خانه » خبر و دیدگاه » برنامه های انتخاباتی کاندیدان مقام ریاست جمهوری افغانستان

برنامه های انتخاباتی کاندیدان مقام ریاست جمهوری افغانستان

drabullah_poster

شکی نیست که یکتعداد از کاندیدها برنامه های خوبی برای نجات مردم افغانستان از بلییات و فلاکت های حاصله از حکومت مطلق العنان و فاسد موجود ارایه نموده اند. ولی من در اینجا با لای برنامه داکترعبدالله مکث مینمایم.

من برنامه داکتر عبدالله را یک برنامه ای روشن، شجاعانه و عملی برای پایان دادن به تمام الام و مصیبت های مردم فداکارافغانستان یافتم. بدلیل اینکه این برنامه به اراده و خواست مردم ارج فراوان گذاشته و به آن اهتمام دارد. نظامی که ممثل اراده مردم باشد بسادگی میتواند راهای برون رفت از مشکلات را پیدا و در رفع آن سنجیده عمل نماید. تجربه نشان داده است که نظام های مردم  سالار توانسته است به مردم خویش اطمینان دهد، که انها دیگر در دام بیعدالتی، بی نانی و سایر بلییات گرفتار نخواهند شد. خداوند جل علاشانه در زمان حاضر نظام مردم سالار را در معجزه  قرآن مجید به بندگان خود نشان داده است. پس بر ما لازم است که از بصیرت خود کار بگیریم و در برقراری این نظام مورد پسند خداوند متعال جد و جهد نمائیم.

در کدام جای قران کریم این معجزه نهفته باشد؟

این معجزه بخوبی در سوره آخر قران پاک که بنام سوره “الناس” یاد شده، دیده میشود. این سوره  قران پاک بنام مردم نام گذاری شده است. در کشور عزیز ما که سلطه ای الخناس یعنی فساد و بیعدالتی کارد را به استخوان مردم (الناس) رسانده است، برقراری نظام  مردم سالار یعنی نظامی که در فکر و ذکر مردم باشد و در برابرمردم جواب گو باشد یگانه راه نجات پنداشته میشود. خالق عالم در این سوره متبرکه  سه بار به مردم ارج گذاشته است. از محتوای این سوره متبرکه درمی یابیم که دراین سوره برقراری نظام مردمسالار  یگانه راه پایان تمام مصیبتهای مردم جهان و افغانستان الهام شده است.

مسلمآ اگر ولسوال از طرف مردم انتخاب شود، پس در برابر مردم پاسخگو میباشد. در این صورت ولسوال خود را مکلف میداند که در جهت بر آورده شدن خواستهای مردم تلاش نماید و همین قسم تا بالا.

البته هستند یکتعداد کسانیکه اگاهانه و یا غیراگاهانه بر قراری حکومت مردم سالار را به حال افغانستان مفید نمی پندارند. این تعداد کسان به دو گروه تقسیم میشوند. گروه اول که شامل چپاولگران و نفس پرستان اندکه بنابر منافع نفسی خویش این نظام را مفید نمی دانند. این گروه دستیاران الخناس بوده و گله از ایشان منطق ندارد. و از همین جاست که در این سوره از شر ایشان پناه خواسته شده است.  تاسف شامل حال گروه دوم میشود که از جمله گروه بیخبران میباشند. با وجودیکه این گروه از وسوسه گروه اول به بدبختی مبتلاه شده اند، باز هم به دول انان می رقصند.

پر واضح است که نقش رئیس جمهور و حکومت در برقراری و زمینه سازی تطبیق نظام مردم سالار تعین کننده میباشد. و این جای خوشبختی و چانس خوبی برای مردم افغانستان است که شخصیت مطرح ای چون داکترعبدالله عبدالله، برقراری نظام مردمسالار را در صدر برنامه خود قرارداده است. زمان به همه ای عناصر اگاه و مبارز افغانستان حکم میکند که ازین فرصت مساعد استفاده برده و به الام مردم نقطه پایان بگذارند. در غیر ان چانس از دست خواهد رفت.

چرا چانس از دست برود؟

بدلیل اینکه در هفت سال گذشته بچشم سر مشاهده نمودیم که باوجود امکانات فراوان، نصیب مرم فداکار و درد دیده افغانستان جز فقر و دربدری چیزی دیگری نبود. اما برخلاف دولت موجود در تشکیل مافیای مالی و مافیای سیاسی دست آورد های زیادی داشت. این دو مافیا که دشمن سعادت مردم افغانستان اند تشکیل گردیده، اما پخته و برگشت ناپذیر نگردیده است. اگر بازهم خدای ناخواسته کرزئ و یا یکی دیگر از هم قماش های او  برای پنج سال دیگر در این مقام تکیه زنند، مافیای مالی و مافیای سیاسی را به پختگی رسانده و برگشت ناپذیر میسازند. که دراین صورت این دو مافیا در تبانی با هم مردم جفادیده افغانستان را بمدت نا معلومی در گودال بدبختی اسیر خواهند نمود. پس لازم میافتد تمام انانیکه به عزت افغانستان و سعادت مردم افغانستان متعهد اند در پشتیبانی بیدریغ داکتر عبدالله عبدالله دست بکار شوند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com