گفتگو

مصاحبه با عبدالطیف پدرام

pedram_3

پدرام دردوران جهاد یکی از فعالان فرهنگی جهادی بود. وی درآن زمان با کانون های فرهنگی کشورهای تاجیکستان وایران روابطی خوبی ایجاد کرد. دردانشنامه ی آریانا شمارآثار اورا پانزده کتاب و صدها مقاله گفته است. اهل شعراست وچند مجموعه ی شعری نیزازوی به چاپ رسیده است.

پدرام درحکمت و فلسفه ازدانشگاه تهران ماستری دارد و همچنان دراسلام شناسی از دانشگاه سوربون فرانسه نیز ماستری بدست آورد. وی اکنون علاوه از فعالیت های سیاسی مشغول آماده کردن تز داکترایش می باشد. پدرام درانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳ هم خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری  کرده بود.

عبدالطیف پدرام به عنوان یک نویسنده ویک شخصیت فرهنگی با مطبوعات با خوشرویی برخورد می کند ونقش مطبوعات را دررساندن پیام وآگاهی عامه موثر تلقی می کند.

به دلیل برنامه های تیوریکی وی بیشترین طرفداران لطیف پدرام را جوانان وبخصوص دانشجویان ودانش اموزان تشکیل می دهند.

درسلسله گفتگوهای مان با نامزدهای ریاست جمهوری، درگفتگویی با وی بطورمختصرازبرنامه هایش گفته است:

دویچه وله: آقای عبدالطیف پدرام نامزد کرسی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛ امنیت به عنوان مهمترین چالش افغانستان عرض وجود کرده است، شما با این چالش چه برخورد خواهید داشت؟

لطیف پدارم : بله، امنیت مهمترین چالش افغانستان است ونمی شود بدون امنیت به بازسازی پرداخت وکارکرد. طرح کنگره ملی این است که برای رسیدن به امنیت با طالبان باید گفتگوکرد. چون چالش عمده ناامنی به واسطه طالبان ایجاد شده است ودرک ما این است که طالبان درجنوب درچوکات یک حکومت فدرال تشکیل حکومت بدهند ودرمحدوده که مردم انتخاب شان می کنند انتخاب شوند، منتها این فورم باید سراسری باشد وقانون اساسی افغانستان تغییر کند؛ ولی درشمال حمله نکنند و تضمین های بین المللی وجود داشته باشد.

دویچه وله : آقای پدرام شما اگر برنده شوید با حضورسربازان خارجی چگونه برخورد خواهید کرد؟

لطیف پدرام : نظرما درمورد ناتو این است که ناتو باید از افغانستان خارج شوند. برای این که این نیروها باعث نا امنی منطقه می شود وکشورهای همسایه را نگران می سازد، درمقابل طرح ما این است که به جای این نیروها، نیروهای از کشورهای بی طرف زیر چتر کلاه آبی های ملل متحد درافغانستان مستقر شوند تا ما بتوانیم بحث صلح با طالبان را پیش ببریم.

دویچه وله : شما درمورد معضله خط دیورند چه راهبردی را درنظر دارید؟

لطیف پدرام : نظر ما این است که مساله خط دیورند باید حل گردد، زیرا درآن صورت پاکستان درامورد اخلی ما مداخله نخواهد کرد وحل مشکل نا امنی کاملاً متصور است. به باورمن افغانستان موضوع ادعای ارضی با پاکستان را باید منتفی سازد، دران صورت پاکستان مداخله نخواهد کرد.

دویچه وله : آقای پدرام شما درخصوص حل مشکلات اقتصادی افغانستان چه برنامه دارید؟

لطیف پدرام : ما اقتصاد مختلط دولتی کوپراتیفی را درچارچوب اقتصاد اجتماعی بازارکه یک بحث اقتصادی مدرن وجدید است، پیشنهاد خواهیم کرد. درک ما این است که با اقتصاد بازار نمی شود طبقات فقیر را اقتصاد مند کرد؛ این اقتصاد بدرد ما نمی خورد.

دویچه وله: تعریف شما ازآزادی بیان ومطبوعات چه است وچگونه می خواهید ازاین دو ارزش مردمسالاری دفاع کنید؟

لطیف پدرام: آزادی بیان یکی از پایه های اساسی یک نظام دموکراتیک می باشد، بدون آزادی بیان ومطبوعات نمی توان ادعای دموکراسی کرد. به این اساس آزادی بیان درنظام های دموکراتیک قابل ارج واحترام است.

دویچه وله: آقای پدرام خطوط اساسی سیاست خارجی شما درمقیاس همسایه، منطقه وجهان برچه معیارهای استوارخواهد بود؟

لطیف پدرام: درسیاست خارجی ما؛ همگرایی منطقه ای دراولویت قرار خواهد داشت، بهبود روابط با کشورهای همسایه ومنطقه، تامین روابط کاملاً برمبنای احترام متقابل با بقیه کشورهای جهان ودرعین حال ایجاد یک چرخش جدید با پاکستان تا مسایل خود را با پاکستان هم حل بکنیم.

دویچه وله: شما چه تعریفی از تساوی حقوق زن ومرد دارید وچگونه می خواهید مردان وزنان افغانستان را از حقوق مساوی برخوردار سازید؟

لطیف پدرام: درک ما این است که زنان ومردان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند واین تساوی حقوقی درهمه زمینه ها باید تامین گردد، دراین خصوص قوانین مدرن باید تدوین گردد وقوانین افغانستان که دربسیاری از موارد، این تساوی متبلور نیست باید تغییر کند.

دویچه وله: شما با مولفه ای وحدت ملی چه برخورد خواهید کرد؟

لطیف پدرام: ما از طریق جمهوری های فدرال وحدت ملی افغانستان را تامین خواهیم کرد.

دویچه وله: آقای پدرام تعریف شما از انکشاف دوامدار وحفظ محیط زیست چه است؟

لطیف پدرام: محیط زیست یک مساله خیلی مهم است وما با حفظ جنگلات، توجه کردن به زراعت وکشاورزی، توجه به آبیاری زمین های بایر وسبز ساختن کشور محیط زیست خود را حفظ کنیم وازگازهای گلخانه ای هم جلوگیری کنیم.

دویچه وله: آقای پدرام تشکرازشما.

لطیف پدرام: ازشما هم سپاس وتشکرفراوان.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا