خانه » دیدگاه - اقتصادی » چگونه اقتصاد بانوان توسعه می یابد؟

چگونه اقتصاد بانوان توسعه می یابد؟

afghanwomanbehnidcomputer

یکی از روش های مهمی که می تواند ، اصل خود کفایی در اقتصاد جامعه ی  ما را پایه گذاری کند ، توجه ویژه به زمینه های توسعه اقتصاد بانوان است ؛ زیرا بانوان در کشور ما با توجه به حضور گسترده ی شان ،هنوز به خود کفایی اقتصادی نرسیده اند.

توجه به جنبه های خود کفایی اقتصاد بانوان و توسعه این روند ، مشمول روش های مدیریتی زیر است که به طور فشرده به بیان برخی از نکات آن پرداخته می شود:

۱- بانوان به لحاظ اقتصادی چگونه خود کفا، می شوند:

هر بانویی به صورت فردی و در کنار خانواده اش می کوشد ، به نوعی خودکفایی اقتصادی نایل آید تا بتواند به نحوی خود ، شوهر ،  کودکان ، پدر و مادر و اعضای خانواده اش را در صورت بروز مشکلات اقتصادی یاری رساند.

انگیزه ی کمک به خود و دیگران ، اصلی ترین شاخصه ی امتیاز و نخستین بنیاد توسعه برای رسیدن به اصل خودکفایی اقتصادی بانوان است ؛ اما مهم این است که این انگیزه به لحاظ روش های مدیریت اقتصادی در چهارچوب هدفمند به منظور رشد و توسعه ی اقتصادی، سمت دهی شود .

افغانستان کشوریست که نیاز مبرم به رشد و توسعه ی اقتصادی دارد و بانوان به عنوان گرداننده و مجریان اصلی کانون خانواده  (چه به لحاظ سنتی و چه به لحاظ مدرن ) تا حد زیادی شیرازه ی اقتصاد خانواده را در دست دارند.

ایجاد انگیزه های بهتر، راه اندازی برنامه ها و پروژه های مثبت اقتصادی ، گسترش خدمات و فعالیت های بانکداری موثر توسط بانوان و برای بانوان و ایجاد زمینه های کار به خاطر رشد فعالیت های اقتصادی آنان از مواردی اند که باید به آن ها توجه جدی شود.

خود کفایی اقتصادی بانوان در افغانستان زمانی می تواند شکل گیرد که زنان در فعالیت های گسترده اقتصادی سهم بگیرند و یکی از روش هایی که می تواند به این مسأله موثریت ببخشد ، حضور خود زنان برای انجام این فعالیت ها است.

۲- اقتصاد بانوان چگونه توسعه یابد؟

مهمترین روش برای توسعه ی اقتصاد بانوان ، سهم دادن در فعالیت های اقتصادی به نفع خود آنان است .

این روش از یکسو برای رشد و انکشاف اقتصاد در سطح کل نیز موثر می باشد و از سوی دیگر به موثریت جنبه های خود کفایی  زنان به لحاظ اقتصادی نیز می افزاید.

” ریچارد هولمن ” اقتصاددان معروف اروپایی و نویسنده ی معروف کتاب ” اقتصاد باز ” در مورد اهمیت روش این موثریت می نگارد :

“سهم زنان برای اجرای فعالیت های اقتصادی در جوامع ، میزان اعتماد به نفس آنان برای رسیدن به خود کفایی اقتصادی بلند می برد ، و این انگیزه رادر ذهن آنان تقویت می کند که آن ها نیز مانند مردان می توانند ، عامل مهم برای انجام فعالیت های اقتصادی در جامعه باشند ، و این دقیقا نقطه ی آغاز فعالیت گسترده و توسعه ی آن است. ” (۱ )

به منظور انجام فعالیت های اقتصادی گسترده تر برای بانوان ، نیاز به ابتکار و راه اندازی برنامه های آگاهی دهینده ، ضروری است . این ابتکار عمل در راه اندازی برنامه ها برای خودکفایی و توسعه ی اقتصاد بانوان زمانی می تواند عملی شود که مدیران عرصه ی اقتصاد کشور با توجه به میزان درک نیازمندی ها و ضرورت ها ، این نیازمندی ها را اولویت بندی نمایند و سپس به عملی سازی آن بپردازند.

برنامه ریزی برای عملی سازی این اولویت ها و به کار گیری روش های ابتکار عمل ، از نیازهای مهم دیگریست که باید با  جدیت پی گیری شود.

توسعه اقتصادی زنان زمانی می تواند در افغانستان با موثریت انجام شود که نخست از همه بر جنبه های آگاهی رسانی توجه کنیم وفرهنگ این اعتماد برای خودکفایی و توسعه را به بانوان ایجاد کنیم.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com