی خواجه سید عمر کوهستانی و شعری از احمدمستقیم اجرا کردند که مورد استقبال همگان قرارگرفت.

حوالی ساعت ۹ شب محفل با دعاییه ای از سوی محترم احمدمستقیم پایان یافت. قابل تذکر است که حضور مهمانان واشتراک کنندگان برنامه تا ساعت نه شب خود بیانگر میزان احترام مردم نسبت به شخصیت و جایگاه شهید احمدشاه مسعود ودیگر شهدای کشور می باشد.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا