خانه » خبر و دیدگاه » استاد عطاء، مرد مصمم و متعهد

استاد عطاء، مرد مصمم و متعهد

attah_abdullah1

 

بر بنیادسیرتحولات سیاسی درافغانستان ، روند سیاست در این کشور همیشه، بر محور شخصیت ها و چهره ها شکل گرفته و درواقع جریان شکل گیری سیاست در افغانستان،بیشتر شخصیت محور بوده است.

یکی از این شخصیت های متعهد و مصمم استاد عطاء محمد نور والی بلخ است که در چند دهه ی اخیر ، از چهره های اثر گذار در فرایند اوضاع سیاسی درکشور بوده است.

متعهد بودن و مصمم بودن استاد عطاء زمانی بیشتر ثابت شد که وی با وصف چراغ های سبزی که کرزی برایش روشن کرده بود ، خط قرمزی در برابر هر گونه معامله گری با حکومت کرزی را کشید و شجاعانه عملکرد دولت ضعیف و مدیریت آمیخته با فساد کرزی را نفی کرد و حمایت خود وهوادارانش را از داکتر عبدالله عبدالله اعلام کرد.

حمایت استاد عطاء کمرداکتر عبدالله رابست:

داکتر عبدالله عبدالله با توجه به ضعف حکومت کرزی و میزان نارضایتی مردم از این حکومت،درکارزارانتخابات ریاست جمهوری شانس آورد ؛ و اما این شانس ، زمانی به پیروزی گسترده در کارزارانتخابات ریاست جمهوری در برابر کرزی انجامید که استاد عطا و طرفدارانش به صورت گسترده از داکترعبدالله عبدالله حمایت نمودند.

بی تردید، حمایت والی بلخ از داکترعبدالله عبدالله ، سرآغازی بود برای جلب اعتماد بیشتر به خاطر حمایت از عبدالله و به تعبیر دیگر می توان گفت که در واقع حمایت گسترده ی استاد عطاء کمر داکترعبدالله را برای جلب حمایت بیشتر بست و شمال در یک تغییر استراتژیک ( اما تا حدی دراماتیک و با حمایت والی بلخ ) به بستری گسترده برای حمایت از داکتر عبدالله  مبدل شد.

چرا استاد عطاء از داکترعبدالله حمایت کرد؟

نخستین عامل حمایت استاد عطاء از داکترعبدالله رامی توان، در نارضایتی وی ازضعف حامدکرزی و حکومت آگنده با فساد او ریشه یابی کرد ؛ زیرا والی بلخ مردیست ، متعهد ، کارکن و با ابتکار، مستند ترین موردکارآیی وی را می توان در میزان عملکردش برای بهبود عرصه های بازسازی و نوسازی در ولایت بلخ به درستی در یافت.

باتوجه به این میزان کارآیی ، این مسأله به درستی مطرح می شود که دولت فاسد حامدکرزی و اطرافیانش به هیچ و جه ،حضور این گونه افراد و شخصیت های مهم(ماننداستادعطا) را در دستگاه شان بر نمی تابند و هرروز در صدد آن می شوند تا با طرح طوطئه و ودسیسه ای ، آن ها را از سر راهشان بردارند ؛ اما از آنجایی که حمایت های مردمی تکیه گاه این گونه شخصیت ها است ، حکومت کرزی موفق به انجام این گونه برنامه هایش نمی شود.

استاد عطا از جانب دیگر با شناخت و اعتمادی که از شخصیت داکترعبدالله عبدالله دارد و تاریخ زنده ی جهاد و مقاومت مردم افغانستان نیزگواه این مسأله است ، از عبدالله حمایت کرد ؛ زیرا عبدالله اکنون جایگاه مردمی اش را در میان جامعه در یافته است و همین مسأله عامل مهم دیگری برای اصل حمایت استاد عطاء از عبدالله پنداشته می شود.

َ

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com