خانه » فرهنگ و هنر » کشور داشتن

کشور داشتن

wafa_mahsomi

درجنان گر قصری از زر داشتن

وندران صد حور دربرداشتن

ازفراخی هرچه در باغ حرم

حوض ها از آب کوثر داشتن

از می صافی و آب  زندگی

ساتگین وپیک وساغر داشتن

بارها بهتر ز شاهان جهان

عیــــش دنیا را مکرر داشتن

افســرمهر و لقای مهتاب

بهتر از مینای اخضر داشتن

کی دهد راحت (وفأ ) دنیای غیر

خوشترازیک لحظه کشور داشتن

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com