خبر و دیدگاه

حــکومـت زادهء تقلب، مشروعیـت ندارد!

karzai_layingback

گزارش های همه جانبه از سوی مراجع مختلف داخلی و خارجی، مبین این حقیقت است که در انتخابات امسال تقلب ها و تخلفات گسترده یی روی داده است. همچنان همهء رسانه ها از روی دادن تخلف و تقلب گزارش داده اند. گزارش های تایید شده میرساند که از کلیه مراکز رایدهی کشور که در روز انتخابات بسته بودند صندوق های پر از رای به کابل آورده شده است. در ولایت وردک شخصی به نام حاجی جانان بالفعل توسط پولیس در حالی گرفتار شده است که بستهء بزرگی ازبرگه های رایدهی در دستش بود و یکه یکه برگه ها را به نام کرزی خانه پری و به صندوق رای می انداخت. سربازی که او را گرفتار کرده بود به رسانه ها گفته است که حاجی جانان پس از گرفتاری به والی ولایت وردک با تیلفون موبایل خویش تماس گرفته ووالی سرباز پولیس را تهدید کرده که حاجی جانان را رها کند. پولیس از ترس والی فرار کرده اما کتابجه یی را که نزد حاجی جانان بود به خود برده است. هم حاجی جانان و هم والی وردک ازین رویداد اظهار بی اطلاعی کرده اند. اما سرباز پلیس مذکور که خود را به کابل رسانده گفته است که حاضر است در هرمحکمه یی شهادت بدهد و ادعایش را ثابت کند.

از سوی دیگر افراد تیم کرزی یکی پس ازدیگری بدون در نظر داشت دستور کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر جلوگیری از اظهار نظر پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات از پیروزی کرزی در انتخابات به رسانه ها خبر میدهند و ارقام خنده آوری از فیصدی رای یی که گویا کرزی برده باشد، به رسانه ها میدهند. ازین میان روز دوشنبه عمر زاخیلوال وزیر مالیهء کابینه کرزی گفته است کرزی با بردن ۶۸ فیصد آرا برنده است. این درحالیست که کرزی درانتخابات سال ۲۰۰۴ برندهء ۵۵ فیصد آرا اعلام شد. درحالیکه همان فیصدی هم ساختگی بود و دران انتخابات نیز هیچکس بیش از پنجاه فیصد رای نبرده بود بلکه ملل متحد و مراجع دیگر خارجی برای جلوگیری از رفتن به دور دوم انتخابات یک حکومت به ظاهر مشروع را بر مردم تحمیل کردند. انتخابات پیشتر درحالی صورت گرفته بود که هنوز خوشبینی هایی نسبت به کرزی وجود داشت و شمارزیادی از شهروندان کشور در انتخابات شرکت کرده بودند.

پس از پنجسال حکومت مافیایی پر از فساد به رهبری کرزی و درحالی که این حکومت با گذشت هرروز کشور را به قهقرا های خطرناکی سوق داده است، چگونه و کدام عقل میتواند بپذیرد که کرزی میتواند ۶۸ فیصد رای ببرد. اما تیم جناب کرزی در یک حرکت از پیش تنظیم شده کار تخلف، تقلب و غارت رای مردم را یکی از پس دیگری با اظهار نظرهای انچنانی توجیه فراهم کرده و ذهنیت سازی می کنند.

آقای کرزی از همان آغاز تعیین کمیسیون مستقل انتخابات و جلوگیری برده شدن این کمیسیون به شورایملی برای گرفتن رای اعتماد در صدد اجرای تقلب بوده است. تعیین افراد مشخص و دستچین شدهء طرفدار کرزی در مقامات امنیتی واجرایی در بسیاری از ولایت ها پیش از تدویر انتخابات به همین منظور بوده و بیانگر این حقیقت اند که ایشان در پی تقلب و دزدی رای مردم بوده اند.

به گزارش روزنامهء واشنگتن پست منتشرهء امریکا، که خبر ادعای وزیر مالیه مبنی بر برنده شدن کرزی را نیز در شمارهء بیست و پنجم اگست ۲۰۰۹ خویش پخش کرده است، در بسیاری از ولایت های جنوبی کشور حتی از مراکز رایدهی یی که در روز انتخابات بسته بودند، صندوق های پر از اوراق رایدهی به مرکز فرستاده شده است. واشنگتن پست می نگارد که درولسوالی برکی برک لوگر تنها ۵۰۰  نفر، از جملهء ۴۳۰۰۰  افراد ثبت شدهء واجد رایدهی، توانسته اند رای بدهند. در ولسوالی خروار این ولایت هرگز رایدهی صورت نگرفته است. اما به گزارش این رونامه، بازهم صندوق ها از هردو ولسوالی یادشده از برگه های رایدهی پرشده به کابل فرستاده شده است.

واشنگتن پست از قول داکتر روشنک وردک عضو پارلمان افغانستان می گوید که در ولایت وردک تنها مرکز ولایت چند نفر رای دهنده داشته است و در سایر مراکز رایدهی این ولایت کسی نتوانسته است رای بدهد. داکتر روشنک خودش نیز نتوانسته است رای بدهد. او میگوید که بااینهم صندوق ها از ولایت وردک پر به کابل فرستاده شده اند.

ده ها گزارش دیگر از ولایت دیگر به همین منوال در مطبوعات نشرشده و ناظران بین المللی نیز تخلفات و تقلبات گسترده را تایید کرده اند.

وحید عمر سخنگوی ستاد انتخاباتی کرزی دو سه روز پیش با یک ترفند رسوا روی دادن تقلب را رد و ادعا کرد که چرا از تقلب تنها در ساحاتی که کرزی نفوذ دارد یاد آوری میشود و نه در سایر نقاط. او همچنان برای پوره کردن  ادعایش تکرار کرد که کسانی که ببازند ادعای تقلب می کنند. آگاهان میدانند که همچو ادعا هایی تنها به منظور ذهنیت سازی و برای پرده پوشی از تقلب است. چرا که یگانه کاندیدایی که از تقلب چیزی نمیگوید، آقای کرزی است و برعکس همهء کاندیدا های دیگر به شمول ناظران بین المللی از وقوع این تقلبات خبر داده و آنرا تایید میکنند. پس تقلب صورت گرفته و متقلب هم جز تیم کرزی کس دیگری نیست.

از آنجایی که مردم اعتماد خود را نسبت به دادگاه عالی کشور نیز ازدست داده اند و طرفداری غیر منصفانهء رئیس دادگه را در چندین مورد از تیم کرزی دیده اند، بنابران باید از مراجع قانونی بین المللی بخواهند تا رای شان ضایع نشود و تحقیقات بیطرفانه درزمینه صورت بگیرد.

اگر تیم کرزی رای مردم را در روز روشن و بدون اندکترین شرم از مردم و ترس از خدا میدزدندو به چشم مردم می درآیند، امان از روزی که باردیگر این تیم مافیایی و غارتگر اختیار دار امور کشور شوند.

کاندیدا های محترمی که دوماه به مردم لاف خدمت زده و برای آوردن عدالت، امنیت و جلوگیری از خیانت وعده داده اند، باید امروز با هرچه در توان دارند، از به قدرت رسیدن غیر مشروع تیم مافیایی کرزی که با غارت رای مردم و خیانت به اعتماد و ارادهء مردم صورت میگیرد، جلوگیری کنند. هیچگونه مسامحه، معامله و چشم پوشی از ضیاع رای و خواست مردم قابل بخشایش نیست.

تیم کرزی از پیش به خاطر جلوگیری از اعتراض مردم به حرکت های “اوپراتیفی” پرداخته و آمادگی دارد تا اعتراضات مردمی و خیابانی رابه آشوب بکشند. کاندیدا های محترم باید راه های دیگری را برای بازگرداندن رای مردم به آنها و ساختن یک حکومت مورد اعتمادمردم جستجوکنند. کلیه نهاد های مدنی کشور باید در یک بسیج همگانی از وقوع یک تراژیدی دیگر جلوگیری بکنند. کرزی سه ماه است که به گونهء غیر مشروع حکومت کرده و تصور می کند که با همین نیرنگ ها به حکومت غیرمشروع خویش ادامه بدهد.

کرزی کشور را به بحران بزرگی روبرو ساخته است. ثبات اندکی که درکشور وجود دارد میرود تا فدای خودخواهی ها و قدرت طلبی غیر مشروع تیم کرزی شود. وقتی حکومت مشروعیت نداشته باشد، هیچکسی مسوولیت ندارد از همچو حکومتی اطاعت کند. انارشی و بحران پیامد منطقی و اجتناب ناپذیر عدم مشروعیت حکومت هاست.

دزدان گرفته اند سر راه ما «رحیل»

ترسم به منزلی نرسد کاروان ما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا