خانه » خبر و دیدگاه » بازی سفیر امریکا با کاندیدای رقیب کرزی

بازی سفیر امریکا با کاندیدای رقیب کرزی

 

اخیراً سفیر جدید امریکا در افغانستان با برخی کاندیدان رقیب کرزی ملاقاتها نمود و امریکاییها هدف این ملاقات ها را آشنایی با برنامه های کاندیداها عنوان نموده است. اما سخنگوی کرزی آنرا مداخله در امور داخلی افغانستان و حمایت رقبای انتخاباتی کرزی نامیده است. پرسش اساسی اینست که آیا اعتراض کرزی به این ملاقاتها واقعاً ناشی از اختلافات میان کرزی و واشنگتن میشود و یا یک بازی سیاسی به نفع کرزی؟

اعتراض کرزی که ملاقات سفیر امریکا با کاندیدان رقیب  وی مداخله در امور افغانستان است یک حرف مضحک است؛ زیرا  بیش از هفت سال است که  امریکا در تحت نام جنگ با تروریسم  افغانستان را اشغال نموده است و کرزی را بحیث دست نشانده در قدرت نگه داشته است. بدون حمایت امریکا برای یک روز هم کرزی نمی تواند در قدرت باقی بماند.

تصور میشود که ملاقات سفیر امریکا با برخی کاندیدای ریاست جمهوری یک بازی سنجیده شده و تبلیغاتی  به نفع کرزی و جلوه دادن وی بحیث کاندید مستقل ملی است. اگر امریکا می خواست کرزی در قدرت نباشد نه نیاز به معامله سری باوی در واشنگتن در مورد نصب خلیلزاد در مقام جدید می بود و نه نیاز تایید کمیسیون خود ساخته کرزی و سوء استفاده از امکانات دولتی می بود و نه خاموشی و عقب نشی از تبلیغات قبلی امریکا بر علیه کرزی می بود.

امریکاییها می گویند که آنها از کسی حمایت و با کسی مخالفت نمی کنند، آنها طرفدار انتخابات آزاد و عادلانه هستند. این در حالیست که روندی که از همان آغاز این نمایشنامه جریان دارد با زیر پاگذاشتن قانون اساسی و حمایت واشنگتن و حمایت از کمیسیون غیر مستقل انتخابات در تحت رهبری و کنترول کرزی است.

کشوریکه پول و خون می پردازد چگونه می تواند سر نوشت سربازان شانرا بدست کسانی بسپارند که بر آنها اعتماد نداشته باشند و بازی بزرگی را که در منطقه جریان دارد به پیش ببرند؟ بهترین خدمت امریکا برای مردم افغانستان این خواهد بود که از کرزی و تیم مافیایی آنرا حمایت علنی و مخفی نکنند.

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com