انتخابات

در گردهمایى حمایت از کرزى پول نقدى تقسیم گردید

karzai_longi_1

در جلسه که دیروز در تالارجرگه هاى شهر خوست به هدف حمایت از حامدکرزى در انتخابات آینده تدویریافته بود؛ بالاى اشتراک کنندگان جلسه پنج، پنج صدافغانى تقسیم گردید.

در این جلسه صدهاتن از باشندگان ولسوالیها ومرکزخوست اشتراک نموده بودند که اکثریت آنهاجوانان بودند.

پیرسیدشاه مسؤلین کمپاین انتخاباتى حامدکرزى در خوست ،مولوى محمدسردار ځدران مسؤل شوراى مجاهدین و شمار از متنفذین قومى مانندشاه سوار خان تنى، ناظم ځدران، گل مرجان منگل، گل رنگین ځاځى وداکترحبیب شاه، درخوست گردهمایى  یادشده سخنرانى نمودند.

این افراد در جریان صحبت هاى خود از جمله کاندیداى ریاست جمهورى، حامدکرزى را کاندید مناسب خواندند.

اگرچه بعضى سخنرانان حکومت رئیس جمهور کرزى را فاسد خواند؛ اما کارهاى انجام شده دوره وى را قابل ستایش خواندند.

آنها از باشندگان خوست خواستند که در انتخابات آینده به کرزى راى بدهند.

پیرسیدشاه در پایان جلسه اعلان نمود که براى همه اشتراک کنندگان جلسه، آمادگى غذاى چاشت گرفته بود؛ امابه علت زیادبودن افراد،این کار را نتوانست.

وى به اشتراک کنندگان جلسه گفت: ((مابخاطرنان چاشت براى شمایک اندازه  پیسه در نظرگرفته ایم،که به هرکدام شماخواهیم داد.))

تاج محمدیکتن از اشتراک کنندگان جلسه که پاکت پیسه را بدست آورده بود؛ این پاکت را به آژانس خبرى پژواک نشان داد،که داخل آن ۵٠٠افغانى گذاشته شده بود.

پیرسیدشاه مسؤل کمپاین انتخاباتى حامدکرزى درخوست در پاسخ این پرسش که چرا براى مردم پیسه دادند؟ به  آژانس خبرى پژواک گفت که این افراد از جاهاى دور آمده بودند؛این پیسه را بخاطر کرایه ترانسپورت ونان چاشت برایشان دادند.

وى این افزود: ((این پیسه حصه از مصارف کمپاین بود وکمپاین انتخاباتى بدون مصرف ممکن نیست.))

عبدالرحمن محبت مسؤل کمیسیون مستقل انتخابات درخوست به آژانس خبرى پژواک گفت که جمع  آورى نمودن معلومات درمورد تقسیم نمودن پیسه در جلسات کمپاینى و انتخاباتى ودر این مورد صحبت نمودن، از جمله وظایف آنها نیست.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا