خانه » خبر و دیدگاه » راهبرد نا امن سازی شمال افغانستان و پیامد های آن

راهبرد نا امن سازی شمال افغانستان و پیامد های آن

afghanistan_map_fire

عمده ترین مخالفین نظام سیاسی در افغانستان طالبان است که بخش های کشور را در جنوب افغانستان اداره میکنند با حمایت مستقیم پاکستان وکشور های خلیج و حلقات در غرب  در سال ۱۹۹۴ بوجود امد ودر سال۱۹۹۶ قدرت را کابل بدست گرفته وبا متحد شدن با سازمان القاعده از دایره کنترول وبرنامه اداره کنندگان خارجی شان بیرون شده و باشعار امارت اسلامی در جهان  بخصوص کشور های اسلامی پرداختد وبا حمله با بر ج های نیویارک در ۲۰۰۱ عملا در مقابل امریکا وغرب قرار گرفتند.

بر خلاف امید مردم افغانستان به صلح بعد از تاسیس حکومت در جلسه بن هر روز طالبان مقتدر تر شده وحمایت های مردمی رادر مناطق جنوب افغانستان بدست اورده وبه تشدید حملات شان در مقابل نیرو های ناتو وارتش افغانستان می پردازند.

پاکستان و طالبان:

پاکستان کشور است که در تاسیس ، تربیه وتجهیزطالبان نقش اساسی دارد که فعلا بر خلاف      برداشت های سیاست مداران ان کشور ، طالبان پاکستانی والقاعده به پرابلم عمده  امنیتی ان کشور مبدل شده است.

عملیات مهم نظامی در اوایل ماه جولای ۲۰۰۹ در ولایت هلمند به اشتراک چهار هزار نیروی    در یایی ایالات متحده امریکا وهشت هزار نیروی برتانیایی مستقر در ان ولایت با مشارکت نیروهای ارتش ملی افغانستان باعث انتقاد های شدید حکومت پاکستان گردید، پاکستانی ها مدعی اند که حملات هلمند باعث شده است که طالبان به نوار مرزی پاکستان تجمع کنند. امکان دارد پاکستان ها راهبرد انتقال جنگ به شمال وکشور های اسیای مرکزی داشته باشند تا از یک طرف بحران داخلی خود  را فروکش نموده واز طرف به حمایت طالبان در شمال افغانستان و کشور های اسیای مرکزی نقش محوری خود را در بر نامه کلان جهانی در حضور غرب محفوظ نگهدارند.

گسترش جنگ چریکی به تمام افغانستان:

طالبان با تجربه ۱۵ ساله جنگ در افغانستان ومقاومت هشت ساله در مقابل ناتو ونیرو های امنیتی افغانستان اکنون به عمده ترین چنگجو یان عصر خویش که عقیده اسلامی محرک افراد انها است مبدل شده اند و به مقابله جدی علیه ناتو ونیرو های امنیتی افغانستان می پردازند ونیرو های خارجی را اشغال گر ودولت فعلی افغانستان را به رهبری کرزی دولت مزدور ودست نشانده میخوانند .

قبلا ملا برادر معاون حرکت طالبان در مصاحبه ای گسترش چنگ را به شمال افغانستان از برنامه های سال۱۳۸۸  ان گروه اعلان کرده بود. گسترش جنگ پیامد های نا گواری برای مردم مناطق امن در شمال ونیرو های ناتو میتواند داشته باشد که از پیا مد های ان افزایش تلفات عساکر ناتو وفشار مردم واحزاب سیاسی کشور های اعضای نا تو بر حکومت های موجوده جهت اخراج فوری ازچنگ افغانستان میتواند باشد. که افزایش تلفات عساکر برتانیانی در هلمند وفشار احزاب مخالف بر حکومت گردون برون مصداق این مدعا است.

حضور حرکت های اسلامی اسیای میانه در محور القاعده وطالبان:

حضور طاهر یلداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان وافرادی از گروه های چیجینی که روابط نزدیک بالقاعده وطالبان دارند میتواند محرک باشد به کشانیدن طالبان والقاعده به شمال ودر نهایت عبور از در یا امو وکشانیدن جنگ به مناطق مانند اندیجان ونوار مرزی افغانستان در ازبکستان وکشور های دیگر اسیای مرکزی.

به قول یکی از کارمندان حکومت افغانستان  که نمیخواهد نامش گرفته شود حضور دومرتبه ای طاهر یلداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان در کابل در زمان حکومت کرزی ومذاکره وی با افراد خارجی در صورت کشانیدن جنگ به اسیای مرکزی وادامه حضور حرکت اسلامی در از بکستان تعین کننده خواهد بود.

آ قای  ریچاردهالبورک نماینده خاص حکومت امریکا در افغانستان وپاکستان هفته قبل در مطبوعات اظهار داشت که: (نا تو نمیتواند جلوی پیشروی طالبان را به اسیای میانه بگیرد) وبه تعقیب ان خبر افزایش نا ارامی ها در شمال کشور میتواند قابل دقت باشد ایا در راهبر های بلند مدت القاعده وطالبان کشانیدن جنگ به کشور های اسیای مرکزی جای دارد یا خیر؟ زمان به این سوال جواب خواهد داد.

پیکار های انتخاباتی:

حامد کرزی ریس جمهوری فعلی افغانستان با توجه به ناکامی هشت سال اداره خود واتهام جعل ونقض قانون اساسی وپیوند  اتهام خانواده او به قاچاق مواد مخدر وجنایات ضد بشری هر روز در میان مردم اعتبار نیم بند که  داشت از دست میدهد وحضور بد نام ترین چهره ها در کنار وی این پروسه را شدت بخشیده است که از لحاظ روانی بروی تاثیر گذاشته است که عدم حضور وی در مناظره تلویزیون طلوع در پنجشنبه شب با دو رقیب جدی وی داکتر عبدالله عبدالله وداکتر     اشرف غنی احمد زی مصداق سرخوردگی ناشی از مکر ،دروغ ومکر سیاسی همیشگی وی میباشد.

حمایت گسترده مردم شمال به خصوص والی بلخ عطا محمد نور از دکتور عبد الله عبدالله وزیر امور خارجه پیشین که احتمال پیروزی وی در انتخابات با توجه به موج عظیم حمایت های مردمی قطعی به نظر میرسد به عقده نا مریی تبدیل شده است که کرزی را تحت فشار جدی شکست در انتخابات ریاست جمهوری قرار داده است احتمال نا امن سازی شمال توسط حلقه معین وفاداران کرزی نیز میتواند مطرح باشدتا رای مردم شمال به دکتور عبدالله را سبوتاژ کنند.

مسولیت مردم شمال:

واقعا مردم با شهامت، دلیر، با فرهنگ ومظلوم شمال افغانستان که بار مبارزه ومقاومت با ارتش شوروی سابق وطالبان والقاعده را از همه بیشتر بدوش داشتند در مدت حکومت هشت ساله کرزی که با امن بوده به انها هیج توجه صورت نگرقته است حکومت فعلی ۷۰% بودجه افغانستان در مناطق جنگی که عمدتا در جنوب کشور به مصرف رسانیده که متاسفانه مطابق آمار جهانی ۹۰% تریاک در سال جاری در همین مناطق تولید گردیده بود.

بطور مثال دانشگاه فیض اباد(دانشکده پزشکی) بسته میشود که درن ولایت امنیت وجود دارد وجوانان این ولایت میخواهند باموزند ودر ولایت دیگری که جنگ جریان دارد وهر روز مکا تب  اتش زده میشود ملیون دالر مصرف میگردد ودانشگاه جدید تاسیس میشود من مخالف تاسیس دانشگاه در هیچ نقطه افغانستان نیستم اما مخالف عدم توازن بازسازی وبرخورد قومی میباشم.

ولایت بلخ که نمونه امنیت در کشور است نتیجه کار منظم آقای نور است در حالیکه در مقاییسه  به قند هار بودجه ای به مراتب کمتری بدست اورده است که این حرف ها نشاندهنده عدم  انکشاف متوازن و بازسازی  را در کشور نشان میدهد که رئیس جمهور متعهد به تطبیق ان گردیده ودر حضور مردم سوگند یاد نموده است که احکام قانون اساسی رعایت واز ان پاسداری می نماید.

مردم محترم شمال در هر ولایتی که قرار دارند دشمنان صلح وامنیت را هرکه باشد شناسایی خواهند نمود ویک بار دیگر ازین امتحان سربلند بیرون امده ، دسائس دشمنان را خنثی نموده واراده خود رابا دادن رای به تغیروامید واینده بهتر برای فرزندان کشور ، به حافظه تاریخ خواهند سپرد.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com