خانه » خبر و دیدگاه » چرا به داکتر عبدالله رای می دهم؟

چرا به داکتر عبدالله رای می دهم؟

fraidondrabdullahvote

 

من رای خود را به داکتر عبدالله می دهم و در این کار خود از لحاظ فردی و حکم وجدان، از نگاه ملی و اسلامی خود را بر حق و در راه صواب می بینم، من رای خود را بنابر این دلایل به داکتر عبدالله می دهم:

داکتر عبدالله یک مجاهد است و سی سال تمام است که زبان، فکر و عمل اش در راه جهاد کار می کند.

یار نزدیک و با اعتماد احمد شاه مسعود است. مسعود که صادقانه سر را در راه اسلام و میهن فدا کرد، به فردی اعتماد می کرد که مانند خودش و معتقد به آرمانهایش باشد و داکتر عبدالله را چنین یافته بود.

به داکتر عبدالله رای می دهم که در سخت ترین لحظات و مشکل ترین حالت ها در کنار افغانستان ماند و به نمایندگی از مسعود و مجاهدین، صدای جهاد و صدای ملت مجاهد و مظلوم افغانستان را به گوش جهان رساند.

به داکتر عبدالله رای می دهم که در بدترین وضعیت های کشور یک بار به این فکر نشد که در بهشت موعود روشنفکر نماها جو خوش کند، و حتی در شرایطی که همه جا را طالب  و القاعده اشغال کرده بود و راهی برای رسیدن به آخرین سنگر ها پیدا نمی شد، دوره می کرد و از هر طریقی بود در همان آخرین سنگر خود را می رساند. این در حالی که نزدیکترین یاران و بهترین مبارزان موضوع را یکطرفه دانسته راهی سرزمین های بیگانه شدند.

به داکتر عبدالله رای می دهم که مرد معرکه ها و مرد میدان است. در سر معرکه آزادی و نجات و یا حیات و ممات افغانستان: دوره ی جهاد و و دوره ی مقاوت و روزگار معاصر، همیشه در صحنه است و نخواسته است با جستجوی پول و ثروت به فکر آرامش خود و خانواده اش باشد.

به داکتر عبدالله رای می دهم که در رابطه به تحولات سی سال افغانستان دانای امور است، همیشه در متن و در بین حوادث در دیدار ها بوده است. همه راز و رمز ها و چال و نیرنگ های خویش و بیگانه را آشناست. چنین شخصی نسبت به کسانی که از کافی ها و نایت کلپ های ینگی دنیا، گاه گاه نگاهی به افغانستان می کردند، تفاوت زیادی دارد. کسی که درد دارد و درد می کشد غیر از آن کسی است که نقش اجرا می کند و خود را صاحب درد معرفی می کند.

به داکتر عبدالله رای می دهم که اهل کار است و گفته اند کار را باید به اهلش سپرد. تمام دوره ی کاری او در طی سی سال، نمایندگی سیاسی و یا اجرائات سیاسی بوده است. وقتی که نماینده ی مجاهدان بود و زمانی که بیش از یک دهه وظیفه ی وزارت خارجه را بدوش داشت، در یک نگاه دقیق متوجه می شوی که مرد دیگری در کشور مثل او وجود ندارد. مرد میدان، آشنا با درد مردم و آشنا با بازی های جهان.

به داکتر عبدالله رای میدهم که زبان زمان، زبان دیپلوماسی و سیاست و زبان مردم را می داند. و هیچگاهی تصادفی، کوچگی و سطحی با خویش و با بیگانه برخورد نمی نماید که آبروی خود و مردم را بریزد.

خلاصه و در یک سخن به داکتر عبدالله رای می دهم که همه صفات را از نظر من دارد. چون آراسته و زیبا و مرد زمان است. درد من و درد همه ی مردم را می داند که در طی همه سالهای رنج و آوارگی در کنار ما بوده  و همه مصیبت های ما را شخصاً تجربه کرده است. برخورد با جهان و نظر و دیدگاه جهانیان را نیز میداند و آگاه است چگونه عمل کند. مرد محتاط و با اندیشه است و هیچگاه نسنجیده گام نمی گذارد و در همه موارد منافع ملت را در نظر دارد. گذشته از همه ی اینها در شرایط حاضر که بی امنیتی، چپاول، فساد، قوم گرایی و نفاق، جنگ و فشار القاعده و غیره کشور را به پرتگاه رسانیده است. به جز داکتر عبدالله که عمری را در مبارزه علیه این پدیده ی شوم گذرانیده است هیچ کس توانایی مقابله و ایستادگی را ندارد. من یقین دارم صداقت و درایت او این وضعیت را تغییر خواهد داد. همه ی مردم چنین فکر می کنند و به خاطر نجات خود به داکتر عبدالله رای می دهند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com