خانه » خبر و دیدگاه » رای به مافیا، رای به تباهی و مرگ ارزش هاست

رای به مافیا، رای به تباهی و مرگ ارزش هاست

karzai_fahim_khalili

چند روز محدود به برگزاری انتخابات باقی مانده است. رقابت تنگاتنگ میان کاندیدان مطرح ریاست جمهوری به ویژه حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله اذهان مردم را به خود جلب نموده است.

آزمون بزرگی در راه است. مردم در ۲۹ اسد سرنوشت شان را خود شان رقم میزنند. هفت سال هدر رفته زمان زیادی است که محک تجربه قرارگیرد و ملاکی باشد به پنج سال آینده.

اگرمردم ما بازهم اغفال شوند.و به تکرارفاجعه رای دهند اشتباهی خواهد بود که سخت جبران ناپذیر.

امروز آقای کرزی مسلح با سه سلاح کشنده یعنی زر، زور و تزویر وارد میدان شده است . استفاده از قدرت و ثروت دولتی به وضوح نمایان شده است.

من نمیدانم چه تعریفی از دولت و خدمت به مردم نزد آقای کرزی موجود است؟ اگر آقای کرزی هدف شان خدمت به مردم و افغانستان است باید می فهمیدن که هفت سال هدررفته چه نتابجی را به ارمغان آورده است؟

خطاب من به مردم کشورم که سال هاست رنج و بار مصیبت های بیشماری را بدوش میکشند این است که خدا را شاهد آورده و در روز رای دهی با وجدان بیدار ضمیر آگاه و مسوولانه پای صندوق رای بروند .پیش از آنکه پای صندوق های رای میروند هفت سال گذشته را یک بار مرورکنند و ببینندکه در طی هفت سال گذشته در عرصه های مختلف مانند امنییت، اقتصاد، اشتغال ،صحت،و دها پروزه های زیربیای چه کارهای صورت گرفته است؟ و خلاصه یک بار فکر کنند که درطی هفت سال زمامداری آقای کرزی به روی سفره های شان چه تغیر ی رونما شده است؟

ای مردم ببیندکه چقدر از ضعف و ناآگاهی شما استفاده میشود کسی که هفت سال گذشته رابه باد فنا داد، کسی که هفت سال گذشته را به میدان قوم بازی و قوم جنگی مبدل نمود ، کسی که هفت سال گذشته را به چکر زدن در اروپا و آمریکا سپری نمود ، کسی که هفت سال است فساد عرضه میکند ،کسی که در طی هفت سال جنگ ،بی امنی ، انتحار را از مرزهای پاکستان به مرزهای کابل و حتی به صد متری ارگ خود هدایت نموده است،کسی هفت سال است تماشاگرفرزند فروشی و علف خوری شماست، کسی که هفت سال است مافیای زمین و اقتصاد تربیه میکند، کسی که هفت سال است جنایت کاران و قاتلان،قاچاقچیان  را به جای مجازات مکافات میکند، کسی که هفت سال است خلاف تمام قوانین نافذه کشوری جنایت کاران حرفوی را به جای نگاه داشت در پشت میله های زندان و جوبه دار راهی کمپاین های انتخاباتی خود میکند، کسی که هفت سال است نمیداند دوست کیست و دشمن کیست، کسی که هفت سال است هفتاد نوع جنایت ،خیانت ، فساد ،رسوایی های بزرگ سیاسی و نظامی ، و مداری بازی را به مردم به ارمغان آورده است.

کسی که هفت سال است در کمین قپیدن دوباره رای شما بیخبران نشسته است.

ای مردم بدانید که کرزی شرم ندارد ،شما شرم کنید و در تصمیم گیری تان ،خدا وند توانا را شاهد گرفته آگاهانه و مسوولانانه پای صندوق های رای بروید.

من به شما هشدار میدهم که اگر در تعین زعیم آینده تان زیربار تبلیغات یک عده بی خاصیت فرصت طلب ، زراندوزر ،معامله گر که خود را رهبران قومی و مذهبی شما قلمداد میکنند رفتید،

بدانیدکه بلای بزرگی را متوجه خود و مردم تان نموده اید. و آگاهانه به نظام مافیایی مشروعیت داده اید.

باید خوب درک نمایید که تخم بد امنی و جنگ در این اواخر در مناطق شما پاشیده شده واگر بازهم کرزی به چوکی ریاست جمهوری تکیه زند، به یقین که این تخم پاشی بی ثمر نخواهد ماند. ویک باردیگر مناطق آرام شما به ویژه صفحات شمال دچار بد امنی و جنگ خواهدشد.

هموطنان گرامی شما خود قضاوت کنید که تیم آقای کرزی بارها و بارها اعلان کرده اند که ما در کارکردهای خود ناکام بوده ایم . کشورهای حمایت کنند ه همه اعتراف دارند که دولت آقای کرزی به کلی ناکام بوده در این میان  گفته های وزیر امورخارجه آمریکا کاملا صراحت دارد که دولت کرزی را دولت مواد مخدر نامید ، در درروزنامه های انگلیسی کشور الاغ ها ا نامیده شدیم و در طی هفت سال در هیج ساحه ای ظرفیت های کاری افغان ها آنچنانیکه تصور آن میرفت با و جود حجم عظیمی از کمک ها که درنوع خود در عصر کنونی بی سابقه بود بالا نرفت پس چرا دنبال ناکامی های پی در پی را گرفت؟

قدرت های مافیایی داخلی به شدت کار میکنند و ملیون ها دالر را به خرچ میرسانند تا در حفظ نظام موجود بر حفظ حیات خود ادامه دهند.

هموطنان عزیز خوب بدانید که یک طرف رای آگاهانه و مسوولانه شما قراردارد و طرف دیگر مافیا باهمه سازو برگهایش.

ببیند دوبار است که جناب کرزی به مناظره رودررو با مردم خود حاضرنمیشود. آیا درک کرده اید که چرا کرزی به مناظره حاضرنمیشود؟ چرا از پاسخ گوی درمقابل مردم امتناع میورزد؟

هموطنان گرامی به این نکته باریک توجه نموده اید که آقای کرزی از یک طرف سخت در تلاش است که رایی شمارا با دادن پول و مهمانی های فراوان کسب نماید واز طرف دیگر حاضرنیست که در مقابل شما استاده شود و به سوال های شما پاسخ دهد.

خوب بدانید که آقای کرزی فقط در روز ۲۹ اسد به رایی شما چشم دوخته است نه به سفره های نان شما و پرسش های شما . او به رایی شما سخت نیازمند است ولی هیچ مسوولیتی را در مقابل پاسخ دهی به پرسش های شما ندارد.

او در مناظره شرکت نمیکند برای اینکه مسوولیت احساس نمی کند .او درمناظره شرکت نمیکند برای اینکه در پیشگاه شما مردم حرفی برای گفتن ندارد. او درمناظره شرکت نمیکند برای اینکه خوب میداند که در مواجهه با انبوهی ازپرسش ها که همه از ناکامی ها و بی کفایتی های وی حکایت میکند خورد و خمیر خواهد شد وبلاخره کوشش ها و مداری بازی های وی نقش بر آب خواهد گردید.

ای مردم به این شعر توجه کنید که شاعر چه خوب گفته است:

کاسه چینی که صدا میکند       خود صفت خویش ادا میکند

جناب کرزی با فرار مکرر از مناظره، مستقیم و غیر مستقیم به شما مردم بی خبر و غافل صدا میزند که دوران چوکی چلانی و مداری بازی وی ختم شده است . او دیگر لیاقت آنرا ندارد که زمام کشور را در دست گیرد . ولی شما مردم بیخبر بازهم دنبال وی روان استید یک بار فکر کنید که چرا ریس جمهور کنونی تان از مناظره فرار میکند.

ای مردم غافل وبیخبر خوب بدانید که گریز مکرر کرزی ازمناظره در حقیقت دفاع از مافیا است. دفاع از بی امنی های است که روز تاروز افزایش مییابد،دفاع از فقرگرایست ،دفاع از معامله گری های پشت پرده است.دفاع از بحران شدید اجتماعی –فرهنگی است .دفاع از فروپاشی ارزش هاست.

با فرار از مناظره میخواهد سنگینی فساد،گسترده گی مافیا،لجام گسیختگی اقتصاد،بی کفایتی در مدیریت ،حمایت از قاقچیان و آدم ربایان و صد ها ناکامی های هفت ساله خودرا مخفی نماید.

ای مردم غافل و بی خبر خوب نگاه کنید که جناب کرزی برای کسب رایی شما به پکتیکا ، بغلان، غزنی خارج از پایتخت سفر میکند ولی زمانیکه از وی خواسته میشود که درمناظره و پاسخ دهی از کارکردهای هفت ساله خود در ۲۰۰ متری ارگ ریاست جمهوری  یعنی تلویزیون طلوع شرکت کند، فرارمیکند .

ای هموطن گرامی باید نیک دانسته باشی که نظام های مافیایی در هیچ نقطه ای از جهان نیازی به پاسخ دهی و احساس مسوولیت در مقابل مردم ندارند آنها خون را تبدیل به تریاک میکنند.

آنها فقط به ثروت ،معامله و جنایت می اندیشند و بس.

اسکلیت نظام های مافیایی را قاچاق بران جنایت کاران آدم ربایان معامله گران خون ، فساد پروران تشکیل داده است. رایی به مافیا رایی به تباهی و مرگ ارزش هاست.

فرار ازمناظره به جز از مفخی سازی ناکامی ها چه بوده میتواند. او اگر خود را شایسته دوباره این مقام میداند باید هفت سال گذشته خود در مناظره رو در رو با مردم گزارش میداد.

کجای این حرف منطقی است که یک ریس جمهور حاضرنیست که پاسخ به کارکردهای هفت ساله اش برای مردم ارایه دهد،ولی بازهم خواهان تمدید ادامه کارخود بارای شما باشد؟

برای مردم ما این باردوم است که در کارزارهای انتخاباتی جرقه های تصمیم گیری آگاهانه و مسوولانه از طرف خود جناب کرزی زده میشود تا رایی به برنامه ها دهند نه به شخصیت ها .

دوبار فرار ازمناظره دو جرقه تصمیم گیری آگاهانه برای مردم است که نیک فکر کنند و درتصمیم گیری های خود در چنین مقاطع تاریخی و سرنوشت ساز طرف حق را گیرند و از باطل کناره گیری کنند.

ای مردم نیک بدانند که در طی چند سخن رانی انتخاباتی جناب کرزی بجز از حرف های احساسات برانگیز ،شعارگونه ، و حرف های ناپخته ، غیر واقعی و عده های عوام فریبانه و تکراری چیزدیگری برای گفتن ندارد. او با وعده های میان تهی و عوام فریبانه، تکراری میخواهد شما را دوباره اغوا کند.

خدا آن ملتی را سروری داد      که تقدیرش به دست خویش بنوشت

بدان ملت سروکاری ندارم        که دهقانش برای دیگران کشت

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com