خانه » خبر و دیدگاه » نامزدها، مبارزات، وعده ها و کشاندن انتخابات به دور دوم

نامزدها، مبارزات، وعده ها و کشاندن انتخابات به دور دوم

drabdullah_vs_karzai

 

نامزدها با وعده های که میکنند، نزد خود شان نیز باور انجام آنرا ندارند. مگر، این وعده های شرینی مانند شان را تنها و تنها برای پیروزی خویش به گوشهای مردم میرسانند. اکنون که دیده میشود، مسابقه ی جالبی در بین ۴۱ نامزد انتخابات در کارزارهای انتخاباتی شان جریان دارد.

در این روزها دیده میشود که نامزدها یکی دیگری را متهم به فساد، اختلاس، خیانت، داشتن دو تابعیت، … مینمایند. خیلی جالب است. مناظره های تلویزیونی به گونه های مختلف از شبکه های مختلف به نشر میرسد. مدافعین و طرفداران نامزدها چه در استدیوهای مرکزی تلویزیونها و چه در کارزارهای تبلیغاتی آنها به گونه های متفاوت از نامزد مورد علاقه ی خود دفاع و اعلان حمایت میکنند. نامزدی دیده میشود که گروهی را به بهانه ی توزیع کمک، گردهم جمع آوری نموده و به نفع خود تبلیغ مینماید. دیگری دیده میشود که در شهر، کوچه ها، خیمه ها و حتی دشتها به مبارزات خود ادامه میدهد. چنین کارها در چوکات قانون برای هر نامزد اجازه داده شده است و آزادی بیان حق مسلم ایشان میباشد. باید دانست که، اتهامات و شایعات که صدمه ی زیادی برای ملت و دولت در آینده ایجاد میکند را نامزدان به زبان نیاورند.

افغانستان ما و مردم عزیز آن این چنین مبارزات را در تاریخ کشور بی سابقه دانسته و نیز استقبال مینمایند. مگر، نامزدهای محترم از احساسات گرم مردم باید به نحوه که روند جاری دیموکراسی را خدشه دار نسازد، کار بگیرند. در این دور مسابقات خویش وعده های را به زبان بیاورند که از آنها به در آمده بتوانند درغیر، خیلی مشکلات جدی در مقابل آنها قرار میگیرد. از وعده های دروغین که نتیجه ی شکستناک در پی دارد باید پرهیز گردد. باید بر اساس آیت قرآن پاک که سپاریدن کار را به اهلش، اساسی ترین اصل دیموکراسی زندگانی و حکومتداری مردمی بیان نموده است، در اساسات سیاسی خود مد نظر بگیرند.

در دور اول انتخابات دوم ریاست جمهوری، نامزدها که میدانند برنده نمیشوند ولی میگویند که رای را تقسیم مینماییم. بعضی از ایشان چنین سخنانی را میگویند. آنگاه که دور دوم انتخابات آغاز گردد نامزدان پر نفوس حمایتهای خویش را از دو نامزد برتر دور دوم مبارزات انتخاباتی اعلان میدارند. اگر چه چنین کاری که انتخابات به دور دوم بیفتد را کمیسیون محترم مستقل انتخابات پیش بینی نکرده است مگر باید پیش بین باشیم. بنده چنین پیش بینی میکنم که اگر انتخابات به دور دوم بیفتد، در آن دو نامزد برتر خواهیم داشت که مبارزات خود را ادامه دهند. این دو نامزد برتر و پر رای را من آقایان داکتر عبدالله عبدالله و حامد کرزی پیش بینی میکنم. از یک طرف، آقای عبدالله حمایت مستقیم جبهه ی ملی، حزب جمعیت اسلامی افغانستان و بعضی شخصیتهای پر نفوس دیگر را دارد. از طرف دیگر، حامد کرزی را احزاب برتر دیگر،  بعضی شخصیت های پر نفوس دیگر و داشتن عالیترین مقام دولت افغانستان که آن هم کرسی ریاست جمهوری است حمایت مستقیم مینمایند.

خیلی جالب به نظر میرسد اگر کارزارهای انتخاباتی و مبارزات نامزدهای انتخابات به دور دوم برود. میدانم که چالشهای امنیتی بیشتر شده و مشکلات اقتصادی را نیز به بار میآورد مگر باید پیش بین چنین وضع باشیم. نامزدهای که اکنون مبارزه، وعده ها و تبلیغ مینمایند در دور دوم انتخابات به نفع یکی از دو نامزد مورد علاقه ی خویش اعلام حمایت نموده و این روند را پررنگتر و جالبتر میسازند. من بی صبرانه منتظر چنین رویدادی هستم و باید بدانیم که روند دیموکراسی را با براه انداختن دور دوم مبارزات انتخاباتی قویتر جلوه میدهیم.

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com