خانه » خبر و دیدگاه » پایان بازی کرزی، آغاز پیروزی داکتر عبدالله

پایان بازی کرزی، آغاز پیروزی داکتر عبدالله

 

پیروز ی یکی از نامزدان مطرح در انتخابات ریاست جمهوری، از بحث‌های مهم در فرایند برگزاری انتخابات است. از چهره‌های مطرحی که در کارزار انتخابات به عنوان نامزد در برابر کرزی می‌تواند رقابت نماید، یکی هم داکتر “عبدالله عبدالله” است که از شخصیت‌های تحصیلکرده، دیپلومات، آگاه و معتدل در میان مجاهدین است.

داکترعبدالله فرد با تجربه و کارکشته در عرصه‌ی سیاست و مدیریت سیاسی است. مهمترین ویژگی داکتر عبدالله این است که با توجه به تجربه‌ی بحران‌ها در افغانستان ، او با خصوصیات و عوامل این بحران‌ها آشناست، و این درست نقطه‌ی آغاز شناخت وی از راه‌حل بحران‌ها در کشور است.

نگرش مردم در برابر عبدالله چیست؟
دلزده‌گی و یأس مردم افغانستان ازضعف مدیریت حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی ، ناامنی، تلفات افراد ، فقر گسترده و ده‌ها ناهنجاری دیگر و در کلیت آوردن تغییر مثبت به سود جامعه، درست نقطه‌ی حمایت مردم از داکتر عبدالله است.

ضعف رهبری در هنگام مدیریت بحران در افغانستان و ناتوانی‌های آقای کرزی در این مورد، از مواردیست که بر شانس پیروزی داکتر عبدالله نسبت به سایر نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری می‌افزاید.

بدون تردید، یکی از مواردی که بر جنبه‌های حمایت مردمی داکتر عبدالله روز به روز می‌افزاید، اضطراب مردم از دوباره به قدرت رسیدن حامد کرزی است؛ زیرا حامد کرزی از دید مردم به کابوس وحشتناکی بدل شده که در صورت احتمال دوباره بر سر قدرت آمدن، رؤیای امید مردم به بهبودی را، به شدت تهدید می‌کند.

واکنش‌ کشورهای همسایه‌افغانستان چگونه است؟
واکنش کشورهای همسایه‌ی افغانستان مانند: ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان (و هم چنان روسیه) کمتر از دلزده‌گی و یأس مردم افغانستان در برابر کرزی نیست؛ زیرا روند سیاست خارجی دولت کرزی و نداشتن روش‌های راهبردی در این زمینه در برابر کشورهای خارجی – به ویژه همسایگان افغانستان – از نقاط چالش برانگیز در برابر سیاست خارجی حامد کرزی است.

ابهام در مورد بحث “سیاست حسن همجواری با همسایگان” از مسایلی است که فقدان سیاست راهبردی در این زمینه را به طور آشکارا می‌نمایاند، زیرا دولت کرزی در مقاطع خاص سیاسی در عرصه‌ی سیاست خارجی فقط واکنش منفعل داشته و بروز هر نوع رویداد سیاسی در کشورهای همسایه را با موضعگیری “سیاست حسن همجواری در برابر همسایگان” (یک نی و صد آسان) پاسخ داده است.

بنابر همین ضعف سیاست خارجی و ضعف در جلوگیری از برنامه‌ی کشت و قاچاق مواد مخدر (موضوعی که به عنوان تهدید مهم برای همسایگان افغانستان پنداشته می‌شود) کشورهای همسایه‌ی افغانستان به هیچ روی، حامی کرزی برای برسرقدرت آمدن وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نخواهند بود، و این عدم حمایت از کرزی، نقطه‌ی عطفی برای حمایت همسایگان افغانستان از داکتر عبدالله به حیث رئیس جمهوری آینده دانسته می‌شود.

واکنش غرب در مورد پیروزی عبدالله عبدالله چیست؟
تا دیروز سران کشورهای غربی به این باور بودند که-شاید- هیچ گزینه‌ی بهتر از کرزی درعرصه‌ی قدرت در افغانستان وجود ندارد؛ اما حضور یکی دو چهره‌ی بارز در میان نامزدان، دلزده‌گی و عدم رضایت مردم از کرزی، حضور گسترده‌ی فساد در دولت، افزایش موارد کشت و قاچاق مواد مخدر، افزایش تلفات افراد ملکی و عدم رضایت مردم از نیروهای بین‌المللی در عرصه‌ی نظامی و بروز ناهنجاری‌های ناشی از ضعف حکومت حامد کرزی، نگاه آنان را به این مسأله عوض کرد.

چیزی که به حیث چالش جدی در افغانستان پنداشته می‌شود، توجه عامه برای شرکت در روند رأی دهی است. بیشتر مردم افغانستان تا هنوز هم به این باوراند که کرزی یگانه گزینه‌ی غربی‌ها – به ویژه امریکاییان – در افغانستان است و بدون توجه به رأی آنان، وی دوباره بر سر قدرت می‌آید؛ اما تا حد زیادی از این باور به حیث ابزاری برای جلوگیری از مخالفت دربرابر کرزی و عدم سهمگیری مردم در پروسه‌ی انتخابات استفاده می شود.

امابایدگفت که غرب به هیچ وجه عاشق “چین و کلاه” کرزی نیست. غرب به هر تحرک سیاسی که مبتنی بر اصل دموکراسی باشد، توجه خواهد کرد. این توجه، بدون شک مبتنی بر چشمداشت‌های جامعه‌ی بین‌المللی خواهد بود؛ اما آرای مردم و احترام گذاشتن به حق تعیین “سرنوشت مردم توسط مردم” اصلیست که به هیچ روی نمی‌شود آن را غرب نادیده بگیرد.

نارضایتی غرب از ضعف رهبری کرزی دراداره (مانند نارضایتی کشورهای همسایه از حامد کرزی) می‌تواند انگیزه‌ی مهمی باشد برای حمایت غربی‌ها از داکتر عبدالله (اگرچه هنوز بحث در این باره کمی عجولانه است)؛ اما چیزی که می‌تواند این گمانه‌زنی را تقویت کند، حضور گسترده‌ی داکتر عبدالله به حیث چهره‌ی برجسته و دارای حمایت‌های گسترده ی مردمی است.

شانس پیروزی داکتر عبدالله بیشتر است؟
حمایت‌های مردمی، گسترده‌گی روابط، یأس و دلزده‌گی کشورهای غربی و همسایگان افغانستان از ضعف رهبری کرزی و دولت نیم‌بند ش، فساد گسترده و فقر حاکم در جامعه‌ی افغانستان از شمار مسایلی است که با گذشت هر روز شانس پیروزی داکتر عبدالله را در برابر کرزی تقویت می‌کند و با پایان بازی کرزی، بر میزان شانس پیروزی داکتر عبدالله افزوده می‌شود.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com