خانه » خبر و دیدگاه » داکتر عبدالله با رقیب خود گفتگو می کند اما کنار نمی رود

داکتر عبدالله با رقیب خود گفتگو می کند اما کنار نمی رود

 

گفتگوی داکتر عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری با حامد کرزی دیگر نامزد ریاست جمهوری روز پنج شنبه گذشته، به گمانه زنی ها در رابطه به کنار رفتن وی از نامزدی در انتخابات دامن زد. هرچند داکتر عبدالله این مساله را رد می کند، اما به باور کارشناسان نفس گفتگو در میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نمی تواند بدون درنظرداشت این مسایل صورت بگیرد.

داکتر عبدالله عبدالله می گوید کرزی حتا پیش از سفرش به امریکا از وی خواستار گفتگو شده بود. به گفته ی وی، با وجود این که برخی همکاران اش با این دیدار موافق نبودند، اما او با رییس جمهور کرزی، با آن که می دانست از این دیدار از سوی تیم رییس جمهور کرزی استفاده ی انتخاباتی و شایعه پراکنی می شود، دیدار کرد. در این دیدار، حامد کرزی از داکتر عبدالله خواست که با وی همکاری کند، اما داکتر عبدالله تصریح کرد که به مبارزات انتخاباتی اش ادامه می دهد و خطوط کاری اش را حفظ می کند. همچنان در این دیدار کرزی به داکتر عبدالله وعده ی پستی در حکومت آینده را در بدل کنار رفتن اش از نامزدی داد، اما داکتر عبدالله می گوید این مسایل وی را از قطعیت در تصمیم اش باز نداشته است.

سوالی که خلق می شود این است که با آن که داکتر عبدالله می دانست که گفتگویش با آقای کرزی به این شایعات دامن می زند، و با آن که می دانست آقای کرزی از وی خواهان کناره روی از نامزدی و همکاری با خود در حکومت آینده می شود، چه عاملی باعث شد که داکتر عبدالله به این گفتگو و ملاقات تن دهد؟ و نیز با توجه به این که گفتگوها میان نامزدان انتخابات نمی تواند احتمال کناره روی را در قبال نداشته باشد، داکتر عبدالله که به ادامه ی مبارزات اش تاکید می کند، چطور ملاقات با حامد کرزی را پذیرفت؟

داکتر عبدالله در گفتگویی با ۸صبح در پاسخ به این سوال می گوید به آقای کرزی پنج سال قبل وقتی که انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت رای نداده است. چون با آن که وزیر خارجه ی کابینه آقای کرزی بوده است، می دانسته که رهبری آقای کرزی سرنوشت افغانستان را با مشکل مواجه می سازد. همچنان به گفته ی وی، در دور قبلی انتخابات پست معاونت اول از سوی آقای کرزی به وی پیشنهاد شده بود، اما نپذیرفت. در این دور نیز تا آخر خط مبارزه می کند.

در همین حال، به باور آگاهان ملاقات داکتر عبدالله با حامد کرزی به جبهه ی انتخاباتی وی خدشه وارد کرده است، طوری که گفته می شود این مساله باعث انتقادهای سایر اعضای جبهه به داکتر عبدالله نیز شده است.

داکتر عبدالله با ابراز این که هم نظری در جبهه وجود داشته است، می گوید: “فکر نمی کنید که یک رییس جمهوری که برحال است – حال صرف نظر از مشروعیت این دوره – و همه امکانات را در اختیار خود دارد، وقتی ضرورت به همین قدر حرف دارد که یکی از نامزدان مطرح را دعوت می کند، که بعد با شایعه پراکنی دستگاه مربوطه بخواهد که ذهنیت ها را مغشوش بسازد، با مشکلی مواجه است؟ فکر نمی کنید ….

اما ظاهرا رسم مبارزات انتخاباتی چنین است که دعوت به همکاری از موضع بالاتر صورت می گیرد، و آن کسی که دعوت را می پذیرد، احتمال کنار رفتن اش بیشتر است تا آن کسی که دعوت به گفتگو می کند. آیا این یک ریسک پذیری نیست؟

داکتر عبدالله در پاسخ می گوید مردم ما بدانند که در افغانستان همه معامله گر نیستند. مردم شاهد بودند که نامزدان مطرح همه در مقاطع مختلف زمانی از مواضع شان گذشتند و در یک معامله با دستگاه حاکم کنار آمدند. برای مردم ما ثابت می شود که کسانی هستند که معامله نمی کنند.

آقای عبدالله معتقد است که حامد کرزی خواسته است با یک دعوت برای گفتگو، اذهان را مغشوش بسازد.

همچنان در کنار این گفتگو، مساله ی دیگری که به شایعات کناره روی داکتر عبدالله را تقویت بخشیده است، لحن احتیاط آمیز و محافظه کارانه ی وی در قبال حامد کرزی می باشد. وی با آن که خود را رقیب و منتقد حکومت کرزی می داند، در زمانی که انتقادهای زیادی متوجه رییس جمهور کرزی می باشد، کمتر به انتقاد مستقیم از حامد کرزی پرداخته است. درحالی که هرنوع موضع گیری اش در زمان کنونی می تواند از جبهه ی انتخاباتی وی نمایندگی کند، نه آدرس شخصی خودش.

آقای عبدالله در این ارتباط می افزاید که لحن و رویه ی شخصی خود را به خاطر انتخابات تغییر نمی دهد، اما از نظر موقف، در مورد خلای قانونی مشروعیت بعد از اول جوزا موقف مشخص انتقادی داشته است. اما وی می گوید این بار اول نیست که حامد کرزی قانون اساسی افغانستان را نادیده گرفته است و از این لحاظ یک مسوولیت تاریخ را بردوش دارد و چون کار کرزی بعد از اول جوزا مشروعیت ندارد، امکان سرکشی از فرمان کرزی وجود دارد.

گفته می شود که در مورد پست اجرایی ای که قرار است تحت عنوان “کمیسیون ملی اجرایی” در حکومت ایجاد شود نیز میان داکتر عبدالله و حامد کرزی گفتگو صورت گرفته است.

داکتر عبدالله تایید می کند که حامد کرزی در این رابطه نظر وی را جویا شده است و وی گفته است که از اساس با این طرح مخالف است؛ این فکر افغان ها نیست، زیرا آقای کرزی به وی گفته است که این بحث از طرف خارجی ها مطرح شده است.

برخی آگاهان ایجاد کمیسیون ملی اجرایی را به دلیل ضعف در اداره ی حکومتی و به وجود آوردن هماهنگی در درون سیستم موثر می دانند. داکتر عبدالله نیز می گوید (از سوی خارجی ها) پیش بینی شده است در صورتی که بار دیگر آقای کرزی انتخاب شود و وضعیت افغانستان به همین منوال بماند، چاره ای برای خارجی ها نیست جز این که یک اداره ای را ایجاد کنند که مستقیم در آن نقش داشته باشند و این مخالف افغانی شدن پروسه است.

گفته می شود داکتر عبدالله عبدالله با اشرف غنی احمد زی نیز گفتگوهایی داشته است. آقای عبدالله تماس ها با سایر نامزدانی که منتقد حامد کرزی اند را تایید می کند، و تفاهم را نیز ضروری می داند، اما می گوید خودش به ادامه ی مبارزات انتخاباتی مصمم است و از نامزدی اش صرف نظر نمی کند.

در همین حال، حامد کرزی آن هایی را که مدعی رهبری اقوام خود هستند، در کنار خود کشیده است. در زمان ثبت نام نامزدان انتخابات، محمد محقق و رییس حزب جنبش ملی قرار بود از نامزدی داکتر عبدالله حمایت نمایند. اما این دو نفر در این اواخر از نامزدی حامد کرزی حمایت کردند.

داکتر عبدالله نیز می گوید با محقق و رییس حزب جنبش ملی توافق صورت گرفته بود اما از طرف آنها لغو شد. داکتر عبدالله گفت در این رابطه یکی از کشور های منطقه نقش داشته  است، اما از آن کشور نام نگرفت.

در مورد این که آیا این مساله می تواند بر رقابت جبهه ی ملی تاثیر منفی بگذارد، آقای عبدالله می گوید اصولا روی مردم تکیه دارد و روی رهبران و سران اقوام حساب نمی کند.

این درحالی است که در افغانستان هنوز تعداد افراد مساوی به تعداد رای نمی باشد و هستند کسانی که رای بیشتر مردم را در اختیار دارند. داکتر عبدالله این مساله را می پذیرد، اما می گوید برایش آرمان و برنامه ی انتخاباتی مهم است.

داکتر عبدالله همچنان گفته است اگر برنده ی انتخابات شود، به تعدیل قانون اساسی می پردازد و نظام ریاستی را به پارلمانی تغییر می دهد

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com