خانه » اخبار و گزارشات » گزارش گردهمآئی حمایت از داکتر عبدالله در لندن

گزارش گردهمآئی حمایت از داکتر عبدالله در لندن

londonsupportabdullah2

بتاریخ دهم اگست سال جاری  برخی سازمانهای سیاسی، فرهنگی، انجمن ها، نهاد های روشنگری و پژوهشی، دانش آموزان و شخصیت های مستقل متعلق به تمام اقوام افغانستان شامل مرد و زن مقیم  برخی کشور های اروپایی در یک گردهمایی با شکوهی در شهر لندن  از کاندیداتوری داکتر عبدالله عبدالله حمایت نمودند.

گردهمایی به گردانندگی ذکی کوهستانی و فرشته نوید به دو زبان پشتو و فارسی با خوش آمدید از مهمانان  و تلاوتی با ایاتی چند از قرآن شریف توسط عبدالعلی فایق آغاز یافت. گردانندگان سپس با تشکر از نقش  نهاد ها ، سازمانها، شخصیت های مستقل در برگزاری گردهمایی لندن  رویکرد محفل را به حضار معرفی نمودند.

نخستین سخنران گردهمایی محترم داکتر هارون امیرزاده نویسنده و پژوهشگر به نمایندگی کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان در لندن صحبت نمود. سپس محترم عبدالرحیم حبیبی عضو هیئت اجرائیه ومسئول شعبۀ آموزش وفرهنگ حزب متحد متحد ملی افغانستان در شهر لندن به نمایندگی سازمان خویش صحبت نمود. سخرانان سوم و چهارم به ترتیب انجنیرعبدالمجید سکندری شخصیت مستقل سیاسی و سید سعدی مسئول امورجوانان شهرلندن حزب متحد ملی افغانستان بودند. سخنران بعدی پروفیسوردکتورلعل زاد استاد دانشگاه سوتبانک لندن بودند که ایشان در مورد انتخابات یک PRESENTATION جالب را پیش کش نمودند.

پیام حمایت احد مسعود پسر شهید احمد شاه مسعود از داکتر عبدالله نه تنها خاطرات و سیمای مسعود جوان را در خاطرات حضار زنده ساخت، بلکه با کف زدن های ممتد از جانب اشتراک کنندگان محفل مواجه شد. پس ازنمایش قسمتی ازویدیوکلیپ های مسافرت وحمایت دکتورعبدالله درولایات کشور، شعری توسط خواجه سید عمرکوهستانی، یکی ازمجاهدان دورۀ مقاومت بخوانش گرفته شد. بعداً سیدعزیزالله مرموزنویسنده وشخصیت مستقل فرهنگی در مورد خاطرات خویش ازداکتر عبدالله صحبت نمودند. سپس دوشیزه اوستا آریا یک قطعه شعر حماسی را به خوانش گرفت که با استقبال گرم حضار مواجه شد. در ادامه سید نظام الدین نمایندۀ بنیاد نصردرهالند، نوید محسنی شخصیت مستقل، انجنیرقسیم صدیقی سخنگوی انجمن کوهستان-کاپیسا ونجیب الله نجیب به نمایندگی بنیاد شهید مسعود در بریتانیا صحبت نمودند.

londonsupportabdullah1اکثریت سخنرانان گردهمایی لندن  انتخاب کردن  و انتخاب شدن را مطابق به قانون اساسی افغانستان نه تنها یک حق مشروع همه شهروندان واجد شرایط رای دانستند، بلکه انتخاب کاندید شایسته و با کفایت را نیز یک مسوولیت و دین انسانی شمردند. سخنرانان حمایت شانرا از برنامه “تغییر و امید” داکتر عبدالله ابراز داشته وایشان را شایسته ترین و مناسب ترین نامزد ریاست جمهور آینده افغانستان به حساب آوردند. آنها از مردم افغانستان خواستند که از داکتر عبدالله که استعداد و توانایی بیرون کشیدن افغانستان از مشکلات سنگین امروزی را دارد، حمایت کنند.

اشتراک کنندگان گردهمایی لندن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را یک فرصت خوب در راستای نهادینه سازی دموکراسی و فرهنگ سیاسی جدید بجای کشمکش سنتی قدرت از راه جنگ، خشونت و کودتاها که تاریخ معاصر افغانستان شاهد آن است، دانستند. اما اشتراک کنندگان گردهمایی لندن نگرانی عمیق خویش را در مورد احتمال تقلبات گسترده آشکارساختند. آنها خواهان انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتیک  شدند. به عقیده آنها هرگونه تقلب و دست کاری درآرای مردم توسط دولت و کمیسیون مسوول برگزاری انتخابات یا حامیان خارجی آنان نه تنها مشروعیت رهبری و حکومت آینده افغانستان را زیر سوال خواهد برد ، بلکه باعث کشمکش و بحران بزرگ خواهد شد.

در جریان گردهمایی، صحبت زنده داکتر عبدالله از طریق تلفون از کابل با اشتراک کنندگان همایش لندن نیز پخش گردید که با استقبال گرم حضار مواجه شد.

محفل که با فوتو های داکتر عبدالله و معاونان ایشان، شعارها، سرود های میهنی  و هم چنان با پرچمهای آبی (نشان انتخاباتی داکتر عبدالله) مزین شده بود در فضای پُر از صمیمیت، برادری و برابری، هیجان و به امید پیروزی داکتر عبدالله بحیث رییس جمهور  آینده افغانستان آزاد ، آباد و سربلند به ساعت ۱۰ شب بوقت لندن پایان یافت.

پیروز باد داکتر عبدالله کاندید محبوب مردم افغانستان!

زنده باد مردم آزاده و سربلند افغانستان!

پاینده باد افغانستان میهن محبوب ما!

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com