خانه » خبر و دیدگاه » مبارزات انتخاباتی و مشکلات

مبارزات انتخاباتی و مشکلات

voting_afghanistan2

 

طوری که هموطنان عزیز شاهد اند، در این روزها مبارزات انتخاباتی میان کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سراسر کشور جریان دارد.

انتخابات و تعیین زعمای سیاسی از طریق رایدهی آزاد، عمومی، سری و مستقیم، نقطه آغاز نظام مردم سالاری بوده که برای دومین بار در افغانستان تجربه می شود.

از دیر زمان عادت بر این است که هرتجربه جدید، مشکلات فراوانی را فراراه خویش داشته است؛ به همین دلیل،‌ تجربه انتخابات در کشور سنتی ای مانند افغانستان، که هنوز دموکراسی در عهد کودکی به سر می برد، مشکلات گونه گون را با خود دارد.

این مشکلات برخی مربوط به دولت، بعضی مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهادهای ذیربط و بخشی هم مربوط به کاندیدان و مردم می باشد.

سوء‌ استفاده احتمالی برخی کاندیدان از منابع دولتی و برخی دیگر از منابع خارجی، نداشتن سابقه کاری مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات و عدم بی طرفی آنها در اداره و نظارت از روند انتخابات، از جمله مشکلات فوق می باشند.

عدم ترویج و توسعه فرهنگ انتخاباتی میان ده نشینان که بیشترین نفوس کشور را تشکیل می دهند، عامل اساسی بیشترین مشکلاتی است که امروز ما شاهد آن هستیم.

پاره نمودن تصویرهای کاندیدان و پوسترهای آموزشی کمیسیون مستقل انتخابات از روی دیوارها که اخیراً در رسانه ها به سطح گسترده یی بازتاب یافته و از سوی برخی کارشناسان، احزاب سیاسی و نهادهای ذیدخل در قضیه انتخابات،‌ سخت مورد نکوهش قرار گرفت، بعد از آغاز مبارزات انتخاباتی، نخستین مشکل به سطح کشور به حساب رفته و نشان میدهد که همزمان با نزدیک شدن بیست و نهم اسد (روز برگذاری انتخابات)، مشکلات به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

در رابطه به این مشکل عده ای فکر می کنند که عدم شفافیت در انتخابات های گذشته و مداخله برخی عناصر فرصت طلب از انتخابات به نفع خویش، سبب گردیده تا برخی مردم در مقابل کاندیدان و کمیسیون انتخابات، موضع گیری منفی نمایند.

عده ای بدین باور اند که پراکندگی میان احزاب سیاسی که تعداد آن از صد تجاوز کرده، اعتماد و اعتبار آنان را میان مردم از بین برده و به جای منافع ملی که باید از طرف احزاب سیاسی عنوان شود،‌ منافع شخصی مطرح شده است؛ در چنین گیر و دار، عامه مردم، دیگر تحمل ندارند تا بیشتر از این از ایشان استفاده ابزاری صورت گیرد.

فکر می شود: جعل و تقلب در انتخابات گذشته، ساخت و بافت و معاملات پنهانی میان احزاب سیاسی و اشخاص مقتدر، عدم بی طرفی کامل برخی نهادهای ذیربط در قضیه انتخابات، استفاده از منابع دولتی، منابع خارجی، زر و زور و تزویر از جمله عواملی اند که عامه مردم را در قبال انتخابات بی علاقه ساخته و سبب شده تا بالای هیچ جناحی اعتماد نکنند.

در چنین وضعیتی، نهادهای جامعه مدنی از یکطرف مسوولیت دارند تا از طریق تدویر محافل، مجالس، سمینارها و کنفرانس های مختلف و رسانه های صوتی،‌تصویری و چاپی، به خاطر بلند بردن سطح افکار عامه فعالیت نمایند و از سوی دیگر روند انتخابات را مجدانه نظارت نموده و در صورت ملاحظه مشکلی، منابع ذیدخل را در جریان قرار دهند.

علمای عزیز، فرهنگیان، معلمین، دانشجویان و جوانان که در آینده وارث اصلی کشور اند، تلاش نمایند تا از طریق تشکلات غیر سیاسی در این پروسه ملی سهم موثر و سازنده خویش را ایفا نمایند.

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com