خانه » خبر و دیدگاه » فرار از مناظره جرم کرزی را سنگین ساخت

فرار از مناظره جرم کرزی را سنگین ساخت

karzai_donkey

دیموکراسی نیم بند کشور یکی از دست آورد های نظام کنونی شمرده میشود که زمینه گفتگو ها ودر اعم آزادی بیان را فراهم نموده است.

در روشنی این دیموکراسی قراربود مناظره بسیار جدی میان ریس جمهور کنونی و دونامزد دیگر یعنی داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی  براه بفتد. مردم روز شماری میکردند که شاهد این مناظر ه که در نوع خود در کشور ما بی نظیر میباشد شاهد باشند. افغانستان کشوری است که هیچگاهی این نوع گفتگوها و مناظره ها را تجربه نکرده است.

درطی چند هفته ایکه مبارزات انتخاباتی  میان چهل یک کاندید ریاست جمهوری  آغازشده است  به زودی چهره های مردمی  و مطرح کشور مشخص شدند. در میان کاندیدان ریاست جمهوری چهره های بارزی مانند داکتر عبدالله ، داکتر اشر ف غنی احمد زی  که دارای برنامه های وسیع ملی بودند  بنام چهره های مطرح و مردمی مشخص شدند. با تاسف که یک عهده بیشتر این کاندیدان ریاست جمهوری به صورت مطلق از سواد کافی برخودردار نیستند و در گفتگو های اییکه با آنها انجام میشود انسان خجالت میکشد که آنرا بشنود .

تعدد نامزدهای ریاست جمهوری و جروبحث های انتخاباتی خوارک خوبی بوده برای رسانه ها ی دیداری ،شنیداری ،و چاپی کشور. از جمله مناظره میان کاندیدان ریاست جمهوری.

مناظره تلویزیونی ایکه هفته ها قبل انتظارش میرفت که میان حامد کرزی ،اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله  دایر گردد و از مناظره های سرنوشت ساز به شمار میرفت بلاخره با ابتکار تلویزیون پر بیننده طلوع بدون اشتراک حامد کرزی پنچشنبه شب یک اسد دایر گردید.

سوال عمده که درذهن همه مردم ما که بی صبرانه انتظار اولین مناظره را در کشور خود تجربه میکردند عدم حضور آقای کرزی در مناظره بود که به دلایلی که در این نوشتار می آید از رویاری در یک مناظره ایکه اکثریت مردم انتظار آنرا داشتند اباع ورزید.

به گمان بنده عدم حضور کرزی در مناظره دلایل متعددی را دارد.

اول اینکه کرزی دست آوردقابل قبولی که میتوانست از خود وتیم کاری خود  ارایه دهد نداشت.  او خوب میدانست که چیزی برای گفتن به مردم خود ندارد لهذ ا از مناظره فرارکرد.

ثانیا کرزی از سطح بالای فهم ودرک سیاسی برخوردار نیست تا جاییکه از بیانیه ها و کنفراس های مطبوعاتی وی در سخنرانی  ها معلوم میشود او بیشتر عوام فریبانه و بازاری سخن رانده است تا سیاست مدارانه  .یادم است که در آغاز سال نو هجری که معمولا دورس مکاتب آغاز میشود در یک گرد همای ایکه در آن استادان ،دانش آموزان و کودکان زیرسنین پنج سال اشراک نمود  بودند  در بیانیکه از طریق تلویزیون ها پخش شد کودکان خورد سن را  اشتک خطاب کرد.

به گمان اکثریت مردم ما او بیشتر به مداری شباهت دارد تا به یک سیاست مدارپخته کار و با سنجش.

گفتنی ایکه   او به مردم داشت و میتوانست از آن قویا دفاع کند و در تاریخ افغانستان به خط زرین نوشته شود همان  زایش مافیای اقتصادی ،مافیای مواد مخدره ، مافیای زمین ، مافیای قوم گرایی بود که به حق نمره کرزی درآن صد خواهدمیبود.

من واقعا تعجب میکردم که اگر جناب کرزی در این مناظزه شرکت کنند در پیشگاه مردم چه باید بگوید از فقر ،از جهل ،از بیکاری ، از عدم امنییت ، از مافیای زمین ، از اقلیت دزد ثروت مند، از معامله های پشت پرده ، از لجام گسیختگی اقتصادی، از قتل مردم بیگناه به واسطه نیروهای خارجی ،از رهایی جنایتکاران و قاچاقبران مواد مخدر، از غرق نمودن صد ها جلد کتاب ، از افزایش  نیروهای دهشت افگن،ازدولت مواد مخدر، از وعده های وزارت ، معینیت سفارت و ریاست برای باند مافیای خود ساخته ، از فساد بی حدو حصر اداری، از بدست آوردن مقام پنجم فساد ،از فقرنوین ایکه فعلا هفت ساله شده،از سیاست ناکام منطقوی ،از بی کفایتی تیم دزد و فساد پیشه ،از قصرهای ساخته شده در دبی،  از آشکارا زیر پا نمودن قانون اساسی ،و بلاخره از کدام دست آورد خود سخن میگفت؟

من فکر میکنم این به خیر کرزی بود که در مناظره حاضر نشد برای اینکه آبروی نیم بند کرزی یک سره به خاک یکسان میشد.

فرار از مناظره کرزی را درمیان طرفدارن زرخرید ش که با پول های بیت المال جیب های شان را  مال لامال کرده  اند سخت شرمگین و خجالت زده  ساخته است.

فرار از مناظره ،طشت رسوایی حامد کرزی را از بام به زمین انداخت و در میان مردم چنان ذلیلش نمود که یک عده طرفداران  بیخبرو فریب خورده را زیر عرق شرم  غسل انتخاباتی  داد.

فرار کرزی از مناظره فراخانی است برای مردم که درتعین زعیم آینده خویش از دقت لازم کارگیرند و فریب گروپ مافیایی کرزی را نخورند که با خرید رایی مردم میخواهند دوباره به کرسی های وزارت ،سفارت تکیه زنند.

فرار ازمناظره فرار از پیشگاه مردم است . فرار از مناظره فراراز صد ها پرسشی است که کرزی و تیم فاسد آن  باید به تمام این نابسامانی خود ساخته شان پاسخ میدادند.

همه میدانند کسانیکه در کنار کرزی ایستاده اند و به پشتیبانی ایشان کمپاین میکنند همه یک حلقه مافیایی استند که وجهه اشتراک  یکسانی دارند.

مردم باید آگاه باشند که وعده های معاونیت ،وزارت ،سفارت،  قلدرانی مانند فهیم ، دوستم ،محقق؛ مقبل ، و دها بی خاصیت دون صفت را چنان ذوق زده ساخته است که با پول های دولتی در حال خرید رایی شما  اند.

خطاب بنده به هموطنان عزیرم این است که رای خود را مسوولانه ، آگاهانه به صندوق ها بریزید تا در آینده به عذاب وجدان دچار نشوید.

 

 

___

در همین زمینه:

مشاهده مناظره تلویزیونی داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی

کرزی از مناظره با داکتر عبدالله ترسید

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com