اخبار و گزارشات

اعلامیه مطبوعاتی کمیته رسانه های ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله در زمینه شکایات روز انتخابات

afghanistanelection_magnify

انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان از امروز پنجشنبه بیست و نهم اسد در سراسر کشور آغاز شد.

درجریان انتخابات امروز یک سلسله تخلفات وتخطی های انتخاباتی نیزمشاهده شده است که ستاد انتخاباتی دوکتورعبدالله عبدالله برخی ازاین تخلفات وتخطی ها را تا قبل ازظهر امروز پنج شنبه جمع بندی کرده وبه اطلاع هموطنان ورسانه ها می رساند وخواهان رسیدگی فوری وجدی کمیسیون مستقل انتخابات وتوجه جدی ناظرین ملی وبین المللی به این شکایات وتخطی ها می باشد:

۱. مداخله مسئولین دولتی درانتخابات به نفع آقای کرزی: نمونه های فراوان ازپایتخت و ولایات کشور وجود دارد که مسئولان دولتی مردم را تهدید یا تشویق کرده اند که به رئیس جمهورکرزی رأی بدهند.

۲. انتقاداتی که به کمیسیون انتخابات وارد گردیده است:

ــ  دریازده محل رأی دهی ، اوراق رأی دهی دیر رسیده است.

ــ  درچند مورد رنگ انگشت رأی دهندگان به زودی وآسانی پاک شده است.

ــ درشماری ازمناطق ومحلات رأی دهی، ناظرین داخلی وخارجی وجود نداشته است.

ــ درشماری ازمحلات رأی دهی صندوق ها توسط مسئولان حکومتی پرگردیده ونظارت نشده است.

ــ دربرخی موارد انگشت رأی دهند گان رنگ نشده است.

ــ دربرخی محلات، مردم چندین باررأی داده اند ، چون نه انگشت آنها رنگ شده ونه کسی کارت آنها را سوراخ کرده است.

ــ افراد زیرسن در رای دهی شرکت کرده اند.

جزئیات ضمیمه است واطلاعات کامل ترمتعاقباً تقدیم خواهد شد.

­­­

شکایات روز انتخابات

مداخله مسوولین دولتی در انتخابات به نفع آقای کرزی

– آقای نصرت آمر حوزه ششم کابل به محلات مختلف رای دهی در این حوزه رفته، مردم را به رای دهی به آقای کرزی ترغیب می نماید.

– عزیزالله ولسوال ارگون، آقای مولوی اسدالله نظامی مسوؤل کمپاین داکتر عبدالله را تهدید به مرگ نموده است  که باید پروسه انتقال صندوق ها را از ولسوالی های گومل، برمل، گیان، نیکه و زیروک ،نظارت نکند.

– رییس اجرایی ولایت کاپیسا ، آقای عزیزالرحمن، به محلات مختلف رای دهی رفته مردم را آشکارا به رای دهی به آقای کرزی تشویق می نموده.

– بادیگاردان والی غزنی ناظر داکتر عبدالله را زندانی نموده است.

– برادر رییس ارکان قوماندانی سرحدی سپین بولدک، به نام عبدالرزاق هیچ کسی را اجازه نمی دهد داخل محل رای دهی در مکتب ظاهر خان شوند ، می گوید که صندوق ها پر شده اند ودیگر گنجایش ندارند.

– مدیر مکتب گوهرشاد هرات ، عزیزه پوپل، مردم را ترغیب به رای دادن به کرزی نموده  و ناظرین انتخاباتی مارا اجازه نزدیک شدن به سایت را نمیدهد.

– ولسوال شاجوی ولایت زابل، قیوم خان شمالزی توخی، ناظر داکتر عبدالله عبدالله را یه سایت رای دهی راه نداده است.

– در محلات رای دهی در شهر بامیان، طرفداران کریم خلیلی، مردم را به زور وادار کرده اند که به اقای کرزی رای بده اند.

– در محل رای دهی نزدیک به مسجد بقیه الله در ریگریشن دشت برچی، خانم شه بانو، مسؤول محل رای دهی، زنان را تشویق به رای دادن به حامد کرزی کرده است.

– نزدیک به چهل تن از هواداران آقای کرزی، با دهل و سرنی در محل رای دهی لیسه حبیبیه ، سر و صدا راه انداخته مردم را تهدید کرده اند.

– در ولسوالی سرحوزه ولایت پکتیکا، پولیس، مردم را تهدید کرده که به داکتر عبدالله عبدالله رای داده نشود.

– قوماندان پولیس قندهار حاجی میرویس، برادر عارف نورزی، راه هایی را که به ولسوالی های مختلف این ولایت منتهی می شود را مسدود نموده وبه ناظرین  اجازه رفتن به محلات رای دهی در این ولسوالی ها را نمی دهند.

– در مکتب ابولقاسم فرودسی در مکروریان، نرگس معراج، مدیره لیسه، مردم را تشویق به رای دادن چند باره به نفع حامد کرزی کرده است.

– در لیسه نسوان پروژه جدید، انیسه یقین، مدیرلسیه، توسط یک نفر معلم به نام پشتون، مردم را رهنمایی می کند که به نفع حامد کرزی رای دهند. در این دو مکتب ماشین سوراخ کن کارت ها وجود نداشته و مردم بدون اینکه کارت های شان سوراخ شود، رای دادند.

– در ولسوالی های یفتل پایین و بالا، نظر محمد، از هوادران مارشال فهیم ، مردم را تهدید کرده که اگر به حامد کرزی رای ندهند، کشته می شوند.

–  محمد احمدی والی بدخشان و برادرش فیض در محلات انتخاباتی ولسوالی کشم، به نفع کرزی مداخله نموده و مردم را تهدید و تشویق به رای دادن به کرزی می کنند.

– یک افسر پولیس به نام ملا فخری، در کشم، مردم را در صورتی که به حامد کرزی رای ندهند، تهدید می کند.

– تلویزیون دولتی در ولایت قندهار شب قبل از روز انتخابات اعلام کرده بود که مردم می توانند در ولسوالی های  شاه ولی کوت خاکریز  بروند و رای بدهند؛ اما در روز رای دهی، راه های منتهی به این ولسوالی ها از سوی پولیس مسدود شد.

–  در محلات رای دهی لوی ویاله، افراد مربوط به احمدولی کرزی ، تنها کسانی را اجازه رأی دهی می دهند که معلوم باشد به حامد کرزی رای می دهند.

–  در ولسوالی های معروف و ارغستان، صندوق های رای دهی را به مراکز نظامی برده و از اوراق رای دهی پر کرده اند.

–  در نزدیک لیسه حبیبیه، چهار عراده موتر تونس، اوراق تبلیغاتی حامد کرزی را به رای دهنده ها توزیع کرده و به طورشفاهی مردم را تشویق به رای دادن به حامد کرزی می کردند.

–  این موتر ها بعدا به سوی غرب کابل رفته و عین فعالیت را در نزدیکی محلات رای دهی انجام دادند.

– در محل رای دهی خشکه دره ولسوالی کشم ولایت بدخشان، سمعه ولد نادر، از مسؤولین کمیسیون انتخابات ، به بهانه کمک به مردم بی سواد، اوراق رای دهی آنها را خانه پری می کند و به صندوق می اندازد.

– در محل رای دهی مرکز ولسوالی غوریان ولایت هرات، فردی به نام غلام غوث، از رای دهنده گان می پرسد که به کی رای می دهند و اگر کسی بگوید که به داکتر عبدالله، کارتش را پاره می کند.

– مولوی اسدالله نظامی نماینده ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله  از برخورد غیر قانونی ولسوال ارگون، به  مسؤولین کمیسیون مستقل انتخابات شکایت کرده که بعدا ولسوال دو باره او را تهدید کرده و گفته است که اگر یکبار دیگر شکایت کند، خونش به گردن خودش. به گفته نظامی، یقینا که اطلاع در مورد شکایت وی به کمیسیون انتخابات، از سوی مسؤولین این کمیسیون به ولسوال داده شده است.

–  زلمی خوان مجددی در حالی که ماموران پولیس در بیش از بیست موتر پولیس همراه وی بودند به ولسوالی های جرم، یمگان، بهارک، شهیدان  ولایت بدخشان رفته مردم را تهدید و مجبور به رای دادن به حامد کرزی کرده است.

–  در شهر ترینکوت ولایت ارزگان، دوصد نفر از ناظرین داخلی و خارجی، از سوی پولیس اجازه نیافته اند که به محلات رای دهی بروند.

– در ولسوالی خاص ارزگان، اقای شیخ اکا، مسئول ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله اجازه نظارت از محلات رای دهی را نیافته است.

– در ولسوالی ده بالای ولایت ننگرهار مسؤول کمیسیون انتخابات، شوکت خان که از نزدیکان خاص ولسوال این ولسوالی هم است، مردم را تهدید کرده که به سود حامد کرزی رای بدهند.

– در ولسوالی خوگیانی در قریه تتنگ، داکتر نجیب مسؤول محل رای دهی  مردم را تشویق به رای دادن به حامدکرزی کرده است.

– درولسوالی نازیان ولایت ننگرهار، داکتر رسول خان، مسؤول کمیسیون انتخابات، از مردم می پرسد که به کی رای می دهند و اگر مردم بگویند به داکتر عبدالله، اجازه رای دادن برای شان نمی دهند.

شکایات از کمیسیون انتخابات

– در یازده محل رای دهی از بازار جمال آغاه ولایت کاپیسا تا بازار شرکت، تا ساعت یازده روز، اوراق رای دهی نرسیده بود و صد ها تن منتظر بودند.

– در سایت مسجد رضا (باد مرغان) داخل شهر هرات رنگ با آب هم پاک می شود؛

– رنگ در سایت مکتب گوهر شاد نیز پاک شده است؛

–  درلیسه خلیل الله خلیلی، ساعت ده روز اوراق رای دهی ختم شده و مسؤولین به مردم  گفته اند که به محلات دیگر بروند.

–  در ولسوالی های شرنه، جانی خیل و یوسف خیل، هیچ ناظر داخلی و خارجی حضور نداشته و صندوق ها توسط مسؤولین حکومتی پر شده است.

– در ولسوالی وایگل ولایت نورستان، مواد مورد ضرورت محلات رای دهی، تا ساعت ۱۲امروز نرسیده بود.

–  در محل رای دهی، مسجد سرور کاینات در خیرخانه، مسؤولین محل رای دهی بدون این که انگشت مردم را رنگ کنند، هوادارن حامد کرزی را اجازه داده اند که  بدهند.

– در محل رای دهی مرکز ولسوالی غوریان ولایت هرات، مسؤولین کمیسیون حضور ندارند و هواداران حامد کرزی، چندین بار رای داده اند.

– در دشت برچی، در محلات مختلف رای دهی، رای دادن چند باره با گسترده گی وجود داشته.

بی امنیتی

–  در مرکز ولسوالی علی آباد کندز راکت اصابت کرده و مردم متفرق شده اند.

–  طالبان بخش هایی از شهر کهنه کندز را تصرف نموده و مردم را از رفتن به محلات رای دهی مانع شده اند.

–  در محل رای دهی در دشت کیلگی، گجر ها بالای مرکز رای دهی حمله کرده و مردم متفرق شده  ومحل رای دهی مسدود شد.

– در سیاه دره دوشی، حمله انتحاری بالای مرکز رای دهی صورت گرفته، مردم متفرق شده اند ؛ اما از تلفات و خسارات وارده، گزارش دقیق در دست نیست.

–  در مرکز ولسوالی خرم و سار باغ، میان هواداران داکتر عبدالله و حامد کرزی، زد و خورد صورت  گرفته.

–  در مرکز ولسوالی ارگون چند راکت اصابت کرده که به دلیل آن مردم از رفتن به محلات رای دهی خود داری کرده اند.

–  در شهر قندهار، چند راکت از جمله دو راکت در نزدیکی مکتب میرویس نیکه اصابت نموده که سبب شده است مردم به محلات رای دهی نروند.

–  در مرکز ولسوالی دولت شاه، فیر های پراگنده صورت گرفته که مردم را متفرق ساخته است.

–  در شهر ترینکوت، چند فیر راکت اصابت نموده که سبب شده مردم به محلات رای دهی رفته نتوانند و  پسر جان محمد والی سابق  ارزگان، که قبلا کارت های رای دهی افراد مربوط به قوم خود را جمع آوری کرده بوده، با همکاری عبدالباقی عثمانی، مسؤول کمیسیون انتخابات در ترینکوت، صندوق ها را پر کرده اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا